The Myth and Reality of Rukiye Hanim in the Context of Turkish Malay Relations (1864-1904)

Bu makale Rukiye Hanimın kimliği, kısmen biyografisi ve ilişkilerini ele almaktadır. Rukiye Hanim, modern Malezyanın siyasi ve akademi dünyasında kayda değer rol almış üç ailesinin büyükannesi olmasıyla tanınıyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru, kardeşi Hatice Hanimla birlikte Johor Sultanı Ebubekire Osmanlı Sarayının hediyesi olarak gönderildiği ileri sürülmektedir. Bu makale, kimi çevrelerin Rukiye Hanimın ilişkileri bağlamında ortaya attıkları görüşler üzerine gündeme geldi. Bu çalışmanın yazarları bu Hanim hakkında gündeme getirilen mevcut anlatıları, Benedict Andersonun icad edilmiş hafıza kavramına atfen dikkatlere sunmaktadır. Çalışmada, bir dizi hatalı imgeler etrafında kurgulandığı ileri sürülen Rukiye Hanimla ilgili bazı detaylara dikkat çekmektedir. Bu çerçevede, çalışma, bugüne kadar kaleme alınmış birincil kaynaklar kadar, Rukiye Hanimın hayattaki yakınları ile yapılan sözlü anlatıya dayanmakta ve içerisinde Türkçe, Malayca ve İngilizce kaleme alınan eserler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırma, söz konusu cariyelerin Osmanlı Saray ailesine mensup olmadığını, aksine başka bir ulusa mensup sıradan kişiler olduğunu bulgulamaktadır. Rukiye Hanim kimliği etrafında oluşturulan sansasyonel imaj, Türkiye ve Malezyada bazı belirli çevrelerin tarihi ger- çekleri farklı yorumlamalarına dayanmakta ve bu imaj ile modern Türkiye ve Malezya ilişkileri tarihsel olarak örüntülenmek istenmektedir

Türk-Malay İlişkileri Bağlamında Rukiye Hanım Gerçekliği ve Kurgusu (1864-1904)

The present article investigates the identity, partial biography, and relations of Rukiye Hanim. She is recognized as the grandmother of three significant families who have been playing distinguished roles in politics and academics in Malaysia. Rukiye Hanim with her sister Hatice Hanim are believed to have been presented as concubines by Babussaade, the Palace in Constantinople, to Sultan Abu Bakar of Johor in the closing decades of the 19th century. It is significant here to pin down that this article grew out of some concerns upon the discourse argued by circles around the relations of Rukiye Hanim. The present writers urge that the established discourse creates an imagined memory, explicitly or implicitly, borrowing the concept from Benedict Anderson, related to this lady. This article will provide some details on the concubine, Rukiye Hanim who seems to be the main actor to set aright imagined misconceptions. This research relies on primary data particularly from oral information of the living descendants of Rukiye Hanim. Besides, the present writers conduct comparative understanding of the secondary sources to re-examine the mainstream discourse upon Rukiye Hanim written in Turkish, Malay and English languages. This research found that the concubines are not connected organically with the Ottoman Palace family, they are instead commoners and members of other nations. This sensational imagination has turned out to be a sort of historical fact structured by certain groups, both in Turkey and Malaysia, and it has been functionalized to establish historically the relations between modern Turkey and Malaysia.

