MEDYA VE KADIN CİNAYETLERİ; ÇANAKKALE YEREL MEDYA ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, 2022 yılında Çanakkale’de gerçekleştirilen 3 kadın cinayetinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında yerel medyaya yansıması incelenmiştir. Yerel medya, içinde bulunduğu toplumun sesi olması, o toplumu yansıtması ve bilgilendirme görevini üstlenmesi yönüyle önem arz etmektedir. Medyanın toplum üzerindeki bu gücü, sunulan haber başlıkları ve içeriklerinin objektif ve doğru olmasını zorunlu kılmaktadır. Fakat günümüzde yerel medyanın bir rekabet içerisinde olması, bilgiyi aktarma amacından sapmasına ve haberin tıklanma oranını yüksek tutma amacı taşımasına neden olmaktadır. Bu aşamada sansasyonel başlık, kadın üzerinden kurgulanmaktadır. Fakat haberin daha çok izlenmesi amacıyla manşetlerde kadınları odak noktası yapan, kadını suçlayıcı ifadelerde bulunan ve kadın bedenine vurgu yapan haber içerik üreticileri ataerkil zihniyetin devam etmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda araştırma, 2022 yılı içerisinde Çanakkale’de gerçekleşen 3 kadın cinayetinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında yerel medyaya yansımasını inceleme amacı taşımaktadır. Araştırmada, 21 yerel internet gazetesinden yalnızca 17 internet gazetesindeki haberlere erişilmiş; veriler ise bu haberlerin içerik analizi yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda 3 kadın cinayetinin de yerel medyada, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiren, cinayeti gerekçelendiren ve normalleştiren eril bir dil ile yansıtıldığı tespit edilmiştir.

___

 • Akmeşe, Z., & Deniz, K. (2015). Kadına Yönelik Cinsiyetçi Söylemin İnternet Haber Portallarında Yer Alma Biçimleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 311-326.
 • Arslan, M. (2017). İktidar Ve Medyatik Şiddet: Özgecan Aslan Ve Şefika Etik Cinayetleri Analizi. Marmara İletişim Dergisi, (27), 135-160.
 • Aslan, A., & Kırışkan, İ. (2022). Türkiye’de Kadın Cinayeti Haberlerinin İçerik Analizi (2008-2021). International Journal Of Social Inquiry, 15(1), 85-104.
 • Avcı, Fatma., & Güdekli, İ. A. (2018). Toplumsal Cinsiyet Ve Medya İlişkisi: Yazılı Basında Kadına Şiddet ve Kadın Cinayetleri Haberleri Üzerine Bir Analiz. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 4(2), 475-506.
 • Aynalıpazar Gazetesi. (2022, 28 Mayıs). Biga’da Vahşet: Aşkına Karşılık Vermeyen Kadını. https://www.canakkaleaynalipazar.com/biga-da-vahset- askina-karsilik-vermeyen-kadini/21414/ (Erişim Tarihi: 10 Aralık 180
 • Aynalıpazar Gazetesi. (2022, 10 Ağustos). Bir Kadın Cinayeti Daha.. Eşini Tüfekle Öldürdü. https://www.canakkaleaynalipazar.com/bir-kadin-cinayeti- daha-esini-tufekle-oldurdu/21704/ (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2022)
 • Aynalıpazar Gazetesi. (2022, 28 Ekim). Parkta Oturan Kadın Öldürüldü.. https://www.canakkaleaynalipazar.com/parkta-oturan-kadin-olduruldu/ 22027/ (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2022)
 • Ayyıldız Gazetesi. (2022, 30 Mayıs). Artık Yeter Demekten Yorulduk. http://www.ayyildizgazetesi.net/artik-yeter-demekten-yorulduk/6285/ (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2022)
 • Barut, Y., Kumcağız, H., Özcan, K. ve Şanlı, E. (2012). Yerel Basında Kadın ve Çocuğa Karşı Şiddetin Ele Alınışı: Samsun İli Örneği, http://www. researchgate.net/publication/264985377. (Erişim Tarihi: 09 Aralık 2022)
 • Bayhantopçu, E. (2017). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinde Yazılı Basında Kadın Temsilinin Rolü. The Journal Of Social Science, 1(2), 83- 93.
 • Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communication Research, Free Press, Glencoe.
 • Binark, M., & Bek, M.G. (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. İstanbul: Kalkedon.
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, “Türkiye’deki Namus Cinayetlerinin Dinamikleri Eylem Programı İçin Öneriler Sonuç Raporu” Ankara, 2005, s.25
 • Boğaz Gazetesi. (2022, 28 Mayıs). Biga’da Bir Kadın Erkek Vahşetine Kurban Gitti. https://www.bogazgazetesi.com.tr/haber/41315-bigada- bir-kadin-erkek-vahsetine-kurban-gitti. (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2022)
 • Boğaz Gazetesi. (2022, 10 Ağustos). Gururlu Hissediyormuş! İki Çocuk Annesi Kadın Öldürüldü! https://www.bogazgazetesi.com.tr/haber/ 42756-gururlu-hissediyormus-iki-cocuk-annesi-kadin-olduruldu. (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2022)
 • Boğaz Gazetesi. (2022, 11 Ağustos). Eşini Av Tüfeğiyle Öldürdü Sosyal Medyasında İtiraf Etti. https://www.bogazgazetesi.com.tr/haber/42768-e181 sini-av-tufegiyle-oldurdu-sosyal-medyasinda-itiraf-etti. (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2022)
 • Boğaz Gazetesi. (2022, 27 Ekim). Parkta Bankta Oturan Kadın Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti (video). https://www.bogazgazetesi.com.tr/ haber/48315-parkta-bankta-oturan-kadin-silahla-vurularak-hayatini-kaybetti- video. (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2022)
 • Bora, A. (2005). Kadınların Sınıfı, Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bozkurt Şener, E. (2011). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önlemede 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ve Değerlendirilmesi. Ankara: T.C Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi. Erişim Adresi: https://www.aile.gov.tr/media/2522/ekinsener.pdf. (Erişim Tarihi: 13 Aralık 2022)
 • Bravo, S. R. (2008). “Femicide in Chile”, Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Accountability. Conference Papers on Femicide, April 14-16, Washington DC, 95-102
 • Büyük Zafer Gazetesi. (2022, 30 Mayıs). Artık Yeter Demekten Yorulduk. https://buyukzafer.com/?p=25396. (Erişim Tarihi: 10 Aralık 2022)
 • Can, S., & Koz, K.A. (2018). Medya ve Kadın. https://www.researchgate. net/publication/328737634_MEDYA_VE_KADIN. (Erişim Tarihi: 07 Aralık 2022)
 • Carcedo, A. (2008). Femicide in Central America 2000-2006, Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Accountability – Conference Papers on Femicide, April 14-16, Washington DC. (ss. 39-45).
 • Cartwright, D. P. (1953). Analysis of Qualitative Material, L. Festinger and D. Katz (Eds.,), Research Methods in the Behavioral Sciences , Holt, Rinehart and Winston, New York, pp. 421-470.
 • Çan’ın Sesi Gazetesi. (2022, 27 Ekim). Parkta Kadın Cinayeti. https:// www.caninsesi.com.tr/parkta-kadin-cinayeti/ (Erişim Tarihi: 22 Aralık 2022)
 • Çan’ın Sesi Gazetesi. (2022, 10 Ağustos). Katil Kocanın Sosyal Medyasındaki Ürpertici Detaylar. https://www.caninsesi.com.tr/katil-kocanin-sos182 MEDYA VE KADIN CİNAYETLERİ; ÇANAKKALE YEREL MEDYA ÖRNEĞİ yal-medyasindaki-urpertici-detaylar/ (Erişim Tarihi: 22 Aralık 2022)
 • Çarşamba Postası Gazetesi. (2022, 28 Mayıs). Biga’da Vahşet:Aşkına Karşılık Vermeyen Kadını. https://bigacarsambapostasi.com/bigada-vahset- askina-karsilik-vermeyen-kadini/ (Erişim Tarihi: 22 Aralık 2022)
 • Çetin, İ. (2014). Gelenek ve Modernite Arasında Türkiye’de Son Dönem Kadın Cinayetleri. Sosyoloji Dergisi, (30), 41-63.
