Park Alanlarında Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Bakımın Önemi

Park alanları için bakım sorumlulukları bitki ve çim bakımını (çimlerin kesilmesi, gübrelenmesi vs.), ağaç ve çalıların budanmasını, çöp kontrolünü, park yolları, çöp kutuları, oturma yerleri, aydınlatma elemanları gibi park mobilyalarının ve çocuk oyun alanlarının bakımlarını içerir. Parkların bakımlarının yetersiz olması, yetersiz bütçeden veya uygun bir yönetim veya bakım programının olmamasından ileri gelebilir. Parkların bakımlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle bir bakım programının hazırlanması gereklidir. Park bakım programları; park yönetimi, organizasyon, bakım sorumlulukları, işçi gereksinimleri ve standartlar, bütçe, açık alanların bakım planları, bakım tavsiyeleri, 5 yıllık uygulama planlarının oluşturulması gibi konuları içermelidir. Bu çalışmada park alanlarının bakım konusu; örneklem alanlar olarak seçilen İstanbul' un üç ayrı bölgesindeki Maçka Parkı, Ulus Parkı ve Zeytinburnu Parkı' nda her bir örneklem alanda 200 anket yapılarak, kullanıcılarla yapılan anketlerle irdelenmiştir. Park kullanıcıları ile yapılan anket sonuçlarının analizi SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre park alanlarının bakımının kullanıcıların park alanlarıyla ilgili memnuniyet düzeylerini etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler:

İstanbul,kent parkları

Importance of Maintenance in the PArks According to Users Satisfaction

Maintenance responsibilities of parks include horticultural and turf maintenance (such as mowing, fertilizing), tree and shrub pruning, litter control, and maintenance of park roads, park furniture such as bins, seats, lighting fixtures and children playgrounds. The lack of maintenance can comes from lack of budget or unconvenient management and maintenance program. Park Maintenance Program should be done for effective park maintenace. A Park Maintenance Program should consist of park management, organization, maintenance responsibilities, labor requirements and standards, budget, maintenance plans of open areas, maintenance tips, a five-year implementation plan. Maintenance of park areas issues were analyzed through the surveys applied on the users of Maçka Park, Ulus Park and Zeytinburnu Park, which have been selected as the sample areas in three different regions of Istanbul. In each sample 200 surveys were carried out, which equals to 600 in sum. The collected data were analysed through SPSS (PC), a statistical analysis program and the Chi Square test was carried out to find significant differences. The findings of the study reveal that maintenance of park areas affected the user satisfaction level with the park.

Kaynakça

[1] Phillips, Leonard, 2005. Park Maintance Program, Park Management and Maintenance, http://lenphillips.tripod.com/index/id3.html.

[2] Design Standarts for Urban Infrastructure, Litter Bins, Street and Park Furniture and Barbeques. http://www.parksandplaces.act.qov.au/public/streeta ndparkfurnitureandbarbecues.pdf

[3] Wicksteed Leisure Limited, Litter Bins, http://www.wicksteed.co.uk/product- sections/8 outdoor furniture/outdoor furniture/index _.html#litter

[4] Barber, Alan, March 2004. A question of quality, Green Places Journal, Incorporating Landscape Design, 29, 28-30.

[5] Clamp, Hugh, 1995. Spon's Landscape Contract Handbook: a guide to good practice and procedures in the management of lump sum landscape contracts, p. 130, E & FN Spon Press, London.

[6] Asensio, Paco, 2002. Garden desing, s.142, Loft publications.

[7] Sophia Lai, 2005. Landscape Design @ China, Projects Featuring.

[8] Genel Teknik Şartname, Peyzaj Mimarlığı hizmetleri açık ve yeşil alan düzenlemeleri bitkisel uygulama genel teknik şartnamesi

[9] Wagner, Jed, 1999. Maintenance Checlist for Greenways and Urban Trails, Denver Parks and Recreation Department, http://www.americantrails.org/resources/greenwavs/ MaintCheck.html.

[10] Toronto Parks & Recreation, 2005. What role can design play in creating safer parks?, Design & Planning, Urban Parks Online, Project for Public Places, http://www.pps.org/topics/design/toronto safety 3.

[11] Arnold, Henry, F., 1993. Trees in Urban Design, Second edition, Van Nostrand Reinhold Press, New York, ISBN: 0442008899.

[12] Philips, Leonard E., 1996. Park: Design and Management, s. 31, McGraw-Hill, New York.

Kaynak Göster