İsrail’in Nahal Yerleşimlerinin Askeri Rolü - Military Role Of Israel’s Nahal Settlements

Öz Bu çalışma, bünyesinde tarımsal üretim yapan askeri eğitim almış ve silahlandırılmış personeli barındıran, sınır bölgelerinde konuşlandırılarak güvenlik sisteminin bir parçası haline getirilen İsrail’in Nahal yerleşim yerlerini, amaç-kuruluş-yapı-işlev-konumlandırma bağlamında askeri literatürdeki ileriden savunma stratejisi yönünden incelemektedir. Anılan kapsamda Nahal yerleşimlerinin güvenlik sistemine ve anlayışına olan katkısını ve etkisini de ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Bu yapının daha sonra dönüşmüş formları şeklinde İsrail Savunma Kuvvetleri’nin düzenli birliği olarak 1982 yılında kurulan Nahal Piyade Tugayı, 1999 yılında teşkilatlanan askerlik görevlerini dini yükümlülükleriyle eş zamanlı yapılmasına imkan tanıyan Nahal Haredi Taburu ve İsrail’in güvenlik beklentisi ile uygulamalarına olan katkıları haricindeki işlevleri çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. 

Kaynakça

“From The Hebrew Press-The Aqraba Settlement” (1973), Journal of Palestine Studies, Vol. 2, No.3 (131-132).

“IDF Infantry Corps: Nahal Infantry Brigade”, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_ &_Culture/nahal. html (02.02.2016)

“Israel Report”, Middle East Research and Information Project (MERIP) Reports (1971), No. 4, November, (1-12).

Abu-Lughod, Janet (1982), “Israeli Settlements in Occupied Arab Lands: Conquest to Colony”, Journal of Palestine Studies, Vol.11, No. 2, Winter, (16-54).

Allon, Yigal (1970), Shield of David: The Story of Israel’s Armed Forces, Random House, New York.

Aronson, Geoffrey (1996), “Settlement Monitor”, Journal of Palestine Studies, Vol. 25, No. 2, Winter, (114-122).

Aronson, Geoffrey (2008), “Settlement Monitor”, The Journal of Palestine Studies, Vol.37, No. 4, Summer, (150-158).

Aronson, Geoffrey (2011), “Settlement Monitor”, The Journal of Palestine Studies, Vol. 41, No.1, Autumn, (189-198).

Ben-Ami, Shlomo (2006), Scars of War, Wounds of Peace: The Israeli-Arab Tragedy, Oxford University Press, Oxford.

Ben-Eliezer, Uri (1995), “A Nation-In-Arms: State, Nation and Militarism in Israel’s First Years”, Comparative Studies in Society and History, Vol. 37, No. 2, April, (264-285).

Bowes, Alison M. (1990), “The Experiment That Did Not Fail: Image and Reality in The Israeli Kibbutz”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 22, No. 1, February, (85-103).

Cnaan, Ayala (2007), Holy Land of Alliens: Formal Governance Mechanisn in Israeli Alternative Communities, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Rensselaer Polytechnic Institute, New York.

Cook, Jonathan (2008), Disappearing Palestine, Zed Books, London.

Coren, David (2007), “Gadna”, Encylopaedia Judaica, Cilt 7, Keter Publishing House, Jerusalem.

Davis, Uri (1973), “Palestine Into Israel”, Journal of Palestine Studies, Vol. 3, No. 1, August, (88-105).

Easton, Joseph W. (1968), “Communication”, The Journal of Conflict Resolution, Vol. 12, No.1, March, (129-134).

Edwards, Richard (2008), “Kibbuts Movement”, The Encylopedia of The Arab-Israeli Conflict, ABCCLIO, California.

Edwards, Richards (2008), “Palmach”, The Encylopedia of The Arab-Israeli Conflict, ABC-CLIO, California.

Gilbert, Martin (2005), Atlas of The Arab-Israeli Conflict, Routledge, New York.

Harris, Michael (1993), The Israeli Kibbutz From Advent to Anachronism: An Organizational-Theory Perspective, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Indiana University, Indiana.

Harris, W. W. (1978), “War and Settlement Change: The Golan Heights and The Jordan Rifts”, Transactions of The Institute of British Geographers, Vol. 3, No. 3, (309-330).

Herzog, Chaim (2007), “Israel, State of: Defence Forces”, Encylopaedia Judaica, Cilt 10, Keter Publishing House, Jerusalem.

Huretwitz, J. C. (1963), “The Role of The Military in Society in Israel”, The Military in The Middle East, Columbus, Ohio.

Jacob, Abel (1971), “Israel’s Military Aid to Africa, 1960-66”, The Journal of African Studies, Vol. 9, No. 2, August, (165-187).

Kellarman, Aharon (1993), Society and Settlement, State University of New York Press, New York.

Kimmerling, Baruch (2010), Clash of Identities, Colombia University Press, New York.

Lesch, Ann M. (1985), “Gaza: Forgotten Corner of Palestine”, Journal of Palestine Studies, Vol. 15, No.1, Autumn, (43-61).

Levy, Yagil (2011), “The Israeli Military: Imprisoned By The Religious Community”, Middle East Policy, Vol. 18, No. 2, Summer, (67-83).

