Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öz Buaraştırmanın genel amacı ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygılarının değerlendirilmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda örneklemi oluşturan öğrencilerin matematik dersine yönelik kaygı ve tutumlarının cinsiyet, sınıf, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, en çok sevilen ders ve matematik notuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma Elazığ il merkezinde öğrenim gören 225 ortaokulöğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Tarama modeline göre yürütülen araştırma sonucunda matematik dersine ait tutum ve kaygıya yönelik tutum ve kaygıları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde bir fark bulunamamıştır. Araştırmada sınıf değişkeni açısından hem tutum hem de kaygı puanları arasında 6 ile 7, 7 ile 8 ve 6 ile 8. sınıf öğrencileri arasında anlamlı fark belirlenmiştir. Ayrıca anne eğitim düzeyinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygıyı anlamlı bir biçimde farklılaştırmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutum ve kaygıları arasında negatif yönde  .739 düzeyinde güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ksusbd255834, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {13}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Tuncer, Murat and Yılmaz, Ömer} }
APA Tuncer, M , Yılmaz, Ö . (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 0-0 .
MLA Tuncer, M , Yılmaz, Ö . "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2016 ): 0-0 <
Chicago Tuncer, M , Yılmaz, Ö . "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Murat Tuncer , Ömer Yılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 13 IS - 2 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Murat Tuncer , Ömer Yılmaz %T Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2016 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Tuncer, Murat , Yılmaz, Ömer . "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 2 (Ekim 2016): 0-0 .
AMA Tuncer M , Yılmaz Ö . Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 13(2): 0-0.
Vancouver Tuncer M , Yılmaz Ö . Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 13(2): 0-0.
IEEE M. Tuncer ve Ö. Yılmaz , "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Kaygılarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 0-0, Eki. 2016