Serdar Özalp, Borsada Açığa Satış İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme (Kitap Değerlendirmesi, İktisat Yayınları, 2020, 174 s.)

Günümüzde borsada yapılan işlemler, hukuki bir zemine dayanmaktadır. Ancak bu işlemlerin uygulanışı, birçok fıkhi konuyu ve problemi beraberinde getirmektedir. Borsada uygulanan işlemlerden biri olan açığa satış işleminde de aynı durum mevzu bahistir. Nitekim açığa satış işlemi birçok fıkhi konuyu bünyesinde barındırmaktadır. Serdar Özalp, Borsada Açığa Satış İslam Hukuku Açısından Bir Değerlendirme adlı kitabında bu noktadan hareketle borsada açığa satış işleminin teknik ayrıntılarını açıklamakta ve fıkhi bir değerlendirme ortaya koymaktadır. Kitaptaki yol haritasını ve izlenen yöntemi bölümler özelinde açıklayan detaylı bir giriş bölümü barındıran eserin “Özsöz”ünde yazar, kitaptaki hedefini şöyle belirtmiştir: “Çalışmanın amacı borsada yapılan açığa satış işleminin teknik uygulanışını ortaya koymak ve fıkhi değerlendirmesini yapmaktır.” (s. X) Kitap, giriş ve üç bölümden müteşekkildir. Giriş kısmında: araştırmanın konusu, amaç ve önemi ele alınmış, ardından araştırmanın kaynakları ile geniş bir literatür değerlendirmesine yer verilmiştir.

Serdar Özalp. An Evaluation of Islamic Law on Short Selling in the Stock Exchange. Istanbul: Iktisat Yayınları, 2020, 174 page.

Today, transactions made in the stock market are based on a legal basis. However, the implementation of these procedures brings with it many fiqh issues and problems. The same situation is in question in the short-selling transaction, which is one of the transactions applied in the stock market. As a matter of fact, the short selling process includes many fiqh issues. Serdar Özalp, in his book An Evaluation in Terms of Islamic Law of Short Selling in the Stock Exchange, explains the technical details of short selling in the stock market and presents a fiqh evaluation from this point of view. In the synopsis of the work, which contains a detailed introduction explaining the roadmap and the method followed in the book, the author stated his goal in the book as follows: The book consists of an introduction and three parts. In the introductory part: the subject, purpose and importance of the research are discussed, and then a wide literature review is given with the sources of the research.