Datura Stramonium Poisoning Case With Wernicke Aphasia-Like Symptoms Case Report

Datura stramonium (DS), is a hallucinogenic plant which has an anticholinergic toxicity due to the contents of toxic alkaloids, such as atropine, hyoscyamine and scopolamine. DS, found widely in natural flora of our country and used in alternative medicines and pharmaceutical industry. In this case report, we presented an 48-year-old woman who admitted to the emergency department with the acute symptoms of meaningless conversations and diagnosed datura stramonium poisoning.

Wernicke Afazisi Benzeri Semptomlar ile Prezente Olan Datura Stramonium Zehirlenmesi: Olgu Sunumu

Datura stramonium, içeriğindeki atropin, skopalamin ve hiyosiyamin gibi toksik alkaloidler nedeni ile antikolinerjik zehirlenmesine sebep olabilen halüsinojenik bir bitkidir. Ülkemizin doğal bitki örtüsünde yaygın olup, alternatif tıp ve ilaç endüstrisinde de kullanılmaktadır. Bu yazıda ani gelişen anlamsız konuşma yakınması ile acil servisimize başvuran ve Datura stramonium’a bağlı zehirlenme tanısı alan 48 yaşındaki bayan olgu sunulmuştur.

Kaynakça

1. Köse R, Öztürk Şahin Ö, Ercan Abay E. [A case of delirium due to daturastramonium intoxication]. Anatolian Journal of Psychiatry 2008;9(1):54-7.

2. Bıçakcıoğlı M, Gedik E, Şayan H. Hayatı Tehdit Eden Datura Stramonium Out Zehirlenmesi Turkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(4):417-9

3. Salen P, Shih R, Sierzenski P, Reed J. Effect of physostigmine and gastric lavage in a Datura stramonium-induced anticholinergic poisoning epidemic. Am J Emerg Med 2003; 21:316-317.

4. Işıkay S. [Datura stramonium intoxication: A case report]. AKATOS 2011;2(3):26-8.

5. Wiebe TH, Sigurdson ES, Katz LY. Angel’s Trumpet (Datura stramonium) poisoning and delirium in adolescents in Winnipeg, Manitoba: Summer 2006 Paediatr Child Health 2008;13(3):193-96

6. Wolf LR. Anticholinergic toxicity. In: Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS (eds). Emergency Medicine (seventh ed). New York, McGraw-Hill Co 2010; 1182–1185.

7. Celbek G, Güneş H, Güngör A, Çeçen F, Başar C, Sarıtaş A, et al. [Anticholinergic syndrome after trial of Datura stramonium: A case report]. Konuralp Tıp Dergisi 2010;2(1):35-7

8. Oberndorfer S, Grisold W, Hinterholzer G, Rosner MJ. Coma with focal neurological signs caused by Datura stramonium intoxication in a young man. Neurol Neurosurg Psychiatry. 2002; 73(4):458-9.

9. Parissis D, Mellidis C, BoutisA, et al. Neurological findings in a case of coma secondary to Datura stramonium poisoning. Eur J Neurol. 2003;10(6):745-6.

Kaynak Göster

444 119

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde Yanık Nedeniyle Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Hasan Ediz SIKAR, Emel YURDAKUL SIKAR

Assessment of Pulmonary Function Before and After Mitral Valve Replacement is İmportant

ŞEFİKA TÜRKAN KUDSİOĞLU

Resistance Rates Against Various Antimicrobials in Escherichia Coli Strains Isolated from Urine Samples

Gülseren SAMANCI AKTAR, Zeynep AYAYDIN, Arzu RAHMANALI ONUR, Demet GÜR VURAL, HAKAN TEMİZ

Lepra Hastalarında Öz Bakım Gücünün Değerlendirilmesi

HÜLYA NAZİK, Feride ÇOBAN GÜL, Fatih Cem GÜL, SELÇUK NAZİK, Ramazan Azim OKAY, MEHMET KAMİL MÜLAYİM, PERİHAN ÖZTÜRK, BETÜL DEMİR

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Staphylococcus Aureus Suşlarında Metisilin Direncinin Yıllara Göre Değişimi

SELÇUK NAZİK, Esma CİNGÖZ, AHMET RIZA ŞAHİN, Selma GÜLER

İdiopatik Parkinson Hastalarında Vücut Kitle İndeksinin; Motor Fonksiyonlar, Hastalık Evresi ve Düşme Riski Üzerine Etkisi

AYBALA NESLİHAN ALAGÖZ, Nimet UÇAROĞLU CAN, BİLGEHAN ATILGAN ACAR, TÜRKAN ACAR

Airway Management in Patients with Tracheobronchial Mass: Challenges and Solutions

Levent DALAR, KEMAL TOLGA SARAÇOĞLU, AYTEN SARAÇOĞLU

Nadir Bir Olgu: Submukozal Kolonik Splenozis

Orhan ARAS, Deniz ÖÇAL, Erol AKSOY, Erdal Birol BOSTANCI, Musa AKOĞLU

Malign Mesothelioma Presenting with Features of Sigmoid Colon Obstruction and Perforation

MÜRŞİT DİNCER, Aziz Serkan SENGER, Orhan UZUN, Ayşegül YEŞİLGÖZ SELEK, MUSTAFA DUMAN

Transvers Kolon Volvulusu Nedeniyle İleus Olan Bir Olgu

Ethem BİLGİÇ, EYÜP MURAT YILMAZ, Berke MANOĞLU