A Study on the documentation and analysis of the urban acoustical environment in terms of soundscape

İşitsel peyzaj, çoklu ses kaynakları ve çevresel parametreler arasındaki ilişkiye bağlı olarak oluşan işitsel ortamın -olumlu ya da olumsuz yargılardan bağımsız olarak- saptanması şeklinde tanımlanmakta ve son yıllarda kentsel akustik çevre üzerine yapılan çok sayıda çalışmaya konu olmaktadır. İşitsel peyzaj yaklaşımı, ses kaynağı, etki ortamı ve insan arasındaki çoklu etkileşime dayanarak ses ortamını çok boyutlu biçimde ele almaktadır. Bu yaklaşımda, sadece nicel belirlemeler sağlayan geleneksel akustik ölçmelere ilave olarak, nitel veri oluşturmak amacıyla ses kayıtları ile sağlanan bir belgeleme yöntemi kullanılmaktadır. İşitsel peyzaj çalışmaları için oldukça önemli olan bu belgelemede önemli olan işitsel algılama; yani insanın sesi nasıl duyduğudur. İşitsel peyzaj üzerine yapılan çalışmalarda; öznel ve nesnel verinin özellikleri, elde etme ve değerlendirme yöntemleri ile bunları ilişkilendirmede kullanılacak istatistiksel yöntemler gibi pek çok konuda bir uzlaşma bulunmadığı görülmektedir. Bu irdeleme üzerinden, ‘işitsel peyzaj kavramının kentsel akustik konforun değerlendirilmesinde, korunmasında ve iyileştirilmesinde kullanılabilmesi için bir yaklaşım önerisi geliştirmek’ amacıyla kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Tamamlanan bu çalışmada izlenen, işitsel peyzaj yaklaşımı üzerinden ses ortamın ses kayıtları ile belgelenmesi ve analiz edilmesi süreci, bu makalede sunulmaktadır. Buna göre, gerçek ses ortamı yansıtan ses kayıtlarının nasıl elde edildiği ve bu kayıtların gerçek ses ortamı yansıtma durumunun nitel ve nicel olarak nasıl doğrulandığı alan uygulamalı bir çalışma olarak anlatılmaktadır.

Kentsel akustik çevrenin işitsel peyzaj yaklaşımı ile belgelenmesi ve analizi üzerine bir çalışma

Soundscape is a relatively new concept that defines the acoustical environment by the interaction of multiple sound sources and environmental parameters. Soundscape concept treats the sound environment as a multi-dimensional entity, based on the complex interaction between sound source, physical environment and human beings. A method for documenting the sound environment based on sound recordings provides qualitative data while the quantitative data is supplied by conventional acoustic measurements. Acoustical perception; in other words, how a person perceives the sound, is the subject focused on in this method. The review of the related literature shows that there is not a common agreement on t the properties of the subjective and objective data, the methods of data collection and evaluation, or the statistical methods to be used in the correlation. Therefore, a wide-frame study aiming to develop an approach based on soundscape for the evaluation, conservation and rehabilitation of acoustical comfort in urban areas, has been planned and realized. The process followed in this study, on documenting and analyzing the sound environment via sound recordings is presented in this article. Accordingly, the method of deriving the sound recordings which refer to the actual sound environment and confirming their quantitative and qualitative accuracy, are described through field work.

Kaynakça

Altınsoy E., Kanca G., Belek H.T. (1999) ‘A Comparative Study On The Sound Quality Of Wet-And-Dry Type Vacuum Cleaners’ Axelsson Ö., (2009), ‘May information load be the key dimension underlying soundscape perception?’, Internoise 2009, Ottawa, Canada.

Berglund B., Nilsson M.E., (2006), ‘On a Tool for Measuring Soundscape Quality in Urban Residential Areas’, Acta Acustica United with Acustica, Volume 92, 6, Nov.-Dec., p. 938-944

Blauert J., (1994), ‘Product-sound assessment: an enigmatic issue from the point of view of engineering’, Internoise 1994, Yokohama.

Botteldooren D., De Coensel B., Muer T.D., (2006), ‘The temporal structure of urban soundscapes’, Journal of Sound and Vibration 292, p. 105-123.

Brambilla G., Maffei L., (2006), ‘Responses to noise in urban parks and in rural quiet areas’, Acta Acustica United with Acustica, Volume 92,6, Nov.-Dec., p.881-886

Cho J., Cho G., (2007), ‘Determining the Psychoacoustic Parameters That Affect Subjective Sensation of Fabric Sounds at Given Sound Pressures’ http://trj.sagepub.com/cgi/content/abstract/77/1/29 [Erişim tarihi 10 Mart 2007]

De Coensel B., De Muer T., Yperman I., Botteldooren D. (2005), The influence of traffic flow dynamics on urban soundscapes, Applied Acoustics 66, p.175–194.

De Coensel B., Botteldooren D., (2006), ‘The quiet rural soundscape and how to characterize it’, Acta Acustica United with Acustica, Volume 92, 6, Nov.-Dec. p.887-897

Defreville B., Lavandier C., (2005), ‘Unpleasantness of urban sound environment based on identifiation of sources: a perceptive and an acoustic approach’, Forum Acusticum 2005, Budapest, Hungary.

