The approach of society regarding the violence against healthcare providers

The approach of society regarding the violence against healthcare providers

Objective: The aim of this study is to investigate the society’s approach to violence and to offer solutions to prevent violence in health. Method: This study was conducted in Kahramanmaraş province in February and March 2020. The questionnaire of 50 questions was applied to 1306 people face-to-face. Results: 53.8% of our participants were female. Among the people who had an argument with healthcare providers, 53.0% of them were male. 40.2% of the people who had an argument were aged 25-40. 78.1% have a high school or less education. 86.6% of the ones who considered violence as a tool of demanding justice had high school. Only 19.2% of the people who consider violence as demanding justice had information about code white. 82.9% of the people who state that the most significant reason for the violence is the attitude of healthcare providers had a high school or lower level of education. Participants were asked about the reasons for violence, and 44.0% of them answered that it was the presence of angry and aggressive people. Conclusion: Violence in the health sector has many complicated and intertwined aspects. Its solution is for the people in charge to do their part.

___

 • MacLennan W. ‘Abuse of the elderly’: a chapter in the World Report on Violence and Health Edited by EG Krug et al. Geneva: World Health Organization, 2002. Age and ageing. 2003 Mar 1;32(2):136-. https://doi.org/10.1093/ageing/32.2.136
 • Milet FM. Sağlık Çalışanlarına Şiddet Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Sağlık Çalışanları İş Doyumu 2016 (Master’s thesis, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Somersan S. Şiddetin iki yüzü. Cogito 1996, 6, 41-50.
 • Ayranci Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoglu C. Çesitli saglik kurumlarinda ve saglik meslek gruplarinda siddete ugrama sikligi1/the frequency of being exposed to violence in the various health institutions and health profession groups. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2002 Sep 1;3(3):147.
 • 5. Erten R, Öztora S, Dağdeviren HN. Sağlık kuruluşlarında doktorlara yönelik şiddet maruziyetinin değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg. 2019 Apr 1;23(2):52-63.6.
 • Ayranci U, Yenilmez C, Balci Y, Kaptanoglu C. Identification of Violence in Turkish Health Care Settings. Journal of Interpersonal Violence [Internet]. 2006 Feb;21(2):276–96. Available from: http://dx.doi.org/10.1177/08862605052825657.
 • Aytaç S, Dursun S. Çalişma Hayatinda Kadina Yönelik Şiddet: Sağlik Sektöründe Bir Uygulama. Journal of Istanbul University Law Faculty. 2013;71(1):67-78.
 • Groenewold MR, Sarmiento RFR, Vanoli K, Raudabaugh W, Nowlin S, Gomaa A. Workplace violence in-jury in 106 US hospitals participating in the Occupational Health Safety Network (OHSN), 2012-2015. American Journal of Industrial Medicine [Internet]. 2017 Nov 20;61(2):157–66. Available from: http://dx.doi.org/10.1002/ajim.22798
 • İlhan MN, Çakır M, Tunca MZ, Avcı E, Çetin E, Aydemir Ö, Tezel A, Bumin MA. Toplum gözüyle sağlık çalı-şanlarına şiddet: nedenler, tutumlar, davranışlar. Gazi Medical Journal. 2013 Apr 28;24(1).
 • Stanko EA. Knowledge about the impact of violence at work in the health sector. Workplace Violence in the Health Sector. State of Art. 2002:49-60.
 • Hobbs FR, Keane UM. Aggression against doctors: a review. Journal of the Royal Society of Medicine. 1996 Feb;89(2):69-72
 • Saines JC. Violence and aggression in A&E: Recommendations for action. Accident and Emergency Nursing [Internet]. 1999 Jan;7(1):8–12. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/s0965-2302(99)80094-0
 • Li YL, Li RQ, Qiu D, Xiao SY. Prevalence of workplace physical violence against health care professionals by patients and visitors: a systematic review and meta-analysis. International journal of environmental re-search and public health. 2020 Jan;17(1):299.
 • Turkan S. Sağlık çalışanlarına şiddet üzerine analiz. Erkek Cinsel Sağlığı Dergisi. 2013;15(55):254-5.
 • Pınar T, Pınar G. Sağlık Çalışanları ve İşyerınde Şiddet. TAF Preventive Medicine Bulletin 2013, 12(3), 3.
 • Sarcan E. Toplumun sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete bakış açısı. Specialty thesis in Medicine, Gazi-antep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013, 1-122.
 • Gündüz M. Hastaların sağlıkta şiddete yönelik görüşleri ile hasta haklarını kullanma tutumlarının belir-lenmesi 2019 (Master’s thesis, Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Kuruöz G. Acil Serviste Hasta ve Hasta Yakınlarına Göre Sağlıkta Şiddet. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Specialty thesis in Medicine2016, Aydın.
 • Winstanley S, Whittington R. Aggression towards health care staff in a UK general hospital: variation among professions and departments. Journal of Clinical Nursing [Internet]. 2004 Jan;13(1):3–10. Avai-lable from: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2004.00807.x
 • T.C. Resmi Gazete Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun Kanun No: 6284. https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6284.html Erişim Tarihi:27.11. 2022.
 • Uludağ A, Zengin N. Sağlıkta şiddete hasta şikayetlerinde yer alan olumsuz ifadeler açısından bir bakış: Konya Örneği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;16(3):71-86.
 • Kowalenko T, Walters BL, Khare RK, Compton S. Workplace Violence: A Survey of Emergency Physicians in the State of Michigan. Annals of Emergency Medicine [Internet]. 2005 Aug;46(2):142–7. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2004.10.010
 • Estryn-Behar M, van der Heijden B, Camerino D, vd. Violence risks in nursing--results from the European ‘NEXT’ Study. Occupational medicine (Oxford, England) 2008, 58(2), 107–114. https://doi.org/10.1093/occmed/kqm142
 • Winstanley S, Whittington R. Aggression towards health care staff in a UK general hospital: variation among professions and departments. Journal of Clinical Nursing [Internet]. 2004 Jan;13(1):3–10. Avai-lable from: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2004.00807.x
 • Schablon A, Zeh A, Wendeler D, Peters C, Wohlert C, Harling M, et al. Frequency and consequences of violence and aggression towards employees in the German healthcare and welfare system: a cross-sectional study. BMJ Open [Internet]. 2012;2(5):e001420. Available from: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2012-001420
 • Saarela KL, Isotalus N. Workplace violence in Finland: High-risk groups and preventive strategies. Ameri-can Journal of Industrial Medicine [Internet]. 1999 Sep;36(S1):80–1. Available from: http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-0274(199909)36:1
 • Bıçkıcı F. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve neden olan faktörler: Bir devlet hastanesi örneği. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi. 2013;5(1):43-56.
 • Takak, S.Ö. and Artantaş, A.B., 2018. Hastalar ve yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin neden-leri konusunda görüş ve tutumlarının değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal, 18(1), pp.103-116.
 • Çevik M, Gümüştakim RŞ, Bilgili P, Ayhan Başer D, Doğaner A, Saper SHK. Violence in healthcare at a glan-ce: The example of the Turkish physician. The International Journal of Health Planning and Management [Internet]. 2020 Sep 30;35(6):1559–70. Available from: http://dx.doi.org/10.1002/hpm.3056
 • Al B, Zengin S, Deryal Y, Gken C, Yılmaz DA, Yıldırım C. Increased violence towards health care staff. Jour-nal Of Academic Emergency Medicine/Akademik Acil Tip Olgu Sunumlari Dergisi. 2012 Jun 1;11(2).
 • Öztürk H, Babacan E. Hastanede çalışan sağlık personeline hasta/yakınları tarafından uygulanan şiddet: Nedenleri ve ilgili faktörler. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2014, 1(2), 70-80.
 • Annagür B. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: risk faktörleri, etkileri, değerlendirilmesi ve önlenmesi. Psi-kiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2010;2(2):161-73.

