Kendi Anılarında Türkiye'de Bulunan Amerikan Barış Gönüllülerinin Yaşadıkları Değişim Süreci

1962-71 yılları arasında Türkiye'de bulunan Amerikan Barış Gönüllüleri hakkında çok şey söylenmiş olsa da, çok az akademik çalışma yapılmıştır. Mevcut çalışmalar ise konuyu sadece uluslararası ilişkiler çerçevesinde, ideolojik ve makro boyutta ele almakta; gönüllülerden birey olarak neredeyse hiç söz etmemektedir. Şimdi yetmişli yaşlarda olan ve kendilerini "Türkiye'nin Amerika'daki büyükelçileri" olarak adlandıran, "Türkiye'yi ikinci memleketleri" olarak gören gönüllüleri birey olarak ele alan, ön yargısız ve Soğuk Savaş boyutundan uzak, ama büyük resmi de ihmal etmeyen kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Barış Gönüllüleri Örgütü'nü oluşturan bireylerin gittikleri ülkelerde hizmet/görev yaparken yaşadıkları değişimler ve karşılıklı etkileşim sürecinin kendilerinde yarattığı düşünsel ve kültürel etkiler üzerine Türkçe bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışma 1960'ların Türkiye'sinde, yirmili yaşlarının başında İngilizce öğretmeni, hemşire/sağlık uzmanı ve "kırsal kalkınma uzmanı" olarak bulunan bazı Barış Gönüllüleri'nin değişim süreçlerini gönüllülerin yazarla sözlü ve/veya yazılı olarak paylaştıkları anıları ile kendi yazdıkları kitaplardan yararlanarak incelemektedir. Çalışmanın bu alandaki boşluğun doldurulmasına mütevazı bir katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

The Process of Self-Transformation in the Memoirs of Peace Corps Volunteers in Turkey

There is little academic research and few academic publications on the Peace Corps experience in Turkey. The available literature evaluates the Peace Corps at macro level and within the framework of international relations and national interest; and they hardly refer to volunteers as individuals. There is growing need for a comprehensive and unbiased study that focuses on volunteers as individuals, especially when the volunteers who served in Turkey are now in their seventies and they call themselves as "Turkey's ambassadors to America," and refer to Turkey as their "second homeland." Similarly there is almost no research on the influence of the Peace Corps experience on the volunteers themselves. The impact of the mutual give-and-take processes on the volunteers and the value of intercultural interaction have been neglected. This article explores the dimension of this impact by focusing on personal accounts and memoirs of some volunteers who served in Turkey as English teachers, health and rural community development experts in Turkish villages. The article aims at filling a gap in this field.

Kaynakça

"İstifa eden 3 Barış Gönüllüsü Yakındı". Cumhuriyet, 3 Aralık 1969.

Basile, Michael, "Anket", 4 Kasım, 2007.

Brosnahan, Tom, Turkey: Bright Sun, Strong Tea, Travel Info Exchange, 2005.

Candan, Hayri, "Mülakat", 3 Mayıs 2007.

DeAntoni, Ed, "Anket ve e-posta mülakatı", 10 Kasım, 2007.

Durmaz, Ezgi, "Amerikan Barış Gönüllüleri ve Batı Anadolu'daki Faaliyetleri (Muğla- Aydın)", Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2013.

Holm, Susan Fleming, Tales from the Expat Harem, Ed. Jennifer Eaton Gökmen ve Anastasia Ashman, Emeryville: Seal Press, 2006.

Hultengren, Dale, "Anket ve e-posta mülakatı", 2 Mayıs 2007.

Jirousek, Charlotte, "Anket ve e-posta mülakatı", 2 Mayıs 2007.

Jirousek, Charlotte,"RPCV Charlotte Jirousek writes an open letter to the 'West Wing' about their episode about a woman condemned to death in Turkey for adultery" 26 Ocak Erişim 1 Mayıs 2015.

_____http://peacecorpsonline.org/messages/messages/467/2027129.html>.

Kennedy, John F. "Presidential Speech on signing the executive order for the establishment of the Peace Corps." 1 Mart 1961. Erişim 1 Mayıs 2015

Kennedy, John F., "Presidential Speech on signing the executive order for the establishment of the Peace Corps." (1 Mart 1961). Erişim 1 Mayıs 2015

Kocabaşoğlu, Uygur, Anadolu'daki Amerika, Ankara: İmge Yayınevi, 2000.

Kocabaşoğlu, Uygur, Yoktur Zulme Rızamız, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2004.

Lowry, Heath W., An Ongoing Affair - Turkey & I, İstanbul: Çitlembik Publications, 2008.

Montgomery, Larry, "Anket ve e-posta mülakatı", 2 Mayıs 2007.

Nekimken, Albert, "Anket ve e-posta mülakatı", 2 Kasım 2007.

Nekimken, Albert, "Reunions are not for Sissies.", The Turkish Times 33 (1 Temmuz 2002). Erişim 3 Mayıs 2007.

_____http://www.theturkishtimes.com/archive/02/07_01/op_nekimken.html>. Özbalkan, Müslim, Gizli Belgelerle Barış Gönüllüleri, İstanbul: Ant Yayınları, 1970.

Peace Corps. Erişim 1 Mayıs 2015. http://www.peacecorps.gov/about/

Pfunder, Malcolm, Village in the Meadows, İstanbul: Çitlembik Publications, 2007.

Shriver, Sargent, "Ambassadors of Goodwill", National Geographic (Eylül 1964): 311-345.

Soydan, Macit ve Fatih Erboz, Barış Gönüllüleri - 10 Karanlık Yıl, Ankara: Berikan Yayınları, Ankara, 2005.

Starman, Sheldon W., Anket, 7 Kasım, 2007.

Sullivan, Karen Darby, "Anket ve e-posta mülakatı", 7 Kasım 2007.

Turner, Tom, "Anket ve e-posta mülakatı", 7 Kasım 2007

Turner, Tom, "Talking Turkey", California Monthly Magazine (Şubat 1986).

Turner, Tom, "Talking Turkey", California Monthly Magazine (Şubat 1986).

Weinman, David N. "A Retrospective", Arkadaslar: Website of Turkey RPCVs. Erişim 5 Mayıs 2007. _____http://www.arkadaslar.info/peace_corps_turkey.htm>

Kaynak Göster