___

 • Abd. Samad, P. (2011). The myth of dato’ Onn Jaafar: The forgotten hero. Kuala Lumpur: Partisan Publication.
 • Abdullah. A. (2004). Biografi dato’ Onn: Hidup Melayu [The biography of Dato Onn’: Long live Malay]. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • Abdullah, A. R. T. (2011). Hikayat Johor dan tawarikh almarhum Sultan Abu Bakar [Hikayat Johor and the history of the Late Sultan Abu Bakar], Johor Bahru: Yayasan Warisan Johor.
 • Abid, M. (2003). Reflections of pre-independence Malaya (2nd ed.). Kuala Lumpur: Pelanduk Publications.
 • Adam, R. (1992). Dato’ Onn Ja’afar: Pengasas Kemerdekaan [Dato’ Onn Ja’afar: Initiatior of the independence]. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Adam, R. (2005). Dato’ Onn Ja’afar: Pengasas Kemerdekaan [Dato’ Onn Ja’afar: Initiatior of the independence] (Cetakan keempat [4rth ed.]). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 • Anwar, Z. (2011). Legacy of honour. Kuala Lumpur: Yayasan Mohamed Noah.
 • Armağan, M. (2007, 30 Eylül). Malezya kimliğinde Osmanlı damgası. Retrieved May 26, 2015, from http://www. zaman.com.tr/mustafa-armagan/malezya-kimliginde-osmanli-damgasi_787391.html.
 • Aymalı, Ö. (2014, 9 Ocak). Osmanlı-Malezya ilişkileri nasıl gelişti? Retrieved May 26, 2015, from http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=285731. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri. (t.y.), Y.PRK.BŞK. No: 30, 1310, L, 28, 8.
 • Borham, A. J. (2002). Ahkam syar’iyyah Johor: Kod undang-undang keluarga Islam kerajaan negeri Johor 1935 [Johor Syar’iyyah law code: Muslim family law in Johor state government 1935]. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.
 • Brookes, D S. (Ed.) (2008). The concubine, the princess, and the teacher: Voices from the Ottoman Harem. Austin: University of Texas Press.
 • Bugis. (n.d.). Retrieved May 27, 2015, from http://self.gutenberg.org/articles/bugis.
 • Colachal, A. R. (2014, January 13). Focus on Malaysia Turkey relations. Retrieved May 27, 2015, from https:// abdulrubb.wordpress.com/2014/01/13/focus-on-malaysia-turkey-relations.
 • Death of the Sultan of Johore. (1895, July 8). The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser (1884-1942). Microfilm NL3157, Lee Kong Chian Reference Library.
 • Demir, N. Özcan (2003). Osmanlı Devletinde harem kurumu. Sosyoloji Konferansları Dergisi [Istanbul Journal of Sociological Studies], 28. Retrieved May 27, 2015, from www.journals.istanbul.edu.tr/iusoskon/.../1023005746.
 • Haji Abdul Rahman, Mohd. T. (1987). Dato’ Onn Jaafar: Tokoh nasionalis [Dato’ Onn Jaafar: National hero]. Selangor: Pelanduk Publications.
 • Huen, P. L. P. (2009). Johor 1855-1957: Local history, local landscapes. Singapore: Straits Times Press. Hurgronje, S. (2007). Mekka in the latter part of the 19th century. Leiden: Brill.
 • Husain, S. (1985). Biografi perjuangan politik dato’ Onn Ja’afar [Biography of political struggle of Dato’ Onn Ja’afar]. Petaling Jaya: Fajar Bakti.
 • Husain, S. (1995). Sejarah Johor: Kaitannya dengan negeri Melayu [The history of Johor: Its relation with Malay state]. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.
 • Idris, A., & Kurtbağ, Ö. (2013). Malaysia-Turkey relations in history and today. Middle East Institute. Retrieved May 27, 2015, from http://www.mei.edu/profile/asmady-idris-and-%C3%B6mer-kurtba%C4%9F.
 • Johore in the Sultan’s absence. (1890, September 17). Straits Times Weekly Issue. Microfilm NL5210, Lee Kong Chian Reference Library.
 • Johore News. (1889, April 1). The Straits Times. Microfilm NL5051,Lee Kong Chian Reference Library.
 • Kayadibi, S. (2011). Judicial pluralism in the Malaysian legal system. In Ottoman connections to the Malay world: Islam, law and society, (ed.) S. Kayadibi, (pp. 186-210). Kuala Lumpur: the Other Press.
