A Rare Cause of Embolism: Cardiac Papillary Fibroelastoma

Cardiac tumors are rarely encountered pathologies, but they may have versatile and different clinical implications. Cardiac papillary fibroelastomas are the third most common primary heart tumors and these are often diagnosed incidentally. When these tumors cause symptoms, they often emerge with cerebral embolic events or myocardial ischemia. Surgical resection of the tumor is recommended to eliminate the risk of embolism and sudden death for symptomatic cases and when the tumor originates from the left side of the heart and mobile. In this case report, we present valve-sparing complete resection of a cardiac papillary fibroelastoma arising from aortic valve which causes neurological symptoms.

Nadir Görülen Bir Embolizm Nedeni: Kardiyak Papiller Fibroelastom

Kalp tümörleri nadir olarak karşılaşılan bununla birlikte çok yönlü değişik klinik yansımalara sahip olabilen patolojilerdir. Kardiyak papiller fibroelastomlar tüm kalp tümörleri arasında üçüncü en sık görülen primer tümörleridir ve bu tümörlere çoğunlukla rastlantısal olarak tanı konulmaktadır. Kardiyak papiller fibroelastomlar semptom verdiğinde, sıklıkla embolizme bağlı serebral olaylar veya miyokardiyal iskemi ile karşımıza çıkmaktadır. Semptomatik olgularda ve özellikle kitlenin kalbin sol tarafından köken aldığı ve mobil olduğu durumlarda emboli ve ani ölüm riskini ortadan kaldırmak için tümörün cerrahi rezeksiyonu önerilmektedir. Bu olgu sunumunda nörolojik semptomlar ile kliniğe yansıyan, aort kapağı üzerinde yerleşimli bir kardiyak papiller fibroelastomun kapak koruyucu tam rezeksiyon ile tedavi edilmesi sunulmaktadır.

Kaynakça

Karpuz V, İkitimur B, Karpuz H. Kalp tümörlerine genel bakış: Klinik ve ekokardiyografik yaklaşım. Anadolu Kardiyol Derg 2007; 7: 427-35.

. Öz K, Aktürk İF, Ulukan MÖ, Ersoy B, Erek E. Nadir yerleşimli kardiyak papiller fibroelastom tablosu: Olgu sunumu. Turk Gogus Kalp Dama 2014; 22: 826-9.

Eslami-Varzaneh F, Brun EA, Sears-Rogan P. An unusual case of multiple papillary fibroelastoma, review of literature. Cardiovasc Pathol 2003; 12: 170-3.

Boodhwani M, Veinot JP, Hendry PJ. Surgical approach to cardiac papillary fibroelastomas. Can J Cardiol 2007; 23: 301-2.

. Klarich KW, Enriquez-Sarano M, Gura GM, Edwards WD, Tajik AJ, Seward JB. Papillary fibroelastoma: echocardiographic characteristics for diagnosis and pathologic correlation. J Am Coll Cardiol 1997; 30: 784-90.

Matsumoto N, Sato Y, Kusama J, Matsuo S, Kinukawa N, Kunimasa T, et al. Multiple papillary fibroelastomas of the aortic valve: case report. Int J Cardiol 2007; 122: e1-3.

. Jha NK, Khouri M, Murphy DM, Salustri A, Khan JA, Saleh MA, et al. Papillary fibroelastoma of the aortic valve--a case report and literature review. J Cardiothorac Surg 2010; 5: 84

. Gowda RM, Khan IA, Nair CK, Mehta NJ, Vasavada BC, Sacchi TJ. Cardiac papillary fibroelastoma: a comprehensive analysis of 725 cases. Am Heart J 2003; 146: 404-10.

Ngaage DL, Mullany CJ, Daly RC, Dearani JA, Edwards WD, Tazelaar HD, et al. Surgical treatment of cardiac papillary fibroelastoma: a single center experience with eighty-eight patients. Ann Thorac Surg 2005; 80: 1712-8.

Anastacio MM, Moon MR, Damiano RJ Jr, Pasque MK, Maniar HS, Lawton JS. Surgical experience with cardiac papillary fibroelastoma over a 15-year period. Ann Thorac Surg 2012; 94: 537-41.

Kaynak Göster