EĞİTİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON

Eğitim alanında uygulanan öğretim programları, yöntemleri, eğitimin kalıcılığını arttırmak için kullanılan materyaller ve yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan eğitim sayesinde bireyler, kalite kavramının önemini giderek daha fazla anlamaktadır. Kaliteli eğitimle verilen bilgi ve becerileri doğru yer ve zamanda kullanan, değişime, gelişime ve yeniliklere açık, takım çalışmasına uyum sağlayan, ulusal ve uluslararası kültür birikimine sahip, ihtiyaçlara cevap verebilen nitelikli bireyler yetiştirmek için gerekli olan standartların belirlenmesinde akreditasyonun önemli bir payı bulunmaktadır. Küreselleşen dünyada eğitim ve öğretim alanında başarı elde etmenin yolu, kalite, kalite yönetimi, akreditasyon bakımından kabul gören standartlara bağlı kalmaktan geçmektedir. Tam da bu noktada Ali Güngör’ün kaleme aldığı Eğitimde Kalite ve Akreditasyon başlıklı eser, içeriği, yol göstericiliği ve alan dahilinde sunduğu bilgiler kapsamında bir ders kitabı niteliği taşımaktadır. Eser Nobel Akademik Yayıncılık tarafından 2019 yılında okuyucularına sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler:

Eğitim, Akreditasyon, Kalite

EĞİTİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON

Eğitim alanında uygulanan öğretim programları, yöntemleri, eğitimin kalıcılığını arttırmak için kullanılan materyaller ve yaşam boyu öğrenmeyi amaçlayan eğitim sayesinde bireyler, kalite kavramının önemini giderek daha fazla anlamaktadır. Kaliteli eğitimle verilen bilgi ve becerileri doğru yer ve zamanda kullanan, değişime, gelişime ve yeniliklere açık, takım çalışmasına uyum sağlayan, ulusal ve uluslararası kültür birikimine sahip, ihtiyaçlara cevap verebilen nitelikli bireyler yetiştirmek için gerekli olan standartların belirlenmesinde akreditasyonun önemli bir payı bulunmaktadır. Küreselleşen dünyada eğitim ve öğretim alanında başarı elde etmenin yolu, kalite, kalite yönetimi, akreditasyon bakımından kabul gören standartlara bağlı kalmaktan geçmektedir. Tam da bu noktada Ali Güngör’ün kaleme aldığı Eğitimde Kalite ve Akreditasyon başlıklı eser, içeriği, yol göstericiliği ve alan dahilinde sunduğu bilgiler kapsamında bir ders kitabı niteliği taşımaktadır. Eser Nobel Akademik Yayıncılık tarafından 2019 yılında okuyucularına sunulmuştur.