Kaynaklı imalatta insan sağlığı

Kaynaklı imalat yöntemi, diğer imalat yöntemlerine göre sahip olduğu avantajları nedeni ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanım alanının yaygınlaşmasında, yöntemin pratikliği, ucuzluğu ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni kaynak yöntemlerinin geliştirilmesi etkili olmuştur. Bu nedenle her geçen gün daha fazla personel bu alanda istihdam edilmeye başlanmıştır. Günümüzde artık herhangi bir kaynak yönteminin kullanılmadığı bir işletme kalmamıştır. İmalat sanayiinin temel üretim yöntemlerinden biri olan kaynaklı imalatta güvenli çalışma ortamının sağlanması hem istihdam edilen personel sağlığının korunması için hem de işletmenin ekonomik anlamda zarar görmemesi için çok önemlidir. İşletmede meydana gelebilecek herhangi bir kaza hem işletmede çalışan personelin sağlığını tehlikeye atacak ve hem de işletmedeki üretimi sekteye uğratacaktır. Kaynak işinde çalışacak personelin işe başlamadan önce kullanacağı yöntemi ve ekipmanlarını çok iyi tanıması gerekir. Bu sayede çalışan hangi tehlikelerin ne şekilde oluşabileceğini bilerek ve bunlara karşı önlemlerini alarak çalışabilir. Bu bildiride kaynak işleminde karşımıza çıkan insan sağlığını tehlikeye atan durumlar ve bunların önlenmesi üzerinde durulacaktır. İnsan sağlığı ile ilgili faktörler; akım kaynağı, ısı kaynağı, hava kirletme kaynağı, ışık kaynağı, yanıcı ve patlayıcı gazların etkileri ve mekanik etkenler olarak altı grupta toplanarak ele alınacaktır.

Manufacturing by welding is used widely because of its advantages. The reason of the using widespreadly is easiness of usage, cheapness and development of new welding processes. Nowadays, almost all manufactur¬ing companies are using welding processes. To provide safe working area at welding is important that not only workers but also emloyers. An accident that will be occur in company will be damage workers' health and same the time interrupt the production. In this study, welding hazards that are risk the health of person and precaution of this hazards are investigated. The factors of person health will deal with seven groups as current, heat, fume, noise, radiation, burn and explosion and mechanical hazards.

Kaynakça

1.S. Karadeniz, Kaynak Makinaları, DEU Müh. Fak. Yayınları, İzmir 2003

2.Electrical Hazards, American Welding Society, Safety' and Health, Fact Sheet No:5, March 1997

3.Electric and Magnetic Fields, American Welding Society, Safety and Health, Fact Sheet No:17, January 1996

4.Pacemakers and Welding, American Welding Society, Safety and Health, Fact sheet No:16, March 1997

5.Welding Safety Makes Sense, Mike Pankratz

6.Arc Welding Safety, Lance Fluegel and Bradley Rein, May 1989

7.Safety and Health, Fact Sheet No.7 American Welding Society, September 1995

8.Welding Hazards AFSCME Fact Sheet Health and Safety, www.afscme.org

9.Cadmium Exposure From Welding and Allied Processes, American Welding Society, Safety and Health, Fact Sheet No:22, January 2002

10.Fumes and Gases, American Welding Society, Safety and Health, Fact Sheet No:l, October 1998

11.Radiation, American Welding Society, Safety and Health, Fact Sheet No:2, March 1997

12.Dawna L.Cyr, Steven B. Johnson, Welding Safety on the Farm, Üniversite of Main, Agust 1995

13.Ronald P. Nielsen, Osha Welding Safety, Newyork, 1994

14.Mechanical Hazards, American Welding Society, Safety and Health Fact Sheet No.8 September 1995

15.Tripping and Falling, American Welding Society, Safety and Health, Fact Sheet No:9, September 1995

16.Falling objects, American Welding Society, Safety and Health, Fact Sheet No: 10, September 1995

Kaynak Göster