Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi

Cilt: 10 Sayı: 2 -2023Son Sayı