Emine Battal, Kıyametin Gölgesinde: Yeni Dini Hareketler ve Şiddet

Öz 19. yüzyılda seküler paradigma çerçevesinde dinin etkisinin azalıp ortadan kalkacağı, cevapsız kalan tüm sorulara bilimin cevap vereceği ön görülmüştü. Ancak 20. yüzyıl başlarından itibaren çeşitli dini oluşumların ortaya çıkması, ön görülen iddiaların aksine din anlayışının tarihsel süreç içerisinde değişebildiğini ancak yok olmadığını dolayısıyla da dinin, farklı formlarda da olsa insan hayatında etkin olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir. Yeni dini hareketler olarak isimlendirilen yeni dini gruplar, geleneksel dinlerden ayrışarak ve pozitivist yaklaşımın sunduğu hayat tarzına bir karşı çıkış olarak yeni bir dini hayat tarzı vaat etme amacıyla ortaya çıkmıştır. Yeni dini hareketler, ilk ortaya çıktıkları andan itibaren sahip oldukları inanç ve düşüncelerden dolayı çeşitli şiddet eylemleri ile gündeme gelmişlerdir. Bu bağlamda, Emine Battal tarafından kaleme alınan "Kıyametin Gölgesinde: Yeni Dini Hareketler ve Şiddet" başlıklı bu çalışmada, genelde Yeni Dini Hareketleri özelde ise "büyük beş" olarak nitelendirilen Halkın Tapınağı, Branch Davidians, Aum Shinrikyou, Güneşin Tapınağı ve Cennet'in Kapısı hareketleri baz alınarak şiddet eğilimli yanlarının tespit edilmeye ve şiddet ile bağlantılı yönlerinin ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

Emine Battal, Kıyametin Gölgesinde: Yeni Dini Hareketler ve Şiddet, Okur Akademi, İstanbul, 2018

Kaynak Göster

Chicago Aydın, Ü . "Emine Battal, Kıyametin Gölgesinde: Yeni Dini Hareketler ve Şiddet". Milel ve Nihal 18 (2021 ): 126-130