Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri

Bu çalışmada Mersin ili genelinde koyun yetiştiriciliğinin mevcut yapısının ve sorunlarının tespiti ile bu sorunların çözümü için değişik önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilin tamamını temsil edecek şekilde her bir ilçeden, koyun sayıları ile orantılı olarak değişen sayıda yetiştirici ile anket yapılmıştır. Anketler SPSS paket programı ile değerlendirilmiş ve frekans tabloları oluşturulmuştur. Bu sonuçlara göre bölgede koyun yetiştiriciliğinin genellikle 40 yaş üzeri bireyler tarafından yapıldığı ve yetiştiricilerin eğitim seviyelerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bölgede genellikle koyun yetiştiriciliğinde en fazla Güney Karaman ve İvesi koyun ırklarının tercih edildiği görülmektedir. Koyun yetiştiricileri hayvan beslemede meraya ilave olarak bir miktar yemleme de yapmaktadırlar. Yetiştiriciler ürün pazarlama, meraların yetersizliği, hayvan sağlığı ve damızlık temininde sorunları olduğunu belirtmektedirler. 

___

 • Acar M, 2010. Isparta İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Üyesi Keçicilik İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Teknik Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Aktürk D, Savran F, Hakyemez H, Daş G, Savaş T, 2005. Gökçeada’da ekstansif koşullarda hayvancılık yapan işletmelerin sosyo-ekonomik açıdan incelenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(3): 229-235.
 • Aydın M, 2017. Muğla İlinde Ruminant Hayvancılığın Mevcut Durumu, Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Hatay.
 • Bilginturan S, 2008. Burdur İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Üyesi İşletmelerin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Dayan YA, 2007. Norduz Koyunu Yetiştiriciliği Yapılan Kimi İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Van.
 • Dellal İ, Keskin G, Dellal G, 2002. GAP bölgesinde küçükbaş hayvan yetiştiren işletmelerin ekonomik analizi ve hayvansal ürünlerin pazara arzı. TEAE, Yayın No: 83, Ankara.
 • Direk M, Öztürk A, Boztepe S, 2000. Konya ilindeki koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(21): 49-58.
 • Elmaz Ö, Ağaoğlu ÖK, Akbaş AA, Saatçi M, Çolak M, Metin MÖ, 2014. The current situation of small ruminant enterprises of Burdur province. Eurasian Journal of Veterinary Science, 30(2): 95-101.
 • Günal R, 2006. Tekirdağ İli Merkez İlçeye Bağlı Köylerde Bulunan Koyun Ağıllarının Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Geliştirilebilme Olanaklarının Araştırılması. Tekirdağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.
 • Hocquette JF, Gigli S, 2005. The challenge of quality. In. Indicators of milk and beef quality. EAAP Publication, 112, Wageningen Academic Publishers. Wageningen, Netherlands. Karaca O, Vanlı Y, Kaymakçı M, Altın T, Kaygısız A, 1993. Doğu Anadolu Bölgesinde Koyun Yetiştirmenin Sosyolojik Ekonomik ve Genetik Görünüşü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 90.2F.071 nolu Araştırma Fonu Proje Kesin Raporu, Van.
 • Karagöl E, 2016. Şanlıurfa Bölgesine Mevsimsel Göç Eden Keçi Yetiştiricilerinin Sorunları ve Bu Göçün Orman Alanlarına Etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Hatay.
 • Keskin M, 1996. Hatay Bölgesinde süt keçisi yetiştiriciliği ve sorunları. 1. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Bildirileri, 5-7 Şubat 1996, Antalya, s. 156-160.
 • Keskin M, Biçer O, Gül S, 2002. Sık kuzulatma sistemleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1-2); 89-94 . Keskin M, Biçer O, Gül S, Sarı A, 2005. İvesi koyunlarında iki yılda üç kuzulatma ile döl veriminin artırılması üzerine bir araştırma. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 45(1); 19-24.
 • Koyuncu E, Pala A, Savaş T, Konyalı A, Ataşoğlu C, Daş G, Ersoy İE, Uğur F, Yurtman İY, Yurt HH, 2006. Çanakkale koyun keçi yetiştiricileri birliği üyesi keçicilik işletmelerinde teknik sorunların belirlenmesi üzerine bir araştırma, Hayvansal Üretim, 47(1): 21-27.
 • Sezgin Y, 2006. Bitlis İlinde Göçer Ailelerin Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Van.
 • Tozlu H, Olfaz M, 2007. Karadeniz Bölgesi keçi yetiştiriciliğinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri. 3. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 17-18 Mayıs 2007. Kahramanmaraş, s. 127-133.
 • Tüfekçi H, Olfaz M, 2015. Kastamonu ili küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin sorunları ve çözüm önerileri. Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(7): 577-582.

