YAY AYRAÇ, EĞİK ÇİZGİ VE KESME İŞARETİNİN YENİ VE ORTAK KULLANIM YERİ

Türkçenin yazılı ilk metinlerinden beri bazı noktalama işaretleri kullanılmıştır. Batılı anlamda noktalama işaretleri Şinasi ile birlikte Türkçedeki yerini almıştır. Noktalama işaretlerinin süreç içerisinde, isim ve kullanım yerlerinde bazı değişiklikler olmuştur. Hatta noktalama işaretlerine yeni kullanım yerleri eklenmiştir. Sosyal medya kullanımının artması ve yazılı anlatımda dikkat çekme arzusu yazım ve noktalamada yeni kullanım ve uygulamaları ortaya çıkarmıştır. Bu uygulamalardan biri de tunç kafiyeye benzerliğinden dolayı / iç içe kelime olarak adlandırılabilecek bir kelime içerisindeki diğer kelimeyi belirtmek için kullanılan noktalama işaretleridir. “Y’aramızda kalsın.” cümlesinde olduğu gibi yaramızda ve aramızda kullanımlarını vurgulamak için “y” harfinden sonra kesme işareti yanında eğik çizgi ve yay ayraç kullanılabilmektedir. Yeni yeni ortaya çıkan bu kullanım şekli Türkçenin ifade zenginliğine bir katkı olarak düşünülmektedir. Türkçedeki noktalama işaretlerinin değişim ve gelişimine çalışmanın ilk bölümünde değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde kaynak tarama yöntemi ile yeni kullanımın farklı alanlardaki örneklerine, sonuç bölümünde de değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.

NEW AND COMMON USAGE OF PARANTHESIS, SLASH AND APOSTROPHE

Some punctuation marks have been used since the first written texts of Turkish. Punctuation marks have taken their place in the western sense in Turkish Language with Şinasi. There have been some changes in the names and usage places of punctuation marks in time. Besides, new usages have been added to the punctuation marks. The increase in the use of social media and the desire to attract attention in written expression have revealed new usages and applications in spelling and punctuation. One of these applications is the punctuation marks used to denote the other word in a word, which can be called “intertwined Word” due to its resemblance to bronze rhyme. “Y’aramızda kalsın.” As in the sentence, slashes and paranthesis can be used next to the apostrophe after the letter "y" to emphasize the meanings in our wound (yaramızda) and between us (aramızda). This new form of usage is considered as a contribution to the richness of expression in Turkish. The change and development of punctuation marks in Turkish are mentioned in the first part of the study. In the second part of the study, there are examples of new usages with source search method in different fields, and evaluations and suggestions in the conclusion part.

Kaynakça

AKALIN, Ş. H. vd. (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

ALAN, E. - E. BIYIK (2018.09.26). "Gündem". Temiz Magazin.

ALTAYLI, F. (2009.09.20). "S’onuncu Köy". Haber Türk.

ATASAY, F. O. (2010). Türkçede Noktalama. İstanbul: Özel Kitaplar.

EVREN, H. (2008). İnsanı Ateşleyen Sözler (S)özdeyişler. İstanbul: Safran Yayınları.

ÇALIŞKAN, V. (2018). B/aşka Yazıyorum. İstanbul: Tunç Yayıncılık.

ÇELİK, M. (2020.03.25). "D’ingiltere ve Vahşi Batı", İmza Gazetesi.

DELİCE, T. B. (2018). "Türkmen Türkçesinde Noktalama İşaretlerinin Kullanımı". Turkish Studies- Language and Literature. XIV/3: 1067-1094.

DURUKOĞLU, S. - B. BÜYÜKELÇİ (2018). "Türk Dilinde Noktalama İşaretlerinin Kullanımı ve Tarihi Gelişimi". Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi. XIV: 11-26.

KALAYCI, Ü. (2010). "Yay Ayraç İşaretinin Yeni Kullanım Yeri". Turkish Studies. V/2: 1173- 1180.

KARAHAN, L. (2004). Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları.

KARAKAYA, U. (2014). (B)aşka Sürgün. İstanbul: Karayel Yayınları.

ÖZSEVGEÇ, Y. (2017). "(U)mutsuz Bir kadın Olarak Edith Umut". Akademik Sosyal Bilimler Dergisi. VII/60: 175-182.

POLAT, T. Ö. (2017). Y/ar'a Kadın Öyküler. İstanbul: Tam Eğitim Yay. Mat. Elek. San.

SOYSAL, B. K. (2012). B'Aska Gel. İstanbul: Sokak Kitapları.

ŞAHİNOL, Ö. (2020). Y/aramızda Kalsın. Konya: Sisyphos Yayınları.

TÖRÜN, A. (2015). Matematiğin (M)izahı. 1. Baskı. İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı. Yazım Kılavuzu (2019). Anonim. Ankara: Dil Derneği.

İnternet Kaynakları

BİLGEFİL (2020). "MDF Tablo n11.com". Erişim Tarihi: 19.11.2020. https://urun.n11.com/ahsap-tablo/mdf-tablo-komikcince-bilmiyorum-ama-icincekonusabiliyorum-P428573913

CANKO, S. (2020). "Yetkin Gençler". Erişim Tarihi: 19.11.2020. https://medium.com/yetkingencler/i%CC%87%C5%9F-modelleri-d-evrimi3e9ab951c2d6

ÇAĞLAYAN, B. (2020). "(Y)aramızda Kalsın". Erişim Tarihi: 19.11.2020. https://www.wattpad.com/story/41109948-y-aram%C4%B1zda-kals%C4%B1n

ÇALIŞKAN, V. (2013). "Mutsuz Uyanmak". Erişim Tarihi: 19.11.2020. https://eksisozluk.com/mutsuz-uyanmak--735237

"Ç'ayyaş" (2019). Erişim Tarihi: 19.11.2020. https://twitter.com: https://twitter.com/c_ayyas

ÇOCUK, M. M. (2020). "Şiirler". Erişim Tarihi: 19.11.2020. https://www.edebiyatdefteri.com/siir/1202939/k-alayci-3.html

KALAYCI, Y. (2020). "Y'ahya K'alaycı". Erişim Tarihi: 19.11.2020. https://twitter.com/alaycy

KAPLAN, A. (2020). "S/Öz Şiir Dinleti Grubu". Erişim Tarihi: 19.11.2020. http://www.alikaplan.net/category/sosyal-calismalar/soz-siir-dinleti-grubu/

NUR, A. (2018.05.07). "Geçmiş An(ı)lar Güzeldir". Erişim Tarihi: 19.11.2020. https://aysenurben.wordpress.com/2018/05/07/gecmis-anilar-guzeldir/

SU, İ. (2020). "U'mutsuzluk". Erişim Tarihi: 19.11.2020. https://www.biletiva.com/event/G6844/u-mutsuzluk

Kaynak Göster