Covid-19 Sonrası Konaklama Tesislerinde Yeni Uygulama: Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı

Covid-19 pandemisi, Dünya’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de sosyal ve ekonomik faaliyetleri olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Bu etkinin sonuçlarını en çok hisseden sektörlerden birisi de turizm sektörüdür. Diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de ortaya çıkabilecek olası problemlerin önüne geçmek için kriz yönetimi ve tedbir politikaları uygulanmaktadır. Pandemiyi kontrol altına almak amacıyla gerek devletin gerekse toplumun aldığı tedbirler ‘’Yeni normal’’ olarak adlandırılmış ve yeni bir dönem başlamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu bağlamda tatilini Türkiye’de geçirecek tüm ziyaretçilere ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolculara kadar uzanan geniş bir yelpazede alınması önerilen bir dizi tedbir tanımlayarak, ‘’Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’’ adıyla dünyada kapsamlı bir uygulamayı hayata geçiren başlıca ülkelerden olmuştur. Bu çalışmanın amacı da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu sektör özelindeki tedbirlerin yer aldığı genelgelerle konaklama tesislerinde alınan uygulamaları içeren Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nı incelemektir.

New Practice in Accommodation Facilities After Covid-19: Safe Tourism Certification Program

Covid-19 pandemic, as in many countries in social and economic activities in Turkey has affected in a negative way. One of the sectors that felt the most consequences of this effect is the tourism sector. Crisis management and precautionary policies are implemented in order to prevent possible problems that may arise in the tourism sector as in other sectors. The measures taken by both the state and the society in order to control the pandemic have been named as "New normal" and a new era has begun. The Ministry of Culture and Tourism has implemented the 'Safe Tourism Certification Program', which extends from tourism workers to visitors in Turkey, by taking a series of measures to ensure that all visitors have a holiday within this scope.The purpose of this study is to examine the Safe Tourism Certification Program, which includes the practices taken in the accommodation facilities with the circulars containing the sector-specific measures issued by the Ministry of Culture and Tourism. In the light of the evaluations, at the end of the study, it is revealed that consumers prioritize health and hygiene factors apart from their previous habits in the travel decision and purchasing process and make travel decisions according to the precautions taken.

Kaynakça

Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi [The Novel Coronavirus (Covid-19) Outbreak and Impact on Tourism Activities]. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 4(1), 7-21.

Aydın, B. & Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi [Evaluation of Effects of the Covid-19 Pandemic on Touristic Consumption Behavior and Tourism in Turkey]. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), 93-115.

Chebli, A. & Said, F. B. (2020). The Impact of Covid-19 on Tourist Consumption Behaviour: A Perspective Article. Journal Of Tourism Management Research, 7(2), 196-207.

Demir, İ. (2020). Kovid-19 (Koronavirüs) Salgınının Ekonomik Etkileri [The Course of the Covid-19 (Coronavirus) Epidemic and the Turkish Economy]. Institute for International Relations and Strategic Research (IIRSR), 12(1), 1-30.

Demir, M., Demir, Ş. Ş., Ergen, F. D. & Dalgıç, A. (2021). Covid-19 Sürecinde Tüketicilerin Otel Seçimini Etkileyen Faktörler [The Factors Affecting Hotel Choice of Consumers During the Covid-19 Process]. International Journal of Social Sciences and Education Research, 7 (1), 82-94.

Kourgiantakis, M., Apostolakis, A. & Dimou, I. (2020). Covid-19 and holiday intentions: The case of crete, Greece. Anatolia, 1-4. Kılıç, B., Aslan, H. & Gövce, M. (2020). Covid-19 Sonrası Turistik Tüketim Tutumu [Tourist’s Consumption Attitude After Covid-19]. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2020 Special Issue, 554-570.

Metin, S. (2020). Turizm ve Kovid-19 [Tourism and Covid-19]. (1.basım) Ankara. İksad Yayınevi.

Mostafanezhad, M. (2020): Covid-19 is an Unnatural Disaster: Hope in Revelatory Moments of Crisis, Tourism Geographies, 22(3), 1-7. Özdemir, M. (2005). Yurtdışından Girişlerde Dezenfeksiyon Uygulamaları ve Yapılan Yanlışlar [Disinfection Practices and Mistakes Made at Entries from Abroad]. 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Samsun. 392-396.

Türker, G. Ö. & Ertürk, N. (2020). Covid-19 Effects on The Hospitality Industry: An Assessment from The Perspective of Managers, Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(2), 89-101.

Wilson, M. E. & Chen, L. H. (2020). Travellers Give Wings to Novel Coronavirus (2019-nCoV). Journal of Travel Medicine, 2020, 1-3. Retrieved March 03, from https://afyon.ktb.gov.tr/TR-269855/guvenli-turizm-sertifikasi-alan--turizm-ve-belediye-isl-.html http://ankara.gov.tr/konaklama-tesislerinde-uygulanacak-standartlar-ve-tedbirlerle-ilgili-uhk-kararlarina-iliskin-basin-aciklamasi

Retrieved March 03, from https://basin.ktb.gov.tr/TR-274226/guvenli-turizm-programi-turizmde-olumlu-sonuclar-verdi.html

Retrieved March 03, from https://etstur.com/letsgo/guvenli-turizm-sertifikasi-hangi-sartlari-yerine-getiren-otellere-verilir/

Retrieved March 03, from https://ktb.gov.tr/Eklenti/72812,genelge-8pdf.pdf?0

Retrieved March 03, from https://tga.gov.tr/search-hotel/?certificateType=4

Retrieved March 24, from https://www.turkishairlines.com/tr-it/haberler-ve-basin-bultenleri/?p=1

Retrieved March 03, from https://tursab.org.tr/apps//Files/Content/6ad52b35-1dd2-41c2-9f1c-c24cc19e7a63.pdf

Retrieved March 04, from https://unwto.org/news/70-of-destinations-have-lifted-travel-restrictions-but-global-gap-emerging

Kaynak Göster

APA Çetin, A , Coşkuner, M . (2021). New Practice in Accommodation Facilities After Covid-19: Safe Tourism Certification Program . Journal of Hospitality and Tourism Issues , 3 (1) , 16-22 . DOI: 10.51525/johti.933071