Hikmet Feridun Es’in bizi götürdüğü Âlemler

Hikmet Feridun Es, 50’li yıllarda Türkiye’de yabancı ülkelerle temasın çok sınırlı, özellikle Afrika ve Okyanusya hakkında bilgilerin kısıtlı olduğu dönemde, basındaki gezi yazılarıyla ilgi çekmiş ve bir kuşağın seyahat merakını gidermiştir. Bu çalışma onun gezi yazıları üzerine bir araştırmadır

İnto the worlds that Hikmet Feridun es took us

At a time when foreign relations were underdeveloped and especially information about African and Ocean countries were limited in Turkey in the 1950’s, Hikmet Feridun Es became remarkably influential hrough his travel writings published in the Turkish press and impressed the whole generation of the time. This article deals with his writings on the outer world.

Kaynak Göster