Evaluation of family physicians’ knowledge level, attitudes and behaviours on Asthma, COPD

Evaluation of family physicians’ knowledge level, attitudes and behaviours on Asthma, COPD

Objective: The most common complaints about chest diseases that we encounter in family practice centers are of asthma and Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Thus, it was aimed to evaluate the attitudes, behaviors and knowledge level of family physicians on asthma and COPD. Methods: Our research is a descriptive cross-sectional study. Our study was conducted between September-November 2019 by including family physicians, family physician research assistants and family physician specialists. 387 physicians participated in the study. The 35-question survey in our study consists of sociodemographic data and consists of questions aiming to evaluate the knowledge level, attitudes and behaviors on asthma-COPD. Results: A total of 387 family physicians including 251 family physicians, 31 family physician specialists and 105 family physician research assistants were included in this study. When the rates of using the spirometry device in suspected asthma-COPD, were compared, the difference between family medicine research assistants and family physicians was found to be statistically significant (p<0.001). When the rates of answer to the “Would you give pneumococcal and influenza vaccines to your patients over 65 years of age?” question were compared, the difference between family medicine specialist and family medicine research assistants and family physicians was found to be statistically significant (p<0.001) Conclusion: According to our study, it was seen that family physicians do not possess sufficient knowledge about asthma-COPD and there are severe shortcomings in diagnosis and treatment stages. Active, applied training seminars should be given importance in primary care, practical guides that physicians can easily reach and communication channels with chest diseases specialists should be increased.

