Nefroloji Hemşireliği ve Yeni Teknolojiler/ Nephrology Nursing and New Technologies

Sağlık alanında yeni teknolojik gelişmeler son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konulardan biridir. Yeni gelişmeler arasında nanoteknoloji, yapay zeka, sanal gerçeklik, robot ve diğer birçok teknolojiden bahsedilebilir. Gelişen bu teknoloji nefroloji hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarında değişimlere yol açabilecektir. Bu derlemede, nefroloji hemşireliği alanındaki teknolojik gelişmelere yönelik yapılan araştırma örneklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Nephrology Nursing and New Technologies/ Nefroloji Hemşireliği ve Yeni Teknolojiler

New technological developments in the field of health are one of the most talked about topics in recent years. Among the new developments, nanotechnology, artificial intelligence, virtual reality, robotics and many other technologies can be mentioned. This advancing technology may lead to changes in the duties, authorities, and responsibilities of nephrology nurses. In this review, it is aimed to examine the research examples on technological developments in the field of nephrology nursing.

___

  • Çınaroğlu S. Sağlık Teknolojiisi Değerlendirmede Farklı Sağlık Teknolojisi Türlerinin Ayırt Edici Özellikleri. Sağ. Perf. Kal. Derg. 2017; 13: 67-98.
  • Kim Duran M. ABD’de Hemşirelik Eğitimi ve Nefroloji Hemşireliği. Nefroloji Hemşireliği Dergisi. 2008; 5 (1-2): 55-60.
  • Piroddi M, Pilolli F, Aritomi M, Galli F. Vitamin E as a functional and biocompatibility modifier of synthetic hemodialyzer membranes: an overview of the literature on vitamin E-modified hemodialyzer membranes. Am J Nephrol. 2012; 35 (6): 559-572. DOI: 10.1159/000338807
Nefroloji Hemşireliği Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2004
  • Yayıncı: Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği
Sayıdaki Diğer Makaleler

Böbrek Sağlığının Korunması ve Böbrek Hastalıklarının Önlenmesinde Ulusal ve Uluslararası Eylem Planları/ National and International Action Plans in Protecting Kidney Health and Preventing Kidney Diseases

Seyit Ahmet KORKMAZ, Eylem TOPBAŞ

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Motivasyonel Görüşme Yöntemi, Tedaviye Uyum: Olgu Sunumu/Motivational Interview Method in Patients Receiving Hemodialysis Treatment, Adherence to Treatment: A Case Report

Çiğdem ÖZDEMİR ELER

Böbrek Kanseri ve Hemşirelik Yönetimi/ Kidney Cancer and Nursing Management

Arzu KAVALA, Dilek YILDIRIM

COVID-19 Pandemi Sürecinin Düzenli Takipte Olan Kronik Böbrek Hastalarına Etkisi/ The Effect of the COVID-19 Pandemic Process on Regular Follow-Up Chronic Kidney Disease Patients

Emine ASAR, Feyza BORA

Nefroloji Hemşireliği ve Yeni Teknolojiler/ Nephrology Nursing and New Technologies

Filiz ÖZEL

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin COVID- 19 ile İlişkili Korku Düzeyi ve Sağlığı Koruyucu Davranışlarının İncelenmesi/ Investigation of the Fear Level and Health-Protective Behaviors Related to COVID-19 of the Faculty of Health Sciences Students

Seda SÜMER DALKIRAN, Funda BÜYÜKYILMAZ

Kronik Hastalığı Olan Bireylerde E-Sağlık Okuryazarlık ve Hasta Aktivasyon Düzeylerinin İncelenmesi/Investigation of E-Health Literacy and Patient Activation Levels in Individuals with Chronic Disease

Betül Nur ZAİMOĞLU, Zülfünaz ÖZER

Editörden

Yasemin TOKEM