 • Locher-Scholten, E. (1994). Sumatraans Sultanaat en koloniale staat: De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialism. Leiden: KITLV Uitgeverij.
 • Mengimbau lembaran sejarah hubungan Johor-Turki. [Recalling the narration on history between Johor-Turkey]. (2007). Buletin Yayasan Warisan Johor, XIII (I-II).
 • Milner, A. C. (1986). The impact of the Turkish revolution on Malaya. Archipel, 31, 117-130.
 • Monday, 25th June. (1877, June 30). The Straits Times. Microfilm NL5046, Lee Kong Chian Reference Library.
 • Najib an Orang Bugis or an Orang Melayu [Najib, Is a Bugis or a Malay]. (2009, November 19). Retrieved May 27, 2015, from http://theunspunblog.com/2009/11/19/najib-an-orang-bugis-or-an-orang-melayu.
 • Old treaties & documents of Malaysia: 1791-1965. (2008). Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia.
 • Ozay, M. (1990). Islamic identity and development: Studies of the Islamic periphery. Kuala Lumpur: Forum.
 • Özay, M. (2012, 27 Temmuz). Onn ailesi anlaşılmadan Malezya anlaşılmaz. Retrieved May 26, 2015, from http:// www.dunyabizim.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=10533&tip=haber.
 • Özcan, Z. (2011, 21 Mart). Malezya’nın Osmanlıları. Retrieved May 27, 2015, from http://www.aksiyon.com.tr/ zafer-ozcan/malezya-nin-osmanlilari-528923.
 • Perdana Leadership Foundation. (1983, May 13). Prime Minister, Turkey. Retrieved May 26, 2015, from http:// www.perdana.org.my/perdana-library/search-our-resources.
 • Popper, W. (1957). Egypt and Syria under the Circassian Sultans: 1382-1468 (Systematic notes to Ibn Taghri Birdi’s chronicles of Egypt). Berkeley, CA: University of California Press.
 • Ramli, A. R. (2011). Sejarah adat istiadat Diraja Johor [History of royal custom of Johor]. UTM, Johor Bahru. Ramanathan, N. N. N. (2000). Johore and the origins of the British Control: 1895-1914. Kuala Lumpur: Arenabuku.
 • Reid, A. (1967). “Nineteenth century Pan-Islam in Indonesia and Malaysia”, The Journal of Asian Studies, 26(2), 267-283.
 • Saltık, E. (2011). Güney Asya ve Uzak Doğu’da Osmanlı izleri: Yedi Ülke Bir Medeniyet. İstanbul: Nesil Yayınları.
 • Saltık, E. (2012a). Çerkez Cariye Rukiye; Malezya’da Bir Osmanlı Nesli (Rukiye Hanim: Circassian Concubine and Ottoman Descendants Ruling Malaysia). Yedikıta Dergisi, 41, 12-22.
 • Saltık, E. (2012b, 8 Ocak). Çerkez Cariye Rukiye Hanim ve Malezya’yı İdare Eden Osmanlı Nesli-2. Retrieved May 27, 2015, from http://gizlenentarihimiz.blogspot.com/2012/01/cerkez-cariye-rukiye-hanm-ve-malezyay_08.html.
 • Seben, H. T. (2014). Singapur’daki ilk temsilciliklerimiz ve Başkonsolos Ahmed Ataullah Efendi. T.C. Singapur Büyükelçiliği. Retrieved May 27, 2015, from http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/singapur_v3.pdf. Siew Im, P. O. (1998). One man’s will: A portrait of Dato’ Sir Onn Bin Ja’afar. Penang: No publication house.
 • Stafford, P. (1998). Queens, concubines and dowagers: The king’s wife in the early middle ages. London: Leicester University Press.
 • Şara Şatana, N. (2012, 2 Eylül). Rukiye ve Hatice Hanimlar. Retrieved May 26, 2015, from http://blog.milliyet.com. tr/rukiye-ve-hatice-hanimlar/Blog/?BlogNo=377203.
 • The Sultan of Johore in Germany. (1893, July 14). The Straits Times. Microfilm NL5055, Lee Kong Chian Reference Library. Tehrani, F. (2007). Surat surat perempuan Johor [Letters of the Johor women]. Putrajaya (Malaysia): Aberdeen Books World.
 • Trock, C. A. (1979). Prince of Pirates: The temenggongs and the development of Johor and Singapore: 1784-1885. Singapore: Singapore University Press.
 • Winstedt, R. O. (1992). A History of Johore (1365-1941). MBRAS Reprints, Reprint No. 6, Second Reprint.
 • Zilfi, M. (2005). Thoughts on women and slavery in the Ottoman Era and historical sources. In A. el-Azhary Sonbol (Ed.), Beyond the exotic: Women’s histories in Islamic societies (pp. 131-139). New York: Syracuse University Press.