___

Bibtex @araştırma makalesi { mkuzfd423761, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9362}, address = {}, publisher = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {23}, number = {2}, pages = {315 - 323}, title = {Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri}, key = {cite}, author = {Keskin, Mahmut and Tüney Bebek, Dilek} }
APA Keskin, M. & Tüney Bebek, D. (2018). Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri . Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 23 (2) , 315-323 .
MLA Keskin, M. , Tüney Bebek, D. "Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri" . Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23 (2018 ): 315-323 <
Chicago Keskin, M. , Tüney Bebek, D. "Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri". Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23 (2018 ): 315-323
RIS TY - JOUR T1 - Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri AU - MahmutKeskin, DilekTüney Bebek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 315 EP - 323 VL - 23 IS - 2 SN - 1300-9362- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri %A Mahmut Keskin , Dilek Tüney Bebek %T Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri %D 2018 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9362- %V 23 %N 2 %R %U
ISNAD Keskin, Mahmut , Tüney Bebek, Dilek . "Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri". Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 23 / 2 (Aralık 2018): 315-323 .
AMA Keskin M. , Tüney Bebek D. Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 23(2): 315-323.
Vancouver Keskin M. , Tüney Bebek D. Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 23(2): 315-323.
IEEE M. Keskin ve D. Tüney Bebek , "Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri", , c. 23, sayı. 2, ss. 315-323, Ara. 2018
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Aylık
 • Yayıncı: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

43.7b257

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'de Yollarda Meydana Gelen Römork Eklenmiş İki-Tekerlekli Traktör (Patpat) Kazaları

Muharrem KESKİN, Aysel ARSLAN

Gaziantep İlinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri I. Koyun Yetiştiriciliği

Sabri GÜL, Hüner ÖRNEK

Seyhan Göksu-Himmetli Alt-Havzasının Akım Verileri ile Kuraklık Analizi

Mustafa ÖZBULDU, Ahmet İRVEM, Cihan ÇIPLAK

Peganum harmala L. Tohumundan Yağ Asidi İçeriğinin Belirlenmesi için Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyon Yöntemi ve Bazı Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Remzi EKİNCİ, Mustafa Fatih GENİŞEL, Fatih Mehmet KILINÇ, Sedat KAYA, Ahmet ONAY

Defne (Laurus nobilis L.) Populasyonlarının Mikrosatellit Markörler ve Flow Sitometri ile Genetik Karakterizasyonu

Mehmet Çağlar BULUT, Canan YÜKSEL ÖZMEN, Ali ERGÜL, Filiz AYANOĞLU

Mersin İlinde Koyun Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Bazı Verim ve Yapısal Özellikleri

Mahmut KESKİN, Dilek TÜNEY BEBEK

Rumex crispus L. (Kıvırcık labada) Tohumlarındaki Dormansinin Kırılmasında Farklı Uygulama Yöntemlerinin Etkileri

Olcay BOZDOĞAN, Yücel KARAMAN, Furkan UYAR, Serap EVLİ, Furkan AKKAYA, Nihat TURSUN

Hatay Ve Tekirdağ İlleri Bağ Alanlarında Odun Dokusunda Deformasyona (Rugose Wood) Neden Olan Virüslerin Serolojik Ve Moleküler Yöntemlerle Saptanması Ve Karakterizasyonu

Mona GAZEL, Bahar TUNÇ, Kadriye ÇAĞLAYAN

Amik Ovasındaki Yüzey Sularında Amonyum, Nitrat, Fosfor ve Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi

Necat AĞCA, Kemal DOĞAN, Sema KARANLIK

Bazı Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Çeşitlerinde Tuz Stresinin Çimlenme ve Erken Fide Gelişimi Üzerine Etkisi

Merve Birhan YILMAZ, Şule KISAKÜREK