___

Vancouver Uçar Y. G. , Kuş C. , Gümüştakım R. Ş. , Eryılmaz M. E. The approach of society regarding the violence against healthcare providers. Interdisciplinary Medical Journal. 2023; 14(49): 117-125.
Interdisciplinary Medical Journal
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Ayda 1
 • Yayıncı: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

88.6b21

Sayıdaki Diğer Makaleler

The relationship between prognostic nutritional index and mortality in patients hospitalized with COVID-19 Pneumonia

Muhammed ŞAHİN, Burcu AKKÖK, Betül KIZILDAĞ, Fulsen BOZKUŞ, Nurhan ATİLLA, Hasan KAHRAMAN

Intestinal-type adenocarcinoma of the sinonasal mucosa: a rare case report

Didar GÜRSOY KUZULUK, Süleyman UYSAL, Gül SOYLU ÖZLER

Evaluation of family physicians’ knowledge level, attitudes and behaviours on Asthma, COPD

Ahmet YILDIZ, Celal KUŞ, Raziye Şule GÜMÜŞTAKIM, Mustafa Emre ERYILMAZ

The prognostic role of neutrophil/lymphocyte ratio and monocyte/lymphocyte ratio in advanced stage gastric cancer patients receiving chemotherapy: a single center experience

Kubilay KARABOYUN, Erdoğan Selçuk ŞEBER

Evaluation of dermatology consultations requested for inpatients in a tertiary institution from Türkiye

Pelin HIZLI, Mehmet Enes SEVGİLİ, Arzu KILIÇ

Determination of 25 hydroxyvitamin D reference ranges in Hatay region by indirect method

Hamdi OĞUZMAN, Serdar DOĞAN

The frequency and associated factors of infusion-related reactions to rituximab for patients with rheumatoid arthritis

Mete PEKDİKER

A case of acalculous cholecystitis or Brucella-induced acute cholecystitis?

Fatma Yekta URKMEZ, Mustafa Serhat ŞAHİNOĞLU, Sevil ALKAN

Local and systemic side effects of the coronanovac vaccine

Ayşe KARAOĞULLARINDAN, Sanem Okşan ERKAN, Birgül TUHANİOĞLU, İlhami YILDIRIM, Asena Ayça ÖZDEMİR

Can venous blood gas be used instead of arterial blood gas in emergency department?

Yakup Kadri ERDOĞAN, Ali KARAKUŞ