Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi

Bu araştırma, toprağa uygulanan farklı dozlardaki humik asitin, ikinci ürün olarak yetiştirilen mısır (Zea mays L. indendata) bitkisinin verim ve verim unsurları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışma, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 2012 yılında Harran Ovası, Şanlıurfa koşullarında yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak Motril hibrit mısır çeşidi kullanılmıştır. Humik asit dozları 0 (kontrol), 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ve 1200 ml HA/da şeklinde oluşturulmuştur. Humik asit dozları ekim öncesi toprak yüzeyine pülverize edilerek toprağa karıştırılmıştır. Araştırma sonucunda; toprağa uygulanan farklı dozlardaki humik asidin bitki boyu ve sap kalınlığı dışında incelenen özelliklerde istatistiki farklılık oluşturduğu görülmüştür. Bitkideki yaprak sayısında artış olduğu; koçan kalınlığı, koçanda tane ağırlığı, bintane ağırlığı ve tane verimi değerlerinin kontrol uygulamasından itibaren arttığı, 700 ml HA/da uygulamasında en yüksek değere ulaşıldığı belirlenmiştir. 

___

 • Anonim, 2012. Şanlıurfa Meteoroloji İstasyonu İklim Değerleri, Şanlıurfa.
 • Aydın A, Turan M, Sezen Y 1998. Effect of fulvic+humic Acid Application on Yield and Nutrient Uptake in Sunflower and Corn. Improved Crops Quality by Nutrient Management. P: 249-252. Kluver Acedemic Publishers Dordrecth/Boston/London.
 • Çimrin KM, Karaca S, Bozkurt MA 2001. Mısır Bitkisinin Gelişimi ve Beslenmesi Üzerine Humik Asit ve NPK Uygulamalarının Etkisi. Tarım Bil. Dergisi, 7 (2): 95-100.
 • Bozoglu H, Pekşen E, Gülümser A 2004. Sıra Aralığı ve Potasyum Humat Uygulamasının Bezelyenin Verim ve Bazı Özelliklerine Etkisi. A.Ü. Tarım Bil. Dergisi, 10(1): 53-58.
 • Erdal İ, Bozkurt MA, Çimrin KM 2000. Hümik Asit ve Fosfor Uygulamalarının Mısır Bitkisinin (Zea mays L.) Fe, Zn, Mn Ve Cu İçeriği Üzerine Etkisi. Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (3): 91-96.
 • Ören Y, Başal H 2005. Humik Asit ve Çinko (Zn) Uygulamalarının Pamukta (Gossypium Hirsutum L.) Verim, Verim Komponentleri ve Lif Kalite Özelliklerine Etkisi. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 77 - 83
 • Kaçar B, Katkat V 2011. Bitki Besleme. Nobel yayınevi, Ankara, 678 s.
 • Lee YS, RJ Bartlett 1976. Stimulation of Plant Growth by Humic Substances. Soil Sci. Soc. Am. J., 40: 876-879.
 • Padem H 1998. Humik Asit Katkılı Yaprak Gübresi Uygulamasının Hıyarda (Cucumis sativus L.) Fide Kalitesi ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi. SDÜ. Fen Bil. Dergisi, 3(1): 27-41.
 • Selçuk R, Tüfenkçi Ş 2009. Artan Dozlarda Çinko ve Humik Asit Uygulamalarının Mısırın Verim ve Besin İçeriğine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniv. Fen Bil. Enst. Yük. Lis. Tezi, Van.
 • Day S, Kolsarıcı O, Kaya M 2011. Hümik Asit Uygulamaları Zamanı ve Dozlarının Ayçiceğinde (Helianthus annuus) Verim, Verim Öğeleri ve Yağ Oranına Etkisi. Akdeniz Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi 24 (1): 33-37.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ksudobil349250, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, eissn = {1309-1743}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {20}, pages = {268 - 272}, doi = {10.18016/ksudobil.349250}, title = {Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Öktem, Abdullah and Çelik, Abdurrahman and Öktem, Ayşe Gülgün} }
APA Öktem, A. , Çelik, A. & Öktem, A. G. (2017). Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi , Cilt: 20 Sayı: Özel Sayı , 268-272 . DOI: 10.18016/ksudobil.349250
MLA Öktem, A. , Çelik, A. , Öktem, A. G. "Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi" . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 268-272 <
Chicago Öktem, A. , Çelik, A. , Öktem, A. G. "Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 268-272
RIS TY - JOUR T1 - Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi AU - AbdullahÖktem, AbdurrahmanÇelik, Ayşe GülgünÖktem Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.349250 DO - 10.18016/ksudobil.349250 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 268 EP - 272 VL - 20 IS - SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.349250 UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi %A Abdullah Öktem , Abdurrahman Çelik , Ayşe Gülgün Öktem %T Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N %R doi: 10.18016/ksudobil.349250 %U 10.18016/ksudobil.349250
ISNAD Öktem, Abdullah , Çelik, Abdurrahman , Öktem, Ayşe Gülgün . "Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / (Aralık 2017): 268-272 .
AMA Öktem A. , Çelik A. , Öktem A. G. Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 268-272.
Vancouver Öktem A. , Çelik A. , Öktem A. G. Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20: 268-272.
IEEE A. Öktem , A. Çelik ve A. G. Öktem , "Toprağa Humik Asit Uygulamasının Mısır Bitkisinin (Zea mays L. indendata) Verim ve Bazı Verim Karakterleri Üzerine Etkisi", , c. 20, ss. 268-272, Ara. 2017, doi:10.18016/ksudobil.349250
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Aylık
 • Yayıncı: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