Dökmeci P.N., Kang J., (2011), ‘İç Mekanlarda İşitsel Peyzaj Analizi ve Tasarım Ölçütleri’, 9. Ulusal Akustik Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

Dubois D., Guastavino C., (2007), ‘Cognitive evaluation of sound quality: bridging the gap between acoustic measurements and meaning’, ICA 2007, Madrid.

Faus J.R., Jorda S.C., Gimenez A., Miralles J.L., Garrigues J.V., Cibrian R., Segura J., (2007), ‘Environmental noise annoyance in Valencia (Spain). Noise classification according to physical approaches and psychoacoustics’, ICA 2007, Madrid.

Fiebig A., Guidati S., Genuit K., (2009), ‘Synthesis, auralization and psychoacoustic evaluation of environmental noise-options for urban (noise) planning’, Internoise 2009, Ottawa, Canada.

Genuit K., Fiebig A., (2006), ‘Psychoacoustics and its benefit for the soundscape approach’, Acta Acustica United with Acustica, Volume 92, 6, Nov.-Dec., p.952-958

Guastavino C., (2006), ‘The ideal urban soundscape: investigating the sound quality of French cities’, Acta Acustica United with Acustica, Volume 92, 6, Nov.-Dec., p.945-951 Internet - Türk Dil Kurumu http://www.tdk.gov.tr

Louwerse C., Semidor C., Beaumont J., (2006), “Characteri- sation of the urban sound environment based on psycho-acoustic criteria”, Ecole d’architecture et de paysage de Bordeaux, Euronoise 2006, Tampere.

Lyon R.H., (2003), Product Sound Quality-from Perception to Design, http://www.sandv.com/downloads/0303lyon.pdf [Erişim tarihi 21 Kasım 2003]

Nakashimaa H., Ono M., Fujiura A., (2007), ‘Psychoacoustic Evaluations of Auditory Signals for Security Designed by Composers’, Internoise 2007, Istanbul, Turkey.

Nilsson M.E., Berglund B., (2006), ‘Soundscape quality in suburban green areas and city parks’, Acta Acustica United with Acustica, Volume 92, 6, Nov.-Dec., p.903-911

Orhon B.E., (2009), Çamaşır makinalarında ses kalitesi, Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ozcevik A., (2012), ‘İşitsel Peyzaj-Soundscape’ Kavramı İle Kentsel Akustik Konforun İrdelenmesinde Yeni Bir Yaklaşım, Doctorate Thesis, Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Architecture/ Building Physics Doctorate Program, İstanbul, Türkiye.

Ozcevik A., Yuksel Can Z., De Gregorio L., Maffei L., (2007), ‘A study on the adaptation of soundscape to covered spaces’, Internoise 2007, Istanbul, Turkey.

Ozcevik A., Yuksel Can Z., (2008), ‘A study on the adaptation of soundscape to covered spaces: Part 2’, Acoustics 08, Paris, France.

Ozcevik A., Yuksel Can Z., Can C., (2009), ‘A Study on the Soundscapes of Two Wharf Squares in Istanbul’, Euronoise 2009, Edinburgh, Scotland.

Ozcevik A., Yuksel Can Z., (2010), ‘Subjective assessments of the noisy urban areas’, Internoise 2010, Lisbon, Portugal.

Poxon J., Jennings P., Cain R., (2009), ‘Creation and use of a simple method for displaying and analysing soundscapes recordings’, Internoise 2009, Ottawa, Canada.

Raimbault M., Lavandier C., Berengier M., (2003), ‘Ambient sound assessment of urban environments: field syudies in two French cities’, Applied Acoustics 64, p.1241-1256

Raimbault M., (2006), ‘Qualitative Judgements of Urban Soundscapes: Questionning Questionnaires and Semantic Scales’, Acta Acustica United with Acustica, Volume 92, 6, Nov.-Dec., p. 929-937

Romero J., Sánchez L., Segura J., Cerdá S., Giménez A., Navarro E.A., (2010), ‘Recreational and festive Soundscape in Gandia (Spain)’, Internoise 2010, Lisbon, Portugal.

Rychtarikova M., Vermeir G., (2011), ‘Soundscape categorization on the basis of objective acoustical parameters’, Elsevier Applied Acoustics.

Schafer M., (1969), The new soundscape. Universal Edition, Vienna.

Schafer M., (1977), Our sonic environment and the soundscape: the tuning of the world. Destiny Books, Rochester, Vermont., p. 9-10

Schulte-Fortkamp B., Genuit K., Fiebig A., (2007), ‘Perception of product sound quality and sound quality in soundscapes’, ICA 2007, Madrid.

Şenyiğit Ö., (2010), Biçimsel ve Anlamsal İfade Aracı olan Cephelerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: İstanbul’da Meşrutiyet ve Halaskargazi Caddeleri’ndeki Cephelerin İncelenmesi, Doctorate Thesis, Yıldız Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Architecture/Building Basics Doctorate Program, İstanbul, Türkiye.

Zwicker E., Fastl H., (1999), Psychoacoustics-Facts and Models, Springer, Berlin.

Kaynak Göster