Boru hatlarında otomatik MIG/MAG kaynak yönteminin kullanımı

Boru hatlarında alışılmış olarak uygulanan örtülü elektrod ile ark kaynağına alternatif olan MIG/MAG gazaltı kaynak yönteminin kullanımı ile ilgili ilk uygulamalar 195O'lı yılların sonlarında başlamıştır. Orbital kaynak adı ile anılan bu yöntemlerde geliştirilen makinalar yardımı ile borunun dışarıdan da kaynağı rahatlıkla yapılabilmektedir. Yöntemde kullanılan koruyucu gazın arazi koşullarında esen rüzgarlar ile koruyucu etkisini kaybetmesi, kaynak yerini örten ve taşınabilen portatif kulübe sistemi ile ortadan kaldırılmıştır. Bu çalışmada, ulusal ve uluslararası boru hatlarının kaynağında kullanılan otomatik MIG/MAG kaynak yöntemi uygulamaları, kullanılan teçhizat, kullanılan koruyucu gazlar, kullanılan tel elektrodlar ile ülkemiz ve dünyadaki uygulamalardan örnekler sunulmaktadır.

Earlier applications have been started end of the 1950's using of GMA W process instead of shielded metal arc welding on pipe-line constructions. This process is called as orbital welding that inside and outside of pipes can be easily welded using developed orbital welding machines. The application of welding attheopen area the welding shack helps protect the wind from interfering with effectiveness of the shielding gas. In this article, several applications have been summarized of automatic GMA Wprocess on national and international pipe- line welding, equipment, shielding gases and welding wires and also some applications have been given from our land and all over the worid pipe- line constructions.

Kaynakça

1. Denys, R, “Pipeline Safety Past, Present and Future”, IPLOCA, 26th, Annual Convension, Bermuda, September 22nd B 26th, 1992.

2. Widgery, D. J., “Linepipe Welding Beyond 2000”, Svetsaren, No. 3, 1999, pp. 8-10.

3. Lennart, H., “A Brief Review of Pipeline Development”, Svetsaren, No.1, 1991, pp. 20-23.

4. Rampaul, H., “Pipe Welding Procedures”, Industrial Press, Amerika, 1973.

5. Cary H.B., “Modern Welding Technology”, Printice Hall, Inc., Amerika, 1979.

6. N.N., “Welding Handbook-Application of Welding, Volume 5, Sixth Edition, AWS, Amerika, 1970.

7. Sacks, R.J., “Welding: Principles and Properties”, Chas. A. Bennett Co., Inc., Amerika, 1976.

8. Lancarter, J., “Handbook of Structural Welding”, McGraw-Hill, Inc., İngiltere, 1993.

9. Blackman, S.S., Dorling, D.V., “Technology Advancements Push Pipeline Welding Productivity”, Welding Journal, August 1999, pp. 39-44.

10. Johnsen, M.R., “Pipeline Industry Enters New Era”, Welding Journal, November 1999, pp. 37-41.

11. Beeson, R., “Pipeline Welding Goes Mechanized”, Welding Journal, November 1999, pp. 47-49.

12. Latvis, S. D., Valentini, T.N., “Technology Trends-Overcoming Issues with Welding High Strength Pipe”, Miller Electric Company and ITW Hobart Brothers, Seminar Notes, U. S. A. 2000.

13. CRC-Evans Automatic Welding, Katalog, Houston, U.S.A., 2001.

14. CRC-Evans, “Automatic Welding System Description”, Seminar Text, Houston, U.S.A., 2001.

15. Serimer Dasa, “Automatic Pipeline Welding”, Katalog, France, 2001.

16. Vietz, E., “MAG-Welding in Pipeline Construction with, Units and Powdered Metal Wire”, Pipeline Welding, İ. T. Ü., 11-13 May, 1998, İstanbul, pp. 173-182.

17. Shlepakov, V. N., “Flux-Cored Wire Automatic Electric Arc Welding of Positional Butt Joints of Pipelines”, Pipeline Welding, İ. T. Ü., 11-13 May, 1998, İstanbul, pp. 230-237.

Kaynak Göster