Peter Temin, The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy, Massachusetts: The MIT Press, 2017, 234 s.

The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy (Orta Sınıfın Yok Olması: İkili Bir Ekonomide Haksız Hüküm ve İktidar) isimli kitabında Peter Temin, artan gelir eşitsizliğinin ABD’de orta sınıfı (middle class) nasıl yok ettiğini ve böylelikle oluşan kutuplaşmayı ABD tarihi ve siyaseti ile gerekçelendirerek açıklamaktadır. Artan gelir eşitsizliği toplumu zengin ve fakir olarak iki kutba ayırmış, orta sınıf yok olmuştur. Bu durumun nedenini açıklamak için yaptığı analiz ile Peter Temin, son yıllarda sıklıkla tartışılan gelir eşitsizliğine alternatif bir yaklaşım sunmaktadır.

___

APA Baysal Kar, B. (2018). Peter Temin, The Vanishing Middle Class: Prejudice and Power in a Dual Economy, Massachusetts: The MIT Press, 2017, 234 s. . İnsan ve Toplum , 8 (4) , 177-182 .