Geleceğin ekolojik ve teknolojik kentleri

Türkiye’de dünya toplam enerji tüketimine göre daha fazla enerji tüketilmesi, çevreci politikaların gözardı edilmesi, sera gazları emisyonunun fazlalığı, küresel iklim değişikliğinin ciddi yansımaları, tarım ve orman alanlarının tahribi ve artan ekolojik ayak izine karşı daha güçlü tedbirler alınması zorunlu hale gelmiştir. Konforlu, sağlıklı, çevre dostu, minimum karbon tüketen, kendi kendine yeterli yeni yaşam alanlarının ekolojik ve teknolojik olarak tasarlanması ile kentsel sürdürülebilirliğe katkı sağlanmaktadır. Bu makalede, geleceğin sürdürülebilir kentleri için ekolojik ve teknolojik yaklaşımlar ortaya koyarak, bazı dünya örnekleri incelenmektedir.

Ecological and technological cities of the future

In Turkey, more energy is consumed than the average energy consumption in the world, environmental policies are ignored, greenhouse emission levels are high, issues related to global climate change are disregarded, agricultural land and forestry are destroyed, and the ecological footprint increased; thus, it has become an obligation to take significant precautions. Ecological and technological design of new comfortable, healthy, environmentfriendly, minimum carbon-consuming, self-sufficient settlements contribute to urban sustainability. In this article, selected examples from around the world are analyzed for the future of sustainable cities by putting forward ecological and technological approaches.

Kaynakça

1. Slessor, C., (1997), Eco-tech: Sustainable Architecture and High Technology, Thames&Hudson, 7-19.

2. Marras, A., (1999), ECO-TEC Architecture of the In-Between, Princeton Architectural Press, New York, 3-6.

3. Bogunovich, D., (2002), Eco-tech Cities: Smart Metabolism for a Green Urbanism, The Sustainable City II, eds. Brebbia C.A., Martin-Duque&L.C. Wasdhwa, Witpress, London, 75-84.

4. Amborski, D. ve Lister , N.M., (2002), An Eco-Tech Village for Milton: Considerations for Policy, Commissioned by the Town of Milton, Toronto, 1-42.

5. Haeckel, E., (1866), Vikipedi, Özgür Ansiklopedi, http:// tr.wikipedia.org/wiki/Ekoloji, 02/01/2009.

6. Atabek, Ü., (2003), İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya için Olanaklar, Alankuş, S. (ed.) IPS İletişim Vakfı Yayınları: 6, Habercinin El Kitabı Dizisi: 3, İstanbul, 20.

7. Karaaslan, Ş., Ercoşkun, Ö.Y., (2006), Eco-Tech Planning for Turkish Cities”, 12th Annual Sustainable Development Research Konferansı Bildirileri, Hong Kong.

8. Bandyopadhyay, P., (2001), Application of Information Technology and Impact of Cyber Eco Cities in New Millennium, ISOCARP Prooceedings, Utrecht, 68-77.

9. Yalçıner, Ö., (2002), Depreme Dayanıklı Kentler için Coğrafi Bilgi Sistemleri, Gazi Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık Dergisi, Sayı 17(3):3, 153-165.

10. Ercoşkun, Ö.Y., (2007), Sürdürülebilir Kent İçin Ekolojik- Teknolojik (Eko-Tek) Tasarım: Ankara-Güdül Örneği, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

11. B.G.D. Consulting Inc., (2002), Implementation Options Report, Town of Milton Eco-Tech Village Pilot Project, Kanada. http://www.milton.ca/execserv/ecotech_implementation. pdf, 28/07/2004.

12. Waitakere Bld. web sitesi, Eylem Planı. http://www. workraft.org.nz/WETA.htm, 13/10/2004, http:// www.workraft.org.nz/WETA%20action%20plan.pdf, 13/10/2004.

13. Viikki, Helsinki, (1995), New University Neighborhood and Science Park, City of Helsinki Planning Department, 1-11.

14. Gauzin-Müller, D., (2002), Sustainable Architecture and Urbanism, Birkhäuser, Berlin, 79-82.

15. Arcosanti Web Sitesi http://www.arcosanti.org/project/ project/future/arcosanti5000/main.html, 05/05/2005.

16. Luke, T., (1994), The Politics of Arcological Utopia: Soleri on Ecology, Architecture and Society, Telos, 101, 55.

17. Ekostaden web sitesi http://www.ekostaden.com/pdf/ en_hallbar_stad_eng.pdf, 14/09/2004.

18. Hancock, C., (2001), Urban Ecology-City of Tomorrow, Bo01 Area in Malmö, Sweden: Towards a Sustainable City, http://www.ekostaden.com/pdf/article_towards_ sustainable_city.pdf.

19. Clark, M., (2001), Domestic Futures and Sustainable Residential Development, Futures, 33, 817-836.

20. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2007 Climate Change, 4 May 2007: Mitigation of Climate Change Fourth Assessment Report, http://www.ipcc.ch/ SPM040507.pdf, 13/05/2007.

21. Design Brief, (2003), Briefing Book, Town of Milton Eco- Tech Village Pilot Project, Charette, May 21-23, Town of Milton, Canada.

22. Earthsong Neighbourhood, Waitakere City, New Zealand http://www.earthsong.org.nz/gallery/g200706.html, 02/01/2009.

23. Siiskonen, M., (2008), Ecological Urban Planning andBbuilding - Case Viikki (Helsinki), International Conference on Ecological and Technological Cities, Gazi Uni., Ankara.

24. Esposizioni metropolitane, Metropolitan Exhibitions, Malmö Bo01 Expo Report, 14/09/2004.

25. Integer web sitesi, http://www.integerproject.co.uk/ maidenhead.html, 01/06/2005.

Kaynak Göster