Masalha, Nur (2000), Imperial Israel and The Palestinians, Pluto Press, London.

Meir-Levi David (2005), Big Lies, Center For The Study of Popular Culture, Los Angeles.

Niv, David (2007), “Betar”, Encylopaedia Judaica, Cilt 3, Keter Publishing House, Jerusalem.

Orni, Efraim (2007), “Beth Arabah”, Encylopaedia Judaica, Cilt 3, Keter Publishing House, Jerusalem.

Orni, Efraim (2007), “Ein Yahav”, Encylopaedia Judaica, Cilt 6, Keter Publishing House, Jerusalem.

Pearlman, Moshe (1970), Ben Gurion Looks Back: In Talks With Moshe Pearlman, Schocken Books, New York.

Perlmutter, Amos (1968), “The Israeli Army in Politics: The Persistence of The Civil Over The Military”, World Politics, Vol. 20, No. 4, July, (608-643).

Perlmutter, Amos (1968), Military and Politics in Israel: Nation Building and Role Expension, Praeger, New York.

Peters, Joshua Natan (2008), The Origin and Development of The Nahal Brigade in Israel Defence Forces 1949-1999,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, The University of News Brunswick, News Brunswick.

Pierpaoli, Paul G. (2008), “Agriculture”, The Encylopedia of The Arab-Israeli Conflict, ABC-CLIO: California.

Porath, Yehoshua (2007), “Israel, State of: Historical Survey”, Encylopaedia Judaica, Cilt 10, Keter Publishing House, Jerusalem.

Safran, Nadav (1978), Israel: Embattled Ally, Harvard University Press, Massachusetts.

Sasley Brent E. ve Sucharon Mira (2011), “Resettling The West Bank Settlers”, International Journal, Vol. 66, No. 4, December, (999-1007).

Schiff, Ze’ev (1985), History of The Israeli Army: 1874 to The Present, MacMillan, New York.

Schuster, Yehuda ve Gilboa Shaked (2007), “Nahal” Encylopaedia Judaica, Cilt 14, Keter Publishing House, Jerusalem.

Seidman, Guy (2010), “From Nationalization to Privatization: The Case of IDF”, Armed Forces and Society, Vol. 36, No. 4, July, (716-749).

Smith, Charles D. (2004), Palestine and Arab Conflict, St. Martin’s, Bedford.

Troen, S. Ilan (2004), “Imaging Zion: Dreams, Designs and Realities in A Century of Jewish Settlements”, Digest of Middle East Studies, Vol.13, No.1, Spring, (59-62).

Troen, Ilan (2011), “Israel Studies An Anthology: Jewish Settlement in the Land of Israel/Palestine”. https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/isdf/text/troen.html (01.02.2016)

Weitz Raanan (2007), “Israel, State of: Aliyah and Absorption”, Encylopaedia Judaica, Cilt 10, Keter Publishing House, Jerusalem

Kaynak Göster

APA Balpınar, Z . (2016). İsrail’in Nahal Yerleşimlerinin Askeri Rolü - Military Role Of Israel’s Nahal Settlements . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16) , 107-126 . DOI: 10.20875/sb.52436
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

5.5b3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Turizmin Yeri – Haziran 2015 Genel Seçimleri Örneği - Tourism In Election Declarations Of Turkish Political Partıes– June 2015 General Elections Case

ÖZGE GÜDÜ DEMİRBULAT, Yusuf AYMANKUY, Şimal AYMANKUY

Terörün Kamu Harcamalarına Etkisi: İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkeler Üzerine Bir İnceleme - The Impact of Terrorism On Public Expenditures: A Study On The Organization Of Islamic Cooperation Member Countries

Nihat IŞIK, Fatih DEMİR, Efe Can KILINÇ

Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama - An Application On Accounted Of Environmental Costs In Accommodation Businesses

Hüseyin DALGAR, Furkan YILDIRIM

İsrail’in Nahal Yerleşimlerinin Askeri Rolü - Military Role Of Israel’s Nahal Settlements

Zafer BALPINAR

Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Determination Of Needs Of Change In Institutions That Provides Sports Education According To Opinions Of University Students

Meriç ERASLAN, Murat ÖZMADEN

Türk Kamu Yönetiminde İyi Yönetişim Algısı: Isparta Örneği Good Governance Perception In Turkish Public Administration: Isparta

Yakup ALTAN, Süleyman TÜLÜCEOĞLU

Çadırkent Yer Seçimi Problemi İçin Bir Atama Modeli: Isparta Örneği - An Assignment Model For Shelter Site Selection Problem: A Case Of Isparta

Yusuf ŞAHİN, Fatma Gül ALTIN

Sayı Kapağı, Yayın Kurulu ve İçindekiler

(pdf Formatında)

Örgütsel Değişim Yönetimi ve Bir Uygulama-Organizational Change Management and An Emprical Study

Murat BAY, Selahattin AKPINAR

Göller Bölgesindeki Yerel Halkın Sosyo-Demografik Özelliklerinin Turizm Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi-Socio-Demographic Factors Of Local People In The Lakes Region And Its Investigation Of Holiday Habits

Gonca Manap DAVRAS