Sürtünen eleman ile birleştirme kaynağının esasları

Sürtünen eleman ile birleştirme kaynak yöntemi teknolojiyle beraber gelişimi sürekli devam eden ve kaynak dünyası içinde son 10 yıldır icat bir katı faz kaynak yöntemidir. Birçok yönden sağladığı üstünlükler ile özellikle günümüzde alüminyum ve alüminyum alaşımları için yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu makalede, sürtünen eleman ile kaynak yöntemi tanıtılmış ve uygulama esasları üzerinde durulmuştur.

Friction stir welding is a solid state welding process which has been invented in the last 10 years and its improvement is still going on together developed technology. Nowadays, it has found large application areas in welding of aluminium and aluminium alloys because it provides a lot of advantages for sound and fast welding of these alloys. In this paper, friction stir welding has been introduced and dwelt on essentials of applications.

Kaynakça

1.Nagasawa,T.,Otsuka,M.,“Structure and mechanical properties of Friction Stir Weld Joints of Magnesium Alloy AZ31”, http : // www.mc.mat.shibaura-it.ac.jp /master/ abstract /298110. htm

2.Kaluç,E.,Bozduman,B., “Sürtünen Eleman ile Birleştirme Kaynak Yöntemi”, Makina Magazin, Sayı:27, Temmuz 1998, s.54-61.

3.Çam,G., “Al- Alaşımları İçin Geli tirilen Yeni Kaynak Yöntemleri”, Kaynak Teknolojisi III. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 19-20 Ekim 2001, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul, s.268-277.

4.Kalle,S.,Nicholas,D., “Friction Stir Welding – Materials and Thicknesses”, TWI, 2000.

5.Dawes,C.J.,Thomas,W.M., “Friction Stir Joining Of Aluminium Alloys”, Bulletin 6, TWI, November / December 1995.

6.Smith,S.,Nikiforakis,N., “Computational Modelling of Friction Stir Welding”, University of Cambridge, Engineering and Physical Sciences Research Council, July, 2001.

7.Kalle,S.,Nicholas,D., “Causing A Stir In The Future”, Welding&Joining, February 1998, p.18C21.

8.Jonhson,R.,KalleeS.,“Friction Stir Welding”, Materials World Volume 7, No.12, December 1999, p.751-753.

Kaynak Göster