İnsansız Hava Araçlarında Elektro-Optik Kamera Yerleşim Tasarımı

İnsansız Hava Araçlarında (İHA) kullanılan faydalı yük sistemleri, görev ve amaçlarına göre çeşitlilik gösteren sistemlerdir. Faydalı yüklerden en yaygın olanı, üzerinde optik kamera, kızılötesi sensörler, lazer işaretleyici ve bilgi işleme ünitesi bulunan Keşif ve Gözetleme Sistemidir. Bu sistemin entegrasyonu, tanımlanan sistem arayüz bilgileri doğrultusunda, tanımlanan yerleşim gereksinimlerine göre ve hava aracı ağırlık- denge durumu ile yapısal bütünlüğü dikkate alınarak yapılmaktadır. Belirli uçuş saatleri sonrasında faydalı yüklerin değiştirilmesi gerekebileceğinden, bu sistemlerin söküm takımı esnasında başka sistemlerin çalışmasını engelleyici veya onların da sökülmesine sebep verecek tasarım çözümlerinden kaçınılmalıdır. Bu makalede, taktik tipte bir İHA’da kullanılan bir faydalı yük olan Elektro-Optik Kamera için yerleşim tasarım çözümünden bahsedilmektedir. Yapılan tasarımının, hava araçları için geçerli birçok yerleşim parametresi ile birlikte; Kamera faydalı yükünün entegrasyonunun, herhangi başka bir ekipman/sistemin sökülmesini gerektirmeden, bağımsız bir şekilde yapılabilmesi, gereksinimine uygun olarak yapıldığı gösterilmiştir. Yapısal boyutlandırma için tüm yeni bileşenlere ve hava aracı yapısına statik analiz değerlendirmesi yapılmıştır. Tasarımı doğrulamak amacıyla tüm parçaların üretimleri yapılmış ve hava aracı üzerinde sistem entegrasyonu başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Electro-Optical Camera Installation Design in Unmanned Air Vehicles

Based on their missions and purposes, payload systems used in Unmanned Air Vehicles (UAV), have a variety of types. One of the most common payloads is Reconnaissance and Observation System, which includes the optical camera, infrared sensors, laser pointer, and data process units. The integration of these systems is performed considering the systems’ interfaces and installation requirements, considering the effect on weight and balance and structural integrity of the aircraft. Since there may need to change the payload after some specified flight hours, the designer should avoid any obligation of uninstallation any other systems due to the installation of these payload systems. In this essay, the discussion is made on installation design for an Electro-Optic Sensor (Camera) which is a typical payload in tactical class UAV. The design itself fulfills the main installation design parameters and the following requirement: The Camera payload installation on aircraft should be performed individually, without interruption and uninstallation of any other equipment or systems. The loads applied to the system and aircraft structures are checked and noted to pass the stress analysis criteria. In order to confirm the design, all parts are manufactured and assembled to the aircraft successfully.

___

  • ASELSAN (2020). https://www.aselsan.com.tr/tr/cozumlerimiz/elektro-optik-sistemler/hava-platformu-elektro-optik-sistemleri/cats-common-aperture-targeting-system. Erişim Tarihi: 01.07.2020
  • Demirkıran, Z. (2010). İnsansız Hava Araçlarının Gelişimi, Bilim ve Teknik Dergisi, Aralık 2010.
  • Fahlstrom, P. G. (1998). Introduction to UAV Systems. Columbia: UAV Systems Inc,
  • FLIR, https://www.flir.eu/products. Erişim Tarihi: 18.07.2020.
  • Haser, B. (2010) Bu İnsansız Hava Aracı’ndan Daha Önce Yapmamış mıydık? Bilim ve Teknik Dergisi, Aralık 2010
  • Göksu, N. (2009). Hava Platformları Tedariğinde Entegre Lojistik Destek Uygulamaları Savunma Sanayii Gündemi, Aralık 2009
  • Vestel Savunma (2020a), Sistem Yerleşim Kılavuzu. (Kurum içi teknik yayın)
  • Vestel Savunma (2020b), Metal Parçalar Statik Analiz Kılavuzu. (Kurum içi teknik yayın)