___

 • Yildiz F, Karakoç GB, Hamutçu RE, Yardim N, Ekinci B, Yorgancioğlu A. Türkiye’de astım ve KOAH farkındalı-ğının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi-Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı). Tuberk Toraks. 2013;61(3):175-82.
 • Ulusal Astım Tanı ve Tedavı Rehberı2016 Güncellemesi. Turkish Thoracic Journal, 2016. https:// to-raks.org.tr/site/sf/nmf/pre_migration
 • Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017. http://goldcopd.org. Access date: 28.07.2021.
 • Arslan V, Oktay Arslan B, Özdemir ME. Assessment of the Skills of Using Inhaler Devices of the Patients with COPD and Asthma in Primary Health Care Centers. Turkish Journal Of Family Practice.;25(1):1-8.
 • Ersu R, Bingöl Karakoç G, Yıldız F, Köktürk N, Mungan D, Ekinci B, et al. Evaluation of asthma and COPD awareness in primary care doctors in Turkey. Tuberkuloz ve Toraks [Internet]. 2016 Jun 15;64(2):152–62. https://doi.org/10.5578/tt.26564
 • Boyacı H, Ilgazlı A, Yıldız F, Şengül C, Özarı E. Kocaeli ilindeki pratisyen hekimlerin astma konusundaki yak-laşımları. Solunum Hastalıkları. 2001;12(3):179-83.
 • Çalıkoğlu M, Ulubaş B, Atış S, Tümkaya M. Birinci basamak hekimlerinin astım ile ilgili bilgi ve tutumları. T Klin J Allergy-Asthma 2001; 3: 72. 2001;6.
 • Kurt E, Metintas S, Basyigit I, Bulut I, Coskun E, Dabak S, et al. Prevalence and Risk Factors of Allergies in Turkey (PARFAIT): results of a multicentre cross-sectional study in adults. European Respiratory Journal [Internet]. 2009 Apr 1;33(4):724–33. https://doi.org/10.1183/09031936.00082207
 • Grunfeld A, Beveridge RC, Berkowitz J, FitzGerald JM. Management of acute asthma in Canada: An as-sessment of emergency physician behaviour. The Journal of Emergency Medicine [Internet]. 1997 Jul;15(4):547–56. https://doi.org/10.1016/s0736-4679(97)00093-0
 • Rovithis E, Lionis C, Schiza SE, Bouros D, Karokis A, Vlachonikolis loannis, et al. Assessing the knowledge of bronchial asthma among primary health care physicians in Crete: A pre- and post-test following an educational course. BMC Medical Education [Internet]. 2001 Aug 1;1(1). https://doi.org/10.1186/1472-6920-1-2
 • Boulet L-P, Hernandez P, Devlin H, Freeman MA, Gupta S. Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease Guideline Implementation: Lessons Learned on Recruitment of Primary Care Physicians to a Knowledge Translation Study. Canadian Respiratory Journal [Internet]. 2013;20(4):275–80. https://doi.org/10.1155/2013/364817
 • Almutawa FN, Al-Mutairy G, Al-Arada N, Kamel MI. Perception of primary care physicians about guideli-nes of bronchial asthma. Alexandria Journal of Medicine [Internet]. 2014 Mar 1;50(1):17–24. https://doi.org/10.1016/j.ajme.2013.05.002
 • Uluç NN. Sakarya ilindeki aile hekimlerinin çocukluk çağı astım hastalığı hakkındaki tutum, bilgi ve davra-nışları. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Specialty thesis in Medicine, Sakarya, 2018.
 • van Weel C. Underdiagnosis of asthma and COPD: is the general practitioner to blame? Monaldi Arch Chest Dis 2002; 57(1):65-68.
 • Başyiğit İL, Yıldız F, Başoğul A, Boyacı H, Ilgazlı A. Mezuniyet sonrası eğitimin pratisyen hekimlerin KOAH ile ilgili bilgi düzeyine etkisi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 2006;54(1):51-5.
 • Decramer M, Bartsch P, Pauwels R, Yernault JC. Management of COPD according to guidelines. A national survey among Belgian physicians. ateneo. 2002 Nov.
 • Kesten S, Chapman KR. Physician perceptions and management of COPD. Chest 1993, 104(1), 254–258. https://doi.org/10.1378/chest.104.1.254
 • Günbatar H, Sertoğullarından B, Ekin S, Arısoy A, Sünnetçioğlu A. Aile Hekimlerinin KOAH Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirmesi. Van Tıp Dergisi. 2014;21(2):77-80.
 • Öner Erkekol F, Köktürk N, Mungan D, Saçkesen C, Önen ZP, Özkan S, et al. Assessing the knowledge in primary health care following an educational course structured in the context of gard chronic airway di-seases national control program. Tuberkuloz ve Toraks [Internet]. 2017 Jun 28;65(2):80–9. https://doi.org/10.5578/tt.53804
 • de São José BP, Camargos PA, Bateman ED, vd. Primary care physicians’ ability to diagnose the most pre-valent respiratory diseases. The international journal of tuberculosis and lung disease: the official journal of the International Union against Tuberculosis and Lung Disease 2016, 20(10), 1392–1398. https://doi.org/10.5588/ijtld.16.0294
 • López Varela MV, Muiño A, Padilla RP, Jardim JR, Tálamo C, de Oca MM, et al. Treatment of Chronic Obst-ructive Pulmonary Disease in 5 Latin American Cities: The PLATINO Study. Archivos de Bronconeumo-logía ((English Edition)) [Internet]. 2008 Jan;44(2):58–64. https://doi.org/10.1016/s1579-2129(08)60016-6
 • Özsu S, Uçar E, Arslan Y, Maden E, Bilgiç H. The frequency of influenza and pneumococcal vaccination in COPD. Eurasian J Pulmonol 2011; 13(1): 21-5.
 • Çapkı İ. Akut atak ile yatan KOAH olgularının influenza ve pnömokok aşılanma oranları ve atak nedenleri. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Araştırma Hastanesi, Specialty thesis in Medicine, İstanbul, 2018.
 • Kohlhammer Y, Schnoor M, Schwartz M, Raspe H, Schäfer T. Determinants of influenza and pneumococ-cal vaccination in elderly people: a systematic review. Public Health [Internet]. 2007 Oct;121(10):742–51. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2007.02.011
 • Bal H, Börekçi G. Mersin ilindeki bir aile sağlığı merkezine kayıtlı altmış beş yaş ve üstü bireylerin erişkin aşılama durumları ve etkileyen faktörler. İstanbul Med J 2016; 17, 121-30.
 • Balbay EG, Alaşan F, Süner KÖ. Düzce ilinde kronik obstruktif akciğer hastalığı tanılı hastaların aşılanma sıklığı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2013;3(2):15-7.
 • Giraud V, Roche N. Misuse of corticosteroid metered-dose inhaler is associated with decreased asthma stability. European Respiratory Journal [Internet]. 2002 Feb;19(2):246–51. https://doi.org/10.1183/09031936.02.00218402
 • Chopra N, Oprescu N, Fask A, Oppenheimer J. Does introduction of new “easy to use” inhalational devi-ces improve medical personnel’s knowledge of their proper use? Annals of Allergy, Asthma & Immuno-logy. 2002 Apr 1;88(4):395-400. https://doi.org/10.1016/S1081-1206(10)62371-X
 • Görgün D, Yılmaz F, Özkan ÇG, Durmaz A, Nazik F. Sağlık personelleri (uzman hekim, aile hekimi, hemşi-re), eczacı ve eczane kalfalarının inhaler cihaz kullanım becerilerinin değerlendirilmesi. Haydarpaşa Nu-mune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014; 54 (1):21-34
 • Özdemir T, Aydin L, Türkkani MH, Kiliç T. Aile Hekimlerinin Göğüs Hastalıklarına Bakışı. Ankara Medical Journal. 2014 Aug 29;14(4): 131-135

