Araç Takip Sistemleri ve Harita

Araç Takip Sistemleri, gelişen teknolojilerin ulaştırma alanında hizmete sunduğu en son olanaklardan biri olup, bir ya da birden fazla aracın konumunun/konumlarının belirlenmesi ve elde edilen bu bilgi/bilgiler yardımı ile söz konusu araç ya da araçların bir merkezden izlenmesi, gerektiğinde ise yönlendirilmesi amacıyla oluşturulmuş sistemlerdir. Temel altlığı harita olan bu sistemler günümüz Türkiye 'sinde de her geçen gün daha fazla kullanılmaktadır. Türkiye 'de özellikle taksi ya da nakliye aracı filolarının ve okul servislerinin takibi için kullanılan bu sistemlerin, verimli bir şekilde çalışabilmesi için, güvenilir konum verisinin yanı sıra, temel altlık olarak kullanılan haritaların tasarımının da amaca uygun olarak yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada Araç Takip Sistemlerinin yapısı genel anlamda anlatılmış ve bu sistemlerde kullanılacak olan haritaların yapısı ve tasarımı konusuna değinilmiştir

Vehicle Tracking Systems and Maps

Vehicle Tracking Systems are one ofthe lastfacilities, which serviced on transportation by developing technologies. These systems are based on the tracking and orientation ofthe vehicle s by using the coordinate data obtained by different positioning technigues. Maps are the base infrastructure ofthe Vehicle Tracking Systems, which are especially used in different applications just like tracking ofthe taxi or transportation vehicles, fleets andstudent services in Turkey Reliable coordinate data andwell designed tracking maps are core elements to form an efficient system. Mentioned maps should be designed according to the tracking aims. in this work, Vehicle Tracking Systems are briefly explained and general structure and design ofthe vehicle tracking maps are considered as main subject

Kaynakça

AVCI Ö., DOĞRU A. Ö., KILIÇ C: Filo Yönetim Sistemi Tasarımı, Lisans Tezi, İTÜ İnşaat Fakültesi, 2002.

BAŞARANER, M: Nesne Yönelimli Coğrafi bilgi Sistemi Ortamında Orta Ölçekli Topografik Haritalar İçin Bina ve Yerleşim Alanlarının Otomatik Genelleştirmesi. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2005.

BİLDİRİCİ İ. Ö.: 1:1000-1:25000 Ölçek Aralığında Bina ve Yol Objelerinin Sayısal Ortamda Kartografik Genelleştirmesi. Doktora Tezi İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.

CLARKE, K. C: Getting Started With GIS, Prentice Hail, ISBN: 0130460273, USA, 2002.

KRAAK M. J.: Cartographic Principles. Web Cartography: Developments and Prospects. Eds.

M-J. Kraak & A. Brown. ITC Division ofGeoinformatics, Cartography and Visualisation, Enschede, TheNetherlands. Taylor&Francis, ISBN: 0748408681, London andNew York, 2002.

NISSEN, F., HVAS, A., SWENDSEN, J. AND BRODERSEN, L.: SmallDisplay Cartography, GiMoDig Scientific Report, Sweden 2003.

SHAND M.: Mapping and Imaging Africa on the Internet, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol.34, Part 6/W6, 2002, s. 210-217

SSC (Swiss Society of Cartography), Topographic Maps: Map Graphics and Generalisation, Cartographic Publication Series No: 17, Sweden, 2005.

TRIGLAV J.: MrSID A Master of Raster Image Compression. Geoinformatics, Vol. 2, July/August, pp. 36-41, 1999.

UÇAR D., ULUĞTEKİN N.: Kartografyaya Giriş. Basılmamış ders notlan, İTÜ, 2004.

ULUĞTEKİN, N., BİLDİRİCİ, İ. Ö.: Web Kartografya. Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim 2002, s: 351-363, Konya, 2002.

ULUĞTEKİN, N., BİLDİRİCİ, İ. Ö., DOĞRU, A. Ö.: İnternet Haritalarının Tasarımı. 9. Türkiye Harita Bilimsel Teknik Kurultayı, 31 Mart - 04 Nisan 2003, Ankara, 2003.

ULUĞTEKİN, N., ve DOĞRU, A. Ö.: Coğrafi Bilgi Sistemi ve Harita: Kartografya, Ege CBS Sempozyumu, 27-29 Nisan 2005, İzmir, 2005.

ULUĞTEKİN, N.: Cartographic Presentation of Spatial Data. Basılmamış ders notlan, İTÜ, 2005, YOMRALIOĞLU, T. ve DÖNER, F.: Mobil GIS: Gezici Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uygulamaları, HKM Jeodezi, Jeoinformasyon Arazi Yönetimi, 2005/2, Sayı: 93, s.30-37, Ankara.

URL 1: W3C resmi web sitesi, http://www.w3.org, Eylül 2005.

URL 2: The Graphics File Formats Page http://www.dcs.ed.ac.uk/home/mxr/gfx/2d-hi.html, Eylül 2005.

URL 3: http://www.prepressure.com/formats/gif/filefomiat.htm, Eylül 2005.

URL 4: http://atlas.gc.ca, Kanada atlası, Kanada Doğal Kaynaklan, Eylül 2005.

Kaynak Göster

Bibtex @ { hkmojjd705625, journal = {Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi}, issn = {2147-1339}, eissn = {2667-8519}, address = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1. sokak No:12/4 06440 Kızılay/Ankara}, publisher = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası}, year = {2006}, volume = {}, pages = {19 - 25}, doi = {}, title = {Araç Takip Sistemleri ve Harita}, key = {cite}, author = {Doğru, A Özgür and Uluğtekin, Necla and Çelik, Rahmi Nurhan} }
APA Doğru, A , Uluğtekin, N , Çelik, R . (2006). Araç Takip Sistemleri ve Harita . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi , (94) , 19-25 .
MLA Doğru, A , Uluğtekin, N , Çelik, R . "Araç Takip Sistemleri ve Harita" . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2006 ): 19-25 <
Chicago Doğru, A , Uluğtekin, N , Çelik, R . "Araç Takip Sistemleri ve Harita". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (2006 ): 19-25
RIS TY - JOUR T1 - Araç Takip Sistemleri ve Harita AU - A Özgür Doğru , Necla Uluğtekin , Rahmi Nurhan Çelik Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 25 VL - IS - 94 SN - 2147-1339-2667-8519 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi Araç Takip Sistemleri ve Harita %A A Özgür Doğru , Necla Uluğtekin , Rahmi Nurhan Çelik %T Araç Takip Sistemleri ve Harita %D 2006 %J Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi %P 2147-1339-2667-8519 %V %N 94 %R %U
ISNAD Doğru, A Özgür , Uluğtekin, Necla , Çelik, Rahmi Nurhan . "Araç Takip Sistemleri ve Harita". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi / 94 (Haziran 2006): 19-25 .
AMA Doğru A , Uluğtekin N , Çelik R . Araç Takip Sistemleri ve Harita. hkmojjd. 2006; (94): 19-25.
Vancouver Doğru A , Uluğtekin N , Çelik R . Araç Takip Sistemleri ve Harita. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi. 2006; (94): 19-25.
IEEE A. Doğru , N. Uluğtekin ve R. Çelik , "Araç Takip Sistemleri ve Harita", Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, sayı. 94, ss. 19-25, Haz. 2006