 • Çetin, İ. (2015). Defining Recent Femicide in Modern Turkey: Revolt Killing. Journal of International Women’s Studies, 16(2), 346-360.
 • Çilingir, A. (2017). İletişim Alanında İçerik Analizi Yöntemi Kullanılarak Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 5(1), 148-160.
 • Değişim Gazetesi. (2022, 31 Ekim). Hep Ölüm Korkusuyla Yaşadı. https:// www.gazetedegisim.com/hep-olum-korkusuyla-yasadi-102066-haberleri. (Erişim Tarihi: 20 Aralık 2022)
 • Demircioğlu, Z., & Atik, A. (2016). Televizyon Haberleri Yoluyla Erkek Egemen Söylemin Yeniden İnşası: Kadın Cinayeti Haberleri Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, (11), 125-138.
 • Demirkent, N. (1995). Medya Medya, Dünya Yayınları, İstanbul. Demokrat Gazetesi. (2022, 28 Mayıs). Çanakkale’de Kan Donduran Cinayet Videolu https://canakkaledemokrat.com/mobile/index.php?sayfa =haberdetay&haberid=83071. (Erişim Tarihi: 20 Aralık 2022)
 • Demokrat Gazetesi. (2022, 10 Ağustos). Çanakkale’de Boşanma Aşamasındaki Kocasının Silahla Vurduğu Kadın Öldü. https:// canakkaledemokrat.com/haber-Canakkalede-bosanma-asamasindakikocasinin- silahla-vurdugu-kadin-oldu-84082. (Erişim Tarihi: 25 Aralık 2022)
 • Demokrat Gazetesi. (2022, 27 Ekim). Çanakkale’de Bir Kadın Parkta Silahla Vurularak Öldürüldü. https://canakkaledemokrat.com/mobile/ index.php?sayfa=haberdetay&haberid=85114. (Erişim Tarihi: 20 Aralık 2022)
 • Caputi, Jane – Russell, Diana E.H. (1990), “Femicide: Speaking the Unspeakable”, Ms., Vol. 1(2), s. 34-37.
 • Diken Gazetesi. (2017). https://www.diken.com.tr/yolcusuna-tecavuz-eden- sofor-sokta-bir-kadin-gece-11de-sokaga-neden-cikar/ (Erişim Tarihi: 09 Aralık 2022)
 • Erden, G. & Akdur, S. (2018). Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadın Cinayetleri. Klinik Psikoloji Dergisi, 2(3), 128-139.
 • Erikli, S. (2020). Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet ayrımcılığının görünümü. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 39-60.
 • Ezine Pusula Gazetesi. (2022, 30 Kasım). Çelişkili İfadesi Dikkat Çekti. https://www.ezinepusula.com/celiskili-ifadesi-dikkat-cekti. (Erişim Tarihi: 25 Aralık 2022)
 • Gazete Lapseki. (2022, 28 Kasım). Türkan Demir’in Avukatlarından Müebbet Talebi. https://www.gazetelapseki.com/haber/16116-turkan-demirin- avukatlarindan-muebbet-talebi. (Erişim Tarihi: 25 Aralık 2022)
 • Gazioğlu, E. (2013). Kadın cinayetleri: Kavramsallaştırma ve sorunlu yaklaşımlar. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 7(30), 89-100.