18.3b118

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bazı Patates Genotipleri Arasında Yapılan Melezlemelerde Farklı Rakım ve Ortamların Tohum Tutma Oranına Etkileri

Özge KOYUTÜRK, Güngör YILMAZ

İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Mısırda Ekim Şekilleri ile Farklı Bitki Sıklıklarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

Gamze BAYRAM, İlhan TURGUT, Emre ŞENYİĞİT

Ankara Koşullarında Leonarditle Kaplanmış Toprakta Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.)’ya Uygulanan Farklı Humik Asit Dozlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mehtap GÜRSOY, Özer KOLSARICI

Yonca Silaj ve Besleme Kalitesinin FT-NIRS Teknolojisi ile Saptanması

İbrahim ERTEKİN, Nafiz ÇELİKTAŞ, Ersin CAN, Mustafa KIZILŞİMŞEK

Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Zeleny Sedimantasyon Analizi ve Diğer Kalite Paramatreleri ile İlişkisinin İncelenmesi

Alaettin KEÇELİ, Asuman KAPLAN EVLİCE, Aliye PEHLİVAN, Turgay ŞANAL, Kazım KARACA, Seda KÜLEN, Asiye SEİS SUBAŞI, Ayten SALANTUR

Bazı Ticari ve Yerel Yulaf Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkileri

Hüseyin GÜNGÖR, Yakup ÇIKILI, Ziya DUMLUPINAR

Yem Üretimi Amacıyla Yetiştirilen Sakız Fasulyesinde (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) Farklı Sıra Aralıklarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Gürkan CEBECİ, Fırat ALATÜRK, Ahmet GÖKKUŞ, Selçuk BİRER

Farklı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Hamur Olum Döneminde Silaj ve Tane Özelliklerinin Belirlenmesi

Uğur BAŞARAN, Erdem GÜLÜMSER, Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ, Hanife MUT, Ayşenur ŞAHİN

Ontogenetik Varyabilite ve Bitki Yoğunluğunun Şeker Otu Verimine Etkisi

L.sezen TANSI, Elnaz SAMADPOURRİGANİ, Selin GEDİK, Amir SOLTANBEİGİ

Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Silajlık Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi

Mehmet Fatih YILMAZ, Nedim ACAR, Rukiye KARA