Erhan Akkaş. İslami Finansın Politik Ekonomisi: Körfez Ülkeleri Uygulaması (Kitap Değerlendirmesi, İktisat Yayınları, 2022, 302 s.)

Editörlüğü Erhan Akkaş tarafından yapılan İslami Finansın Politik Ekonomisi: Körfez Ülkeleri Uygulaması başlıklı derleme kitap, 11 farklı bölümden oluşmakta olup her bölüm alanında uzman akademisyenler tarafından yazılmıştır. Teori ve uygulama olarak iki kısımda planlanan kitabın ilk kısmında 4, ikinci kısmında ise 7 bölüm yer almaktadır. Teori kısmında, İslami finans kurumlarının ortaya çıkışı, kalkınma ile ilişkileri, sosyal refaha katkıları ve kurumsal iktisatla alakası; uygulama kısmında ise KİK üyesi olan Bahreyn, BAE, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman’ın politik ekonomisi bağlamında İslami finans gelişimleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

The Political Economy of İslamic Finance: The Case of the Gulf Countries

Edited by Erhan Akkaş, the compilation book titled Political Economy of Islamic Finance: The Application of Gulf Countries consists of 11 different chapters and each chapter was written by academics who are experts in their fields. The book, which is planned in two parts as theory and practice, has 4 chapters in the first part and 7 chapters in the second part. In the theory part, the emergence of Islamic financial institutions, their relationship with development, their contribution to social welfare and their relevance to institutional economics; In the application part, Islamic finance developments in the context of the political economy of Bahrain, UAE, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia and Oman, which are members of the GCC, were tried to be revealed.