Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries

Öz Bu çalışmada, uluslararası bir çevre ödülü olarak yat, balina izleme tekneleri (Whale-watching Boats), plaj ve marinalara verilen ve 1985 yılında ilk olarak Fransa’da uygulanmaya başlayan Mavi Bayrak sisteminin deniz turizmi sektörü içindeki önemine ve değerlendirme ölçütlerine değinilerek ülkelere göre durum analizi yapılmıştır. Kıyı alanları yönetiminin gelişiminde önemli bir yer tutan Mavi Bayrak uygulamasının çevre bilincinin artması ve kıyı alanlarının korunması konularında büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle, turizm sektöründe rekabet avantajı sağlaması açısından Mavi Bayrak sistemini uygulayan ülkelerin sayısının yıllar içinde arttığı görülmektedir. Bunun yanında, ülkelerdeki Mavi Bayrak’lı tesislerin sayısında meydana gelen yükselme, bu ülkelerin bahsi geçen uygulama hususunda hassas davrandıklarını göstermekte ve önem verdiklerini ortaya koymaktadır. Mavi Bayrak uygulayan ülkelerin arasında olan Türkiye’nin mevcut durumu incelendiğinde, 1994 yılında Mavi Bayrak’lı 6 plaj, 9 marina mevcutken, bu sayının 2015 yılında 436 plaj ve 22 marina’ya yükseldiği görülmektedir. Bu durum Türkiye’nin uluslararası sıralamadaki yerini Mavi Bayrak’lı plaj sayısı açısından 2. sıraya, Mavi Bayrak’lı marina sayısı açısından 7. sıraya kadar çıkarmıştır. Bunun yanında 2007 yılında Mavi Bayrak’a sahip Türk Bayraklı yat bulunmazken, 2015 yılında bu sayı 14’e çıkmıştır.

Kaynakça

Atalar, Erkut (2009), Eko-Etiketlemenin Sürdürülebilir Turizmdeki Yeri, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.

Ayan, Murat (2014), “Çevre Kalite Yönetim Sistemlerinin Bir Konusu Olarak Mavi Bayrak Projesi ve Haliç’te Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma”, 2nd International Symposium on Environment and Morality, 24 – 26 October 2014.

Blackman, Allen - Naranjo, Maria Angelica - Robalino, Juan - Alpizar, Francisco - Rivera, Jorge (2014), “Does tourism eco-certification pay? Costa Rica's Blue Flag program”, World Development, Cilt. 58, Sayı. 8, ISSN: 0305-750X. (41-52) . Bozowsky, Evan ve Mizuno, Hiroko (2004), Introduction to Ecolabelling, Global Ecolabelling Network Information Paper.

Buckley, Ralf (2002),“Tourism Ecolabels”, Annals of Tourism Research, Cilt.29, Sayı.1, ISSN: 01607383. (183-208).

Capacci, Sara - Scorcu, Antonello Eugenio - Vici, Laura (2015), “Seaside Tourism and Eco-Labels: The Economic Impact of Blue Flags”, Tourism Management Journal, Cilt.47, Sayı.1, ISSN: 02615177, (88-96).

Creo, Carla ve Fraboni, Claudia (2011), “Awards for the Sustainable Management of Coastal Tourism Destinations: the Example of the Blue Flag Program”, Journal of Coastal Research, MCRR32010 Conference Proceedings, Özel Sayı, No. 61, (378-381).

Dodds, Rachel (2010), “Determining the Economic Impact of Beaches: Lake Huron Shoreline from Sarnia to Tobermory”, Report Summary.

Duck, Robert - Phillips, Michael Robert - Williams, Allan Thomas - Wadham, T. (2009), “Is beach scenic quality a function of habitat diversity?”, Journal of Coastal Research, Cilt. 56, (415-418).

Ecolabel Index, (2015), All Ecolabels on Tourism.

FEE (2007), “The Blue Flag: Eco-Label for Beaches and Marinas”,

http://www.blueflag.org/materiale/publication-downloads/blueflagbrochure2007 (10.12.2015). FEE (2015a), “Blue Flag Marina Criteria and Explanatory Notes 2015”,

http://static1.squarespace.com/static/55371ebde4b0e49a1e2ee9f6/t/55defdf0e4b0768af027dd7f/1 440677360000/Marina+Criteria+and+explanatory+notes+2015.pdf (13.12.2015).

FEE (2015b), “Blue Flag Beach Criteria and Explanatory Notes 2015”,

http://static1.squarespace.com/static/55371ebde4b0e49a1e2ee9f6/t/55defdd0e4b0101c513f9cea/ 1440677328062/Beach+Criteria+and+Explanatory+Notes+2015.pdf (13.12.2015).

FEE (2007), “20 Years of Blue Flag”, http://www.blueflag.org/materiale/publication-downloads/20thannpublication.pdf (19.11.2015).

FEE (2006), “Awards for Improving the Coastal Environment: The example of the blueflag”, http://www.blueflag.org/materiale/publicationdownloads/blueflagmanual (09.12.2015).

