Ekonomi & İşletme Özel

Tekstil ve hazır giyim sanayii Türk ekonomisinin büyümesini sağlayan başlıca sektörler arasındadır. Hem iç hem uluslararası piyasada Türkiye şuan ki rekabet gücünü bu sektörler sayesinde kazanmıştır denilebilir. Bu çalışma toplam dört bölümden oluşmaktadır. Girişten sonraki ikinci bölümde, Türk tekstil ve hazır giyim sanayiinin rekabet gücünden bahsedilmektedir. Daha sonra, bu sektörlerdeki sorunlar değerlendirilmekte ve bir SWOT analiz yapılmaktadır. Çalışmada, küresel pazara ayak uydurabilmek için Türkiye’nin daha fazla teknoloji içeren tekstil üretimine (teknik tekstil) odaklanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır

Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayisinin Yapısı: Gümrük Birliği Anlaşması’nın Öncesi ve Sonrası

Tekstil ve hazır giyim sanayii Türk ekonomisinin büyümesini sağlayan başlıca sektörler arasındadır. Hem iç hem de uluslararası piyasada Türkiye şuan ki rekabet gücünü bu sektörler sayesinde kazanmıştır denilebilir. Bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Girişten sonra ikinci bölümde, Avrupa Birliği’ndeki tekstil ve hazır giyim sanayiinin durumu Türkiye için önemli olduğundan incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türk tekstil ve hazır giyim sanayiinin alt sektörlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca, Gümrük Birliği ve kotaların kaldırılmasının bu sektörler üzerindeki etkileri incelenmektedir. Çalışmanın dördüncü bölümde Türk tekstil ve hazır giyim sanayiinin rekabet gücünden bahsedilmektedir. Sön bölümde, bu sektörlerdeki sorunlar değerlendirilmekte ve bir SWOT analiz yapılmaktadır. Çalışmada, küresel pazara ayak uydurabilmek için Türkiye’nin daha fazla teknoloji içeren tekstil üretimine (teknik tekstil) odaklanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

___

 • Aras, G. (2006). Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Yeteneği, Istanbul: ITKIB.
 • Chandra, P. (1998). Competing Through Capabilities: Strategies for Global Competitiveness of Indian Textile Industry. Economic and Political Weekly 34 (9): M-17-M-24, February.
 • Ceglowski, J., Stephen S. G. (2012). Does China Still Have a Labor Cost Advantage? Global Economy Journal, 12 (3), DOI: 10.1515/1524-5861.1874.
 • Core, T. J.-F. (2009). How Transport Costs Shape the Spatial Pattern of Economic Activity. Joint Transport Research Centre, Discussion Paper, No. 2009-13.
 • Emek, A., Kuyumcu, O. (2009). Technical Textiles and Nonwovens Industry in Turkey. Export Promotion Center of Turkey.
 • GAIN Report (USDA Foreign Agricultural Service). (2015). Cotton and Products Annual: Turkey. GAIN Report Number: TR5017.
 • Horrocks, R., Anand, S. (2000). Handbook of Technical Textiles. Woodhead Publishing.
 • International Labour Organization (ILO). (2014). Wages and Working Hours in the Textiles, Clothing, Leather and Footwear Industries. Sectoral Activities Department.
 • Investment Support and Promotion Agency of Turkey. (2013). Energy Industry
 • http://www.invest.gov.tr/en
 • US/infocenter/publications/Documents/ENERGY.INDUSTRY.pdf
 • from: İnalcık, H. (2008). Türkiye Tekstil Tarihi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul.
 • ITKIB (Istanbul Textile and Apparel Exporters Associations). (2012). Tekstil Sektörü İhracat Performans Değerlendirmesi.
 • Kanoğlu, N. and Öngüt, Ç. E. 2003. Dünyada ve Türkiye’de Tekstil-Hazır Giyim Sektörleri ve Türkiye’nin Rekabet Gücü. Publication No: 2668, Ankara: DPT
 • Kılınç, N., Ersöz. Y., Gürsoy, F. (2012). The Effects of International Economic Crisis on Turkish Ready-Made Clothing Industry. International Journal of Economics and Finance Studies, Vol 4, No 2, ISSN: 1309-8055.
 • Kök, R.; Çoban, O. (2005). Türkiye Tekstil Endüstrisi ve Rekabet Gücü: AB Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Analiz Örneği: 1989-2001. İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 228, s.68-81.
 • Kutluksaman, M., Mutlu, İ., Saunders, J. ; Ünlüaslan, E. (2012). Turkey’s Textiles and
 • http://www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/2012%20MOC%20Papers/MO
 • C%20-%20Turkey%20Textiles%20and%20Apparel%20Cluster.pdf.
 • from: Marmaralı, A. (2013). Technical Textiles, The Research and Innovation Challenge in the Mediterranean Countries: The Case Study of Turkey. Ege Üniversitesi.Matilla, Heikki 2006. Intelligent Textiles and Clothing. Woodhead Publishing. ISBN: 9781845690052.
 • Mattila, H. (2006). Intelligent Textile and Clothing. 1st Edition. Woodhead Publishing.
 • Nordas, H. K. (2004). The Global Textile and Clothing Industry Post The Agreement on Textiles and Clothing. WTO Discussion Paper, 27-28.
 • Öngüt, Ç. E. (2007). Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinin Değişen Dünya Rekabet Şartlarına Uyumu. Expertise Thesis, Publication No: 2703, Ankara, DPT.
 • Republic of Turkey Ministry of Economy. (2012). Teknik Tekstiller Sektörü Sektör Raporları, Ankara: İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Daire Başkanlığı.
 • Republic of Turkey Ministry of Economy. (2014). Clothing Industry. Retrieved From:
 • http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%2
 • Folders/web_en/Home/Sectoral%20Reports%20and%20Statistics/Sectoral%
 • Reports/Industry/hg-clothing.pdf
 • Republic of Turkey Ministry of Science. Industry and Technology. (2010). Tekstil,Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektörleri, Ankara: Sanayi Genel Müdürlüğü
 • Seitz, V., Neace M.B., Razzouk, N., Keyfli, E., Tung, Chin-Wei. (2008). Turkey: Gaining Market Share in The U.S. Ready-to-wear Clothing Market. Retrieved from: www.rebs.ro/articles/pdfs/67.pdf.
 • Yavan, N. (2011). Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi Türkiye Örneği, Ankara, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları, No: 27.
 • Yücel, Y. (2010). Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücü ve Çin Tehdidi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXIX Sayı II, 227-250.
 • Yang, Y., Zhong, C. (1998). China’s Textile and Clothing Exports in a Changing World Economy. The Developing Economies, 36 (1), 3–23.
 • World Bank (WB). (2014). World Development Indicators online, Washington.