Bir İstismarın Anatomisi

Öz 18. ve 19. yüzyıllardaki misyon çalışmalarından bekledikleri verimi alamadıklarının farkında olan Protestan Kiliseler yirminci yüzyılın ilk yıllarından itibaren Hıristiyan mesajını daha etkili veverimli bir şekilde Hıristiyan olmayanlara sunarak onları Hıristiyanlaştırmak amacıyla yeni yöntemler geliştirmek için çeşitli toplantı ve kongreler düzenlemeye başlamışlardır. İşte Hıristiyan olmayanlarla diyalojik ilişki kurma fikri batı dünyasında ilk defa bu toplantılarda ortaya çıkmıştır. Protestan kiliseleri müteakip Roma Katolik Kilisesi de Katolikliği yeni gelişmelere özellikle demoderniteye adapte etmek için 1962-1965 yılları arasında düzenlediği II. Vatikan Konsili’nde kabul ettiği Nostra Aetate (Kilisenin Hıristiyan Olmayanlarla İlişkisi Deklarasyonu) adlı dokümanlaHıristiyanları diğer dinsel geleneklerin taraftarlarıyla diyalojik ilişkiye girmeye ve bu şekilde Hıristiyan mesajını onlara daha verimli bir şekilde sunmaya çağırmıştır.

Kaynak Göster

Chicago Çoştu, Y . "Bir İstismarın Anatomisi". Milel ve Nihal 3 (2006 ): 197-198