Font, Xavier (2002), “Environmental Certification in Tourism and Hospitality: Progress, Process and Prospects”, Tourism Management Journal, Cilt.23, Sayı.3, ISSN: 0261-5177, (197-205).

Font, Xavier, ve Tribe, John (2001), “Promoting Green Tourism: The Future of Environmental Awards”, International Journal of Tourism Research, Cilt.3, Sayı.1, (9-21).

Geldenhuys, Linda Louise ve van der Merwe, Philip (2014), “The Impact of Blue Flag Status on Tourist Decision-Making When Selecting A Beach”, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, Cilt.3, Sayı.2, (1-16).

Houston, James Robert (2013), “The Economic Value of Beaches – a 2013 update”, Shore & Beach, Cilt.81, Sayı.1, (3-11).

http://mavibayrak.org.tr/userfiles/file/2014%20YAT%20MB%20BA%C5%9EVURU%20FORMU%20(0 3_03_2014).pdf (15.12.2015).

http://www.blueflag.global/ (10.12.2015).

http://www.blueflag.global/sustainableboating/ (16.12.2015). http://www.blueflag.org/materiale/publicationdownloads/20thannpublication.pdf (09.12.2015).

http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?st=category,tourism (04.12.2015).

http://www.globalecolabelling.net/docs/documents/intro_to_ecolabelling.pdf, (25.11.2015).

http://www.mavibayrak.org.tr (25.11.2015).

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=10 (01.12.2015).

http://www.turcev.org.tr/icerikDetay.aspx?icerik_id=36 (08.12.2015).

http://yigm.kulturturizm.gov.tr (25.11.2015).

Issı, Yasemin (1989), “Türkiye Turizminin Yapay ve Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri”, İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt. 47, Sayı. 1, ISSN: 1304-0235, (115-131).

İstanbullu, Turhan ve Erdönmez, Cihan (1995), “Gelişen Turizm Etkinlikleri ve Mavi Bayrak Uygulaması”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt.6, Sayı.1, ISSN: 1300-4220, (56-61).

Kından, Almıla (2006), Bir Eko-Etiket Olarak Mavi Bayrak’ın Türkiye Kıyı Turizminde Bir Pazarlama Unsuru Olabilirliğinin Araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kozak, Metin, ve Nield, Kevin (2004), “The Role of Quality and Eco-Labelling Systems in Destination Benchmarking”, Journal of Sustainable Tourism, Cilt.12, Sayı.2, (138-148).

Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2015), “2015 Yılı Uluslararası Mavi Bayrak Sayıları”. http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,50827/uluslararasi-mavi-bayrak-istatistikleri.html (12.11.2015).

Lucrezi, Serena ve van der Merwe, Peet (2015), “Beachgoers’ Awareness and Evaluation of The Blue Flag Award in South Africa”, Journal of Coastal Research, Cilt.31, Sayı.5, ISSN: 0749-0208, (1129-1140).

Lucrezi, Serena - Saayman, Melville - van der Merwe, Pet (2015), “Managing Beaches and Beachgoers: Lesson From and For The Blue Flag Award”, Tourism Managament, Cilt.48, (211-230).

Manap, Gonca (2006), “Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ile Turizm Merkezi Seçimi”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 2006, Sayı.2, ISSN: 1301-4838, (157-170).

Marin, Valentina - Palmisani, Francesca - Ivaldi, Roberta - Dursi, Rosanna - Fabiano Mauro (2009), “Users’ Perception Analysis For Sustainable Beach Management in Italy”, Ocean and Coastel Management, Cilt.52, Sayı.5, (268-277).

McKenna, John - Williams, Allan Thomas - Cooper, Andrew (2011), “Blue Flag or Red Herring: Do Beach Awards Encourage The Public to Visit Beaches?”, Tourism Management, Cilt.32, Sayı.3, (576-588). Özkan, Özgür ve Ayıran, Nezih (2009), “Marinaların Kamusal Kullanıma Etkileri ve Öneriler”, İtü Dergisi/a: Mimarlık, Planlama, Tasarım, Cilt.8, Sayı.2, ISSN: 1303-7005, (110-120).

Petroman, Ioan - Amzulescu, Oliver - Sarandan, Horea - Petroman, Cornelia - Coman, Ştefan - Orboi, Dora Manuela - Ivu, Marcela (2010), “Blue Flag: A Symbol of Environmental Protection”, Animal Science and Bio technologies, Cilt.43, Sayı.2, (426-428).

Phillips, Michael Robert ve House, Christopher (2009), “An Evaluation of Priorities For Beach Tourism: Case Studies From South Wales, UK”, Tourism Management, Cilt.30, Sayı.2, (176-183).

Radchenko, Victoria ve Aleyev, Modest (2011), “Blue Flag Program Implementation Prospective in Ukraine”, Journal of Coastal Research, , Özel Sayı, No. 61, (52-59)

Semeoshenkova, Vera ve Newton, Alice (2015), “Overview of Erosion and Beach Quality Issues in Three Southern European Countries: Portugal, Spain and Italy”, Ocean and Coastal Management, Cilt.118, (12-21).

