Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents

Öz Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarının velilerden talep ettiği para ve malzemelerin neler olduğunu; bu taleplerin yasal dayanaklarını ve bu taleplerle ilgili paydaş görüşlerini tespit ederek bu taleplerin daha uygun bir şekilde karşılanmasına dönük öneriler sunmaktır. Veriler, 2011–2012 eğitim-öğretim yılında, Kilis ili merkez ilçesinde bulunan anaokulları ve ana sınıflarında görev yapan öğretmenler, idareciler ve velilerden anket, görüşme ve literatür tarama yoluyla toplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim-öğretim süreci içerisinde velilerden “İlk Kayıt Ücreti”, “Malzeme Listesi”, “Aylık Ücret (Aidat)” ve “Aylık Ücret Dışı Parasal Talepler” olmak üzere dört ayrı ana kalemde malzeme olarak ya da parasal olarak taleplerde bulunduğu görülmüştür. Aylık ücretlerin (Aidat) yasal mevzuata uygun olduğu fakat bunun dışında yasal olmayan parasal taleplerin de bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber, okul öncesi eğitim kurumları tarafından talep edilen malzemelerin bir kısmının yasalara uygunluk gösterdiği fakat öğrencinin kişisel kullanımı dışında kalan bölümünün velilerden talep edilmesinin yasalara göre uygun olmadığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Kayıt Parası, Eğitimin Finansmanı. Abstract The purpose of this study is to determine what kind of the funds and course materials requested from parents by pre-school educational institutions and is to determine legal foundations of these requests and recommend some better suggestions to meet the needs of these pre-school institutions according to the views of stakeholders. The data were collected through questionnaires, interview and literature review from parents, teachers and school principals who works in pre-school institutions in center district in Kilis. The pre-school institutions are requested funds and course materials from parents in four ways: “first registration fee”, “material list”, “monthly fee” and “money except for monthly fee. The study found that monthly fee is legal but these schools have some other fee requests illegally from parents. Moreover, it is determined that some of the course materials requested from parents by pre-school educational institutions were legal but requesting the course materials which is except of the students personal usage from parents was not legal. Key Words: Pre-school Education, Registration Fee, Financing of Education.

Kaynakça

Koç, H. (2007). “Eğitim Sisteminin Finansmanı”. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 39-50.

MEB (2001). Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımı. Genelge No: 2001/62. Sayı. B.08.0.İGM.0.08.01.02/310.3-9773. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/986.html adresinden 01.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2004). Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği. Resmî Gazete. Sayı: 2562. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25486_.html adresinden 01.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2006). 17. Millî Eğitim Şurası, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/17_sura.pdf adresinden 05.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2010). Okul Öncesinde Yapılacak Çalışmalar ve Uyulacak Hususlar. Genelge No: 2010/31.Sayı:B.08.0.OÖG.0.72.03.00-010.06.02/1606. http://ooegm.meb.gov.tr/mevzuat/genelge_2010_31.pdf adresinden 02.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2011a). Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması genelgesi. No: 2011/44. Sayı. B.08.0.OÖG.0.06.03.000/010.06-1984. http://mevzuat.meb.gov.tr adresinden 02.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2011b). Öğrenci Kayıt ve Kabullerinde ve Diploma Karşılığı Bağış Alınmaması Hakkında Genelge. Genelge No: 2011/40. Sayı. B.08.0.MÜB.003.00.00-010.06/577. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2011/mub/ogrencikayit2011.pdf adresinden 02.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

MEB (2011c). Millî Eğitim İstatistikleri – Örgün Eğitim. Ankara.

MEB (2012). Okul-Aile Birliği Yönetmeliği. Resmî Gazete. Sayı: 28199. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/okulailebirligi/okulaile.html adresinden 15.02.2012 tarihinde indirilmiştir.

Resmî Gazete (24.06.1973). Millî Eğitim Temel Kanunu. No: 1739, Resmî Gazete. Sayı: 14574. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88.html adresinden 01.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

Resmî Gazete (Haziran 2005). Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği. Resmî Gazete. Sayı: 2573. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/25831_0.html adresinden 01.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi Madde 42. http://mevzuat.meb.gov.tr adresinden 01.10.2011 tarihinde indirilmiştir.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208418, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {9}, pages = {375 - 393}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents}, key = {cite}, author = {Cinoğlu, Mustafa and Arslantaş, H. İsmail and Öztürk, Metin} }
APA Cinoğlu, M , Arslantaş, H , Öztürk, M . (2013). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (20) , 375-393 .
MLA Cinoğlu, M , Arslantaş, H , Öztürk, M . "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2013 ): 375-393 <
Chicago Cinoğlu, M , Arslantaş, H , Öztürk, M . "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2013 ): 375-393
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents AU - Mustafa Cinoğlu , H. İsmail Arslantaş , Metin Öztürk Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 375 EP - 393 VL - 9 IS - 20 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents %A Mustafa Cinoğlu , H. İsmail Arslantaş , Metin Öztürk %T Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents %D 2013 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 9 %N 20 %R %U
ISNAD Cinoğlu, Mustafa , Arslantaş, H. İsmail , Öztürk, Metin . "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (Aralık 2013): 375-393 .
AMA Cinoğlu M , Arslantaş H , Öztürk M . Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 9(20): 375-393.
Vancouver Cinoğlu M , Arslantaş H , Öztürk M . Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 9(20): 375-393.
IEEE M. Cinoğlu , H. Arslantaş ve M. Öztürk , "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 20, ss. 375-393, Ara. 2013
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7b 3.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Fransa'da Yerinden Yönetim Politikalarının Belediye Yönetimine Etkileri/ Effects Of Decentralization Policies On Municipality Administrations In France

Ramazan ŞENGÜL

BİBER GAZININ İNSAN ÜZERİNDE ETKİLERİ VE İNSAN HAKLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: HATAY POLİS MESLEK YÜKSEKOKULUNDA BİR UYGULAMA

Yakup Bulut, Mehmet Kara

Türkiye'de Bölge Planlamasi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri/ Regional Planning in Turkey: Problems And Solutions

Ahmet KAYAN

Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Problemlerini Çözmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi/ Examining Secondary School Students' In Their Attitudes Towards Solving Problems Of Physics

Hilal AKTAMIŞ, Serap ÇALIŞKAN, İbrahim AKTAMIŞ

Investıgatıng The Problem Posıng Reasons Of Pre-Servıce Prımary School Teachers In Dıfferent Problem Posıng Contexts/ Sinif Öğretmeni Adaylarinin Farkli Problem Kurma Durumlarindaki Problem Kurma Nedenlerinin Araştirilmasi

Çiğdem KILIÇ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İDEAL HİZMET VE MEVCUT HİZMET KALİTESİ ALGILARININ SERVQUAL MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ferah YILDIZ, Ahmet YANIK, Güler DİNÇEL, Sami KARACAN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Köy Yerleşmelerine Coğrafi Bir Bakış/ A Geographical Overview Of Characteristics On Rural Settlements In Trnc

Ahmet ATASOY

SEYAHAT ACENTELERİNİN TURİST REHBERLERİNİ SEÇME VE İŞE ALMA SÜRECİNDEKİ EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Özlem KÖROĞLU, Bilge MERTER

Zorunlu Rotasyon Uygulamaları Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri/ Headmasters' Opinion about Obligatory Rotation Applications

İ. Bakır Arabacı, Hakan Sağlam

İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata Ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması/ A Survey On The Role Of Internal Control Preventatıon Of Mıstakes And Frauds In Accountıng System

Zeynep HATUNOĞLU, Nurettin KOCA, Mustafa KILLI