Kur'an'ın Ana Konuları Yazar: Ahmet Öz (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2021)

İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an’ı Kerim Allah tarafından insanoğluna hidayet kaynağı olarak gönderilen ve kıyamete kadar baki kalacak olan son ilahi kitaptır. Toplumsal düzenin sağlanması ve İslam medeniyetinin tesis edilmesi için İslam’ın doğru anlaşılması ve hayata doğru bir şekilde uygulanması gereklidir. İslam’ın doğru anlaşılması demek Kur’an’ın doğru anlaşılması demektir. Kur’an’ın doğru anlaşılması ise ancak doğru bir okuma, doğru bir yorumlama ve doğru bir açıklamayla beraber ilahi vahyin tebliğcisi olan son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sahih sünnetine riayet etmekle mümkündür. Tüm mahlukatın yaratıcı olan Allah’ın insanlara yol göstermek amacıyla gönderdiği Kur’an, çeşitli birçok konuyu ihtiva etmektedir. Yüce Allah’ın üzerinde durduğu, ilahi mesaj bakımından asıl gaye olarak belirlediği konular nübüvvet, tevhid ve ahirettir. Bu temel konulardan üçü çoğunluğu teşkil eden müfessirler tarafından Yüce Kitap’ın ana konuları olarak ifade edilmiştir. Kur’an’ın doğru anlaşılmasına katkı sunmak ve Kur’an’ın ana konularını ele almak amacıyla Ahmet Öz tarafından “Kur’an’ın Ana Konuları” isimli önem arz eden bir eser telif edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Kur'an, Ana, Konular