Sipic, Toni (2010), “Eco-Labeling of Services: The Blue Flag.”, http://www.cwu.edu/~sipict/EcoLabelingBF.pdf (09.12.2015).

Torrent, Ricard Rigall - Fluvia, Modest - Ballester, Ramon - Salo, Albert - Ariza, Eduard - Espinet, Josep Maria (2011), “The Effects of Beach Characteristics and Location with Respect to Hotel Prices”, Tourism Management, Cilt.32, Sayı.5, (1150-1158).

Tudor, David ve Williams, Allan Thomas (2006), “A Rationale for Beach Selection by The Public on The Coast of Wales, UK”, Area, Cilt.38, Sayı.2, (153-164).

TÜRÇEV (2013), “Plajlar İçin Mavi Bayrak Kriterleri – Kılavuz Notlar 2013”, http://www.mavibayrak.org.tr/userfiles/file/Plaj_Kriterleri_Kilavuz_Notlar_2013.pdf (13.12.2015).

TÜRÇEV (2014), “Marinalar İçin Mavi Bayrak Kriterleri – Kılavuz Notlar2014”, http://www.mavibayrak.org.tr/userfiles/file/Marina%20Kriterleri%20Kilavuz%20Notlar2014(1).pdf (13.12.2015).

TÜRÇEV (2015), “Mavi Bayrak: Genel Bilgiler”.

TÜRÇEV (2015), www.turcev.org.tr/icerikDetay.aspx?icerik_id=36 (08.12.2015).

UNEP (United Nations Environment Programme) (1998), “Ecolabels in the Tourism Industry”, United Nations Publications, Fransa.

Üçüncü, Oktay (2009), Turizmde Çevre Etiketi Olarak Mavi Bayrak, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

World Tourism Organization (2015), UNWTO Tourism Highlights, 2015 Edition. http://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 (10.11.2015).

World Travel and Tourism Council (WTTC), (2015), The Economic Impact of Travel & Tourism 2015.

Kaynak Göster

APA Özkan, E , Fışkın, R , Çakır, E . (2016). Mavi Bayrak Uygulamasının Önemi, Ölçütleri Ve Ülkelere Göre Durum Analizi - The Criteria And Importance Of Blue Flag Implementation And The Present Situation Analysis By Countries . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 224-247 . DOI: 10.20875/sb.45898
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

5.2b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kümelenme Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Bucak İlçesi Mermer Sektörü Örneği - A Research On Clustering Level: Case of Marble Sector In Bucak Province

Gülhan DURAN

Kadın İşgörenlerin Karşılaştığı Sorunların İş Bırakma Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma- The Effects of The Problems Faced By Female Workers On Its’ Intention To Quit: A Research On Hotels

Elbeyi PELİT, Evren GÜÇER, Şerif Ahmet DEMİRDAĞ

An Analysis of Surf & Turf Experiences of Tourists from Different Nations in Turkey from The Sustainable Gastronomy Tourism Perspective – Farklı Milletlerden Turistlerin Türkiye’deki Surf &Turf Deneyimlerinin Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Perspektifin

Gürkan AKDAĞ

Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları - Green Purchase Behavior Of Young Consumers: International Perception Differences

Oğuz BAŞOL, İsmail DÜLGEROĞLU, Rüveyda ÖZTÜRK BAŞOL

Yenilenebilir Enerji Kaynak Ve Teknolojilerinin Unsurları: Küresel Ve Avrupa Birliği Ölçeğinde Karşılaştırmalı Analiz Ve Değerlendirme - Renewable Energy Sources And Technologies Facts: Global And European Union Scale Relative Analysis And Assessment

Çağrı SELVİ

Zihin Engelli Özel Eğitim Okullarında Müzik Dersi Uygulamalarının İncelenmesi - Examining The Practice Of Music Lesson In The Schools Of Special Education For Mentally Retarded Pupils

Esra DALKIRAN, Zeki NACAKCI

Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform

Yakup ALTAN

Turizme Hizmet Sunan Pastane İşletmelerinde Çalışan Dondurma Üretim Personelinin Hijyen Ve Gıda Güvenliğine İlişkin Bilgi Ve Uygulama Düzeyi Üzerine Bir Araştırma-A Research On Knowledge And Practıce Levels About Food Safety And Hygiene Of Employees In

Onur KIZILCIK, İbrahim GİRİTLİOĞLU

Gelişmekte Olan Ülkelerin Cds Primleri İle Hisse Senetleri Ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi A Coıntegratıon Analysis Between Cds Premiums, Stock Indexes And Exchange Rates In Emerging Countries

Çağatay BAŞARIR, Murat KETEN

TÜRK FUTBOLUNDAKİ ŞİKE OLAYININ TOPLUMSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tonguç VARDAR, Kadir PEPE