BAZI ÖZNELLİKLER BİR TARTIŞMA KRİTERİ OLARAK İMAM HATİP OKULLARI

Öz İmam Hatip Liseleri (bu çalışmada İmam Hatip Okulları olarak anılacaktır), Türk Cumhuriyet rejiminin laik hassasiyetleri üzerinde inşa edilmiş temel kurumları arasında yer alır. Hakkında üretilen oldukça zengin polemiklere rağmen, kamuoyu nezdinde meşruiyetine ilişkin olarak ciddi ve kabul edilebilir bir argüman henüz geliştirilememiştir. Bu nedenle İmam Hatip okulları bağlamında yapılan tartışmalarda esaslı bir mesafe alındığı da söylenemez. Tartışmalara paralel olarak her seferinde daha da şiddetlenen saflaşma ve kamplaşmalar, imam hatip gerçeğinin sürekli bir sorun olarak kodlanmasına yol açmıştır. İmam Hatip Okullarının Tevhid-i Tedrisat temelindeki konumunu ele almaya çalışan soğukkanlı yaklaşımların ise mevcut gerilim noktalarını giderme konusunda yeterince etkin olduğu söylenemez (Subaşı, 2005). Aslında İmam Hatip okullarının başta dinin doğası olmak üzere, Türk modernleşmesinin dinamikleri ve Kemalizm’in ana mihverleriyle birlikte masaya yatırılması gerekir. Ortaya çıkışının ardındaki temel itkiler, toplumsal karşılıkları, Türk modernleşme deneyimine koşut sayılabilecek örgütlenme pratikleri ile popüler ve akademik İslâm söylemine katkılarının derinlikli bir okumaya tabi tutulması zorunludur.

Kaynakça

AKŞİT, Bahattin; COŞKUN, Mustafa Kemal (2004). “Türkiye’nin Batılılaşması Bağlamında İmam Hatip Okulları”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce –İslâmcılık-, Ed. Yasin Aktay, İstanbul: İletişim, cilt. vı, ss. 394-410

ÇAKIR, Ruşen; BOZAN, İrfan; TALU, Balkan (2004). İmam-Hatip Liseleri Efsaneler ve Gerçekler, İstanbul: Tesev.

ERKAN, Rüstem; AKÇAYÖZ, Harika (2003). “Siyasi İslâm Tartışmaları Açısından İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt. 27, sayı: 2, ss. 174–201.

MEB (1999). İmam-Hatip Liseleri Gelişim Modeli, Ankara: Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, (http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/504.htm#5b).

ÖCAL, Mustafa (1994). İmam Hatip Liseleri ve İlköğretim Okulları, İstanbul: Ensar.

SUBAŞI, Necdet (2005). “Teolojik Birikimimizin Modern Kaynakları -İmam Hatip Liseleri Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım-”, İmam-Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim, İstanbul: Dem, ss. 45-60.

ÜNSÜR, Ahmet (1995). İmam-Hatip Liseleri: Kuruluşundan Günümüze, İstanbul: Önder.

Kaynak Göster

APA Subaşı, N . (2005). BAZI ÖZNELLİKLER BİR TARTIŞMA KRİTERİ OLARAK İMAM HATİP OKULLARI . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 2 (6) , 101-106 .