 • Genç, H. N., & Aydemir, D. (2018). Yazılı Basında Çıkan Kadın Cinayeti Haberleri Üzerine Söylem Çözümlemesi: Türkiye-Amerika Örneği. Journal Of Human Sciences, 15(2), 665-682.
 • Gezgin, S. (2007). “Türkiye’de Yerel Basın”. (Der: S.Gezgin). Türkiye’de Yerel Basın, İstanbul. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, s.177-196
 • Gillespie, L.K., Richards, T.N., Givens, E.M., & Smith, M.D. (2013). Framing Deadly Domestic Violence: Why The Media’s Spin Matters İn Newspaper Coverage Of Femicide. Violence Against Women. Feb;19(2):222- 45. doi: 10.1177/1077801213476457.
 • Girgin A (2000), Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etik’i, İnkılap Kitapevi, İstanbul.
 • Gökulu, G. (2010). Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Analizi: Hürriyet, Sabah e Posta Gazeteleri Örneği (2005-200). International Journal of Social Science, 6(2): 1829-1850.
 • Gül, S. S., & Altındal, Y. (2015). Medyada Kadın Cinayeti Haberlerindeki Cinsiyetçi İzler: Radikal Gazetesi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (24), 168-188.
 • Gündem Gazetesi. (2022, 29 Mayıs). Biga’da Korkunç Cinayet. https://canakkalegundem. net/2022/05/29/bigada-korkunc-cinayet-213738/ (Erişim Tarihi: 25 Aralık 2022)
 • Gündem Gazetesi. (2022, 10 Ağustos). Cinayet Göz Göre Göre Geldi. https://canakkalegundem.net/2022/08/10/cinayet-goz-gore-gore-geldi- 221813/ (Erişim Tarihi: 25 Aralık 2022)
 • Güneş, G., & Yıldırım, B. (2019). Cinsiyet Temelli Bir Savaş: Kadın Cinayetlerinin Medyada Temsili Üzerine Bir Değerlendirme. Journal Of Society & Social Work, 30(3).
 • İşte Çanakkale Gazetesi. (2022, 28 Mayıs). Biga’da Bir Kadın Erkek Vahşetine Kurban Gitti. https://www.istecanakkalegazetesi.com/haber/ 33767-bigada-bir-kadin-erkek-vahsetine-kurban-gitti. (Erişim tarihi: 25 Aralık 2022)
 • İşte Çanakkale Gazetesi. (2022, 10 Ağustos). Gururlu Hissediyormuş! İki Çocuk Annesi Kadın Öldürüldü! https://www.istecanakkalegazetesi.com/ haber/35261-gururlu-hissediyormus-iki-cocuk-annesi-kadin-olduruldu. (Erişim tarihi: 25 Aralık 2022)
 • İşte Çanakkale Gazetesi. (2022, 27 Ekim). 1 Yıldır Ölüm Korkusu İle Yaşıyordu! (video) https://www.istecanakkalegazetesi.com/haber/40840-1-yildir- olum-korkusu-ile-yasiyordu-video%20%20class. (Erişim tarihi: 25 Aralık 2022)
 • Kabadayı, L. (2006). Kadınlar ve Medya: Türk Kadın Muhabirlerinin Profili, Haber Anlayışı ve Haber Metinlerinde Kadınları Tanımlayışı. D. İmançer (drl.) Medya ve Kadın (s. 103-119) E Babil Yayınları, Ankara.
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020-2021-2022 Yılı Verileri, https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler?sayfa=1. (Erişim Tarihi: 15 Aralık 2022)
 • Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2021 Raporu (İnternet Kaynağı), https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/3003/kadin-cinayetlerini- durduracagiz-platformu-2021-yillik-veri-raporu. (Erişim Tarihi: 27 Kasım 2022)
 • Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2009). Türkiye’de Kadına Yönelik 185 (149-188)Aile İçi Şiddet. Ankara: KSGM.
 • Kalem Gazetesi. (2