Covid-19 salgını: eğitim yapıları üzerinden yeniden kullanım değerlendirmesi

Dünya genelinde yaygın bir salgın oluşturan COVID-19 virüsü, yaşamı ciddi anlamda tehdit etmeye devam etmektedir. Virüsün temas ve damlacık saçılması yolu ile yayılması, toplu ve sosyal yaşam alanlarının boşaltılmasını, insanların evlerinde bireysel korunmalarını gerektirse de, bu durum ekonomik, psikolojik ve fizyolojik açıdan pek mümkün görünmemiştir. İlk vaka tespiti ile uzaktan eğitime geçilen eğitim sistemi, salgından büyük oranda etkilenmiştir. Salgının seyrinin azalmasına bağlı olarak “kontrollü sosyal yaşam” ile “kontrollü eğitim”e geçilen okullarda salgının kontrolü, öğrencilerin virüsten etkilenmesinin engellenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Okullarda kontrollü eğitime yönelik alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kuralların incelenmesi ve buna bağlı olarak yeniden kullanım değerlendirmesi, mimari ve mühendislik kontrolü ile salgınla mücadele edilmesinin en önemli yoludur. Bu bağlamda çalışma, kontrollü sosyal yaşam üst başlığında ele alınan kontrollü eğitim tedbirlerini ve eğitim yapılarında salgın yönetimi ve sağlıklı ortamların geliştirilmesine yönelik kuralları farklı rehberlerden okuyarak, seçilen eğitim yapıları üzerinden yeniden kullanım değerlendirmesini içermektedir. Buna ek olarak çalışma, salgının kontrolü açısından mimari ve mühendislik kontrollerinin yanı sıra, yapının tasarım evresinde ele alınması gereken salgın riskinin yapılarda göz ardı edilmemesi gerektiğini savunmaktadı

Covid-19 epidemic: a re-occupancy assessment through an educational buildings

The COVID-19 epidemic, which is a widespread epidemic worldwide, continues to seriously threaten life. Although the spread of the virus by contact and droplet scattering requires the evacuation of collective and social living spaces and individual protection of people in their homes, this situation has not seemed possible from an economic, psychological and physiological perspective. The education system, which has started online education with the first case, was greatly affected by the epidemic. The control of the epidemic is of great importance in terms of preventing students from being affected by the virus in schools where controlled social life and controlled education are switched due to the decrease in the course of the epidemic. Examining the precautions to be taken for controlled education in schools and the rules to be followed and accordingly re-occupancy evaluation are the most important way to combat the epidemic with architectural and engineering control. In this context, this study includes the controlled education measures under the heading of controlled social life and the re-occupancy evaluation over selected educational buildings by reading the rules for epidemic management and development of healthy environments in educational buildings from different guides. In addition, this paper argues that the epidemic risk, which should be handled in the design phase of the building, should not be ignored in the buildings, as well as the architectural and engineering controls in terms of the payoff of the epidemic

Kaynakça

AIE (2020) Re-occupancy Assessment Tool V3.0 (31 Temmuz 2020) [online], Web adresi: http://content.aia.org/sites/default/files/2020-08/ReOccupancy_Assessment_Tool_v3.pdf [Erişim Tarihi: 02.02.2021]

BURKE, R. M. (2020). Active Monitoring of Persons Exposed to Patients with Confirmed COVID-19—United States, January–February 2020, Morbidity and Mortality Weekly Report, 69.

CHAN, J. F. W., YUAN, S., KOK, K. H., TO, K. K. W., CHU, H., YANG, J., ... & YUEN, K. Y. (2020). A Familial Cluster of Pneumonia Associated with the 2019 Novel Coronavirus Indicating Person-to-Person Transmission: A Study of a Family Cluster, The Lancet, 395(10223), 514-523.

HUBBARD, L., MACKEY, H., & SUPOVITZ, J. A.. (2020). District response to the COVID-19 pandemic. CPRE Policy Briefs. https://repository.upenn.edu/cpre_policybriefs/88

KEARNEY, C. A., CHILDS, J. (2021). A multi-tiered systems of support blueprint for re-opening schools following COVID-19 shutdown. Children and Youth Services Review, 105919.

LI, Q., GUAN, X., WU, P., WANG, X., ZHOU, L., TONG, Y., ... & FENG, Z. (2020). Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia, New England Journal of Medicine. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001316

LORDAN, R., FITZGERALD, G. A., GROSSER, T. (2020). Reopening schools during COVID-19, Science, 369 (6508), 1146.

NICOLA, M., ALSAFI, Z., SOHRABI, C., KERWAN, A., ALJABIR, A., IOSIFIDIS, C., ...&AGHA, R. (2020) The Socio-Economic Implications of the Coronavirus Pandemic (COVID-19): A Review, International Journal of Surgery, 78 (2020), 185-193. 10.1016/j.ijsu.2020.04.018

WORLD HEALTH ORGANIZATION (2020)a. Modes of Transmission of Virus Causing COVID-19: Implications for IPC Precaution Recommendations: Scientific Brief, 27 March 2020 (No. WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Transmission_modes/2020.1). World Health Organization. www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations

WORLD HEALTH ORGANIZATION (2020)b. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

YÖK, (2020) Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu [online], Web adresi: https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/yuksekogretim-kurumlarinda-saglikli-ve-temiz-ortamlarin-gelistirilmesi-kilavuzu.pdf [Erişim Tarihi: 02.02.2021]

Kaynak Göster

APA Yetiş, C , Tuna Kayılı, M . (2021). Covid-19 salgını: eğitim yapıları üzerinden yeniden kullanım değerlendirmesi . Journal of Awareness , 6 (2) , 199-2114 . DOI: 10.26809/joa.6.2.10