___

Vancouver Yıldız A. , Kuş C. , Gümüştakım R. Ş. , Eryılmaz M. E. Evaluation of family physicians’ knowledge level, attitudes and behaviours on Asthma, COPD. Interdisciplinary Medical Journal. 2023; 14(49): 87-99.
Interdisciplinary Medical Journal
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Ayda 1
 • Yayıncı: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

88.6b21

Sayıdaki Diğer Makaleler

Surveillance of urine cultures and evaluation gram negative uropathogens;five year data from Erbil

Mohammed SADEQ, Hevi GHAFOUR, Tayfur DEMİRAY, Mustafa ALTINDİŞ

The relationship between prognostic nutritional index and mortality in patients hospitalized with COVID-19 Pneumonia

Muhammed ŞAHİN, Burcu AKKÖK, Betül KIZILDAĞ, Fulsen BOZKUŞ, Nurhan ATİLLA, Hasan KAHRAMAN

Can venous blood gas be used instead of arterial blood gas in emergency department?

Yakup Kadri ERDOĞAN, Ali KARAKUŞ

A case of acalculous cholecystitis or Brucella-induced acute cholecystitis?

Fatma Yekta URKMEZ, Mustafa Serhat ŞAHİNOĞLU, Sevil ALKAN

Comparison of efficacy of Ketorolac %0.4 and Dexamethasone %0.1 in inflamed Pterygium and Pinguecula

Kaan ÇAKMAK, Safak KORKMAZ, Funda YILMAZ

The frequency and associated factors of infusion-related reactions to rituximab for patients with rheumatoid arthritis

Mete PEKDİKER

The prognostic role of neutrophil/lymphocyte ratio and monocyte/lymphocyte ratio in advanced stage gastric cancer patients receiving chemotherapy: a single center experience

Kubilay KARABOYUN, Erdoğan Selçuk ŞEBER

Intestinal-type adenocarcinoma of the sinonasal mucosa: a rare case report

Didar GÜRSOY KUZULUK, Süleyman UYSAL, Gül SOYLU ÖZLER

Local and systemic side effects of the coronanovac vaccine

Ayşe KARAOĞULLARINDAN, Sanem Okşan ERKAN, Birgül TUHANİOĞLU, İlhami YILDIRIM, Asena Ayça ÖZDEMİR

Evaluation of dermatology consultations requested for inpatients in a tertiary institution from Türkiye

Pelin HIZLI, Mehmet Enes SEVGİLİ, Arzu KILIÇ