Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Bu çalışma, blok zincir teknolojisinin muhasebe süreçlerinde kullanılabilirliği ile ilgili algıların tespit edilmesi ve söz konusu algıların belirlenmesi için bir ölçek geliştirilmesini amaçlamaktadır. Güvenlik, gizlilik, denetim, müşteri memnuniyeti ve mevzuat gereklilikleri muhasebe iş ve işlemlerinde son derece önemli kavramlardır. Söz konusu kavramların, blokzincir teknolojisinin kullanımıyla birlikte muhasebe açısından varolan beklentileri karşılayabilir olması beklenmektedir. Blok zincir teknolojisi günümüzde daha çok kripto paraların kayıt altına alındığı bir veritabanı olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekte finansal hizmetler, bankacılık ve muhasebe gibi birçok alanda önemli bir etkisi olacağı ifade edilmektedir. Çalışmada kullanılan veriler, hazırlanan bir anket formu aracılığı ile ülkemizde muhasebe alanında öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan 121 akademisyenden toplanmıştır. Geliştirilen ölçeğin güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonuçları, geliştirilen ölçeğin “şeffalık”, “düşük maliyet”, “verimlilik ve güvenlik”, “denetim” ve “mevzuata uygunluk” olmak üzere 5 boyutlu bir yapıdan oluştuğunu ve bir bütün olarak önerilen yapının geçerli ve güvenli olduğunu ortaya koymuştur.

A Scale Development Study to Determine Perceptions Regarding the Use of Blockchain Technology in Accounting

___

Alarcon, L. John - Ng, Cory (2018), “Blockchain and the Future of Accounting”, Pennsylvania CPA Journal, Winter, ss. 26-29.

Arı, Erkan (2015), “Öğretmenlerin İş Doyumlarının Mesleki Tükenmişlik Üzerine Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Araştırılması”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), ss. 549-565.

Bonsón, Enrique - Bednárová, Michaela (2019), “Blockchain and Its Implications for Accounting and Auditing”, Meditari Accountancy Research, 27(5), ss.725-740.

Biswas, Kamanashis - Muthukkumarasamy, Vallipuram (2016), “Securing Smart Cities Using Blockchain Technology”, IEEE 18th International Conference on High Performance Computing and Communications; IEEE 14th International Conference on Smart City; IEEE 2nd International Conference on Data Science and Systems, ss. 1392-1393.

Doğan,Mustafa - Ertugay, Emrah (2019), “Blokzinciri ve Muhasebe Alanındaki Uygulamaları”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), ss. 1654-1670.

Fanning, Kurt - Centers, David P. (2016), “Blockchain and Its Coming Impact on Financial Services”, The Journal of Corporate Accounting and Finance, 27(5), ss. 53–57.

Garg, Poonam - Gupta Bhumika - Chauhan, A. Kumar - Sivarajah, Uthayasankar - Gupta, Shivam - Modgil, Sachin (2021), “Measuring the perceived benefits of implementing blockchain technology in the banking sector”, Technological Forecasting and Social Change, 163, ss. 1-18.

Gartner (2018), “Hype Cycle for Blockchain Technologies-2018”, https://www.gartner.com/en/documents/3883991/hype-cycle-for-blockch ain-technologies-2018, (Erişim Tarihi: 28.02.2021)

Gül, Hasan (2019), “Blokzincir (Blockchain) Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemine Etkileri”, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar (pp.186-195), Bursa: Ekin Yayınevi.

Kwilinski, Aleksy (2019), “Implementation of Blockchain Technology in Accounting Sphere”, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 23 (Özel Sayı 2), ss. 1-6.

Kılınç, Yavuz (2020), “Blockchaın Teknolojisi: Muhasebe ve Denetim Mesleği Açısından Bir İnceleme”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 13(3), 989-1011.

Mainelli, Michael - Smith, Mike (2015), “Sharing Ledgers for Sharing Economies: An Exploration of Mutual Distributed Ledgers (Aka Blockchain Technology)”, The Journal of Financial Perspectives, 3(3), ss. 38-69.

Özdoğan, Burak - Karğın, Sibel (2018), “Blok Zinciri Teknolojisinin Muhasebe ve Finans Alanlarına Yönelik Yansımaları ve Beklentiler”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (80), ss. 161-176.

Peters, Gareth W. – Panayi, Efstathios (2015), “Understanding Modern Banking Ledgers Through Blockchain Technologies: Future of Transaction Processing and Smart Contracts on the Internet Money”, Banking Beyond Banks and Money, Springer, Cham., ss. 239-278.

Schermelleh-Engel, Karin - Mossbrugger, Helfried - Müller, Hans (2003), “Evaluating The Fit of Structural Equation Models: Test of Significance and Descriptive Goodness-of–Fit Measures”, Methods of Psychological Research Online, 8(2), ss. 23-74.

Şuekinci, Cafer - Çatıkkaş, Özgür (2020), “Blok Zinciri Teknolojisinin Muhasebe ve Vergilendirme Üzerine Etkileri”, Mali Çözüm Dergisi, 30(162), ss. 51-65.

Uçma Uysal, Tuğba - Kurt, Ganite (2018), “Muhasebede ve Denetimde Blok Zinciri Teknolojisi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), ss. 467-481.

Walsh, Clara - O’Reilly, Philip - Gleasure , Rob – McAvoy, John - O’Leary, Kevin (2020), “Understanding Manager Resistance to Blockchain Systems”, European Management Journal.

Vijai, C. - Elayaraja, M. - Suriyalakshmi, S.M. - Joyce, D. (2019), “The Blockchain Technology and Modern Ledgers Through Blockchain Accounting”, Adalya Journal, 8(12), ss. 545-557.

(https://www.openepi.com/SampleSize/SSPropor.htm, (Erişim Tarihi: 24.02.2021).

___

Bibtex @araştırma makalesi { mufad947815, journal = {Muhasebe ve Finansman Dergisi}, issn = {2146-3042}, address = {journal@mufad.org.tr}, publisher = {Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği}, year = {2021}, volume = {}, pages = {459 - 472}, doi = {10.25095/mufad.947815}, title = {Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Güner, Mehmet} }
APA Güner, M. (2021). Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması . Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 459-472 . DOI: 10.25095/mufad.947815
MLA Güner, M. "Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması" . Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 459-472 <
Chicago Güner, M. "Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Muhasebe ve Finansman Dergisi (2021 ): 459-472
RIS TY - JOUR T1 - Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması AU - Mehmet Güner Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25095/mufad.947815 DO - 10.25095/mufad.947815 T2 - Muhasebe ve Finansman Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 472 VL - IS - SN - 2146-3042- M3 - doi: 10.25095/mufad.947815 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Muhasebe ve Finansman Dergisi Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %A Mehmet Güner %T Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması %D 2021 %J Muhasebe ve Finansman Dergisi %P 2146-3042- %V %N %R doi: 10.25095/mufad.947815 %U 10.25095/mufad.947815
ISNAD Güner, Mehmet . "Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması". Muhasebe ve Finansman Dergisi / (Ağustos 2021): 459-472 .
AMA Güner M. Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 459-472.
Vancouver Güner M. Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 2021; 459-472.
IEEE M. Güner , "Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss. 459-472, Ağu. 2021, doi:10.25095/mufad.947815
Muhasebe ve Finansman Dergisi
  • ISSN: 2146-3042
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği

99.6b52.8b