Günümüz Sanat Eğitiminde Sosyal Sorumluluk Projeleri, Eğitim Programları ve Heykel Eğitimi

Sanat Eğitimi çocukların katılımcı, girişimci, özgüvenli, kendini ifade edebilen estetik değer yargıları gelişmiş bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır. Günümüzde Sanat Eğitimi veren sosyal sorumluluk projeleri sanatın ve sanat eğitiminin bireysel ve toplumsal yararlarının günümüzde daha iyi anlaşılması üzerine ortaya çıkarak yaygınlaşmıştır. AB’ye katılım sürecinde Resmi ve sivil toplum kurumları sanat ile ilgili sosyal projeler üretmeye önem vermeye başlamışlardır. Heykel eğitimi, çocukların ruhsal ve psiko-motor gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Günümüzde Türkiye de Eğitim programları ve sosyal sorumluluk projelerinde ‘Heykel’ ile ilgili çalışmalar giderek artmakta ve ilgi çekmektedir.

Günümüz Sanat Eğitiminde Sosyal Sorumluluk Projeleri, Eğitim Programları ve Heykel Eğitimi

Sanat Eğitimi çocukların katılımcı, girişimci, özgüvenli, kendini ifade edebilen estetik değer yargıları gelişmiş bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır. Günümüzde Sanat Eğitimi veren sosyal sorumluluk projeleri sanatın ve sanat eğitiminin bireysel ve toplumsal yararlarının günümüzde daha iyi anlaşılması üzerine ortaya çıkarak yaygınlaşmıştır. AB’ye katılım sürecinde Resmi ve sivil toplum kurumları sanat ile ilgili sosyal projeler üretmeye önem vermeye başlamışlardır. Heykel eğitimi, çocukların ruhsal ve psiko-motor gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Günümüzde Türkiye de Eğitim programları ve sosyal sorumluluk projelerinde ‘Heykel’ ile ilgili çalışmalar giderek artmakta ve ilgi çekmektedir.

___

APA Kaya Okan, B. (2011). Günümüz Sanat Eğitiminde Sosyal Sorumluluk Projeleri, Eğitim Programları ve Heykel Eğitimi . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (3) , .