ÇOCUK HAKLARI, ÇATIŞMA VE ULUSLARARASI CEZA HUKUKU

Bu ders Diane Marie Amann tarafından Birleşmiş Milletler Uluslararası Hukuk Görsel-İşitsel Kütüphanesi için verilen ders dizileriyle ilgili olarak verilmektedir. Bu ders, uluslararası çocuk hukuku ile çocuklara karşı işlenen ve çocukları etkileyen suçlarla mücadeleye yönelik uluslararası çabalar arasındaki etkileşimleri incelemektedir. Önce gelişim ve çocuk haklarını anlatıyor. Ardından, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası ceza hukuku olmak üzere birbiriyle ilişkili iki hukuk alanındaki paralel gelişimi anlatıyor. Çocuk hakları sözleşmesinin ilgili hükümlerine ve diğer belgelere, özellikle UCM'nin Roma Tüzüğü'ne baktıktan sonra, çocuklara karşı ve çocukları etkileyen uluslararası suçları önleyerek ve cezalandırarak çocuk haklarını güvence altına alma çabalarını değerlendirerek sonuca varır.

Child Rights, Conflict, and International Criminal Justice

This lecture is taken by Diane Marie Amann for the United Nations Audiovisual Library. This lecture examines the interactions between international child law and international efforts to combat such crimes against and affecting children. She explains development and child rights first. Then she describes parallel development in two related legal fields, that of international humanitarian law and international criminal law. After looking at relevant provisions of the child rights convention and other instruments, in particular the Rome Statute of the ICC, she concludes by evaluating efforts to ensure the rights of the child by preventing and punishing international crimes against and affecting children.

___

Chicago "Child Rights, Conflict, and International Criminal Justice". Çev., Neyire Akpınarlı ve Mustafa Berk Arslan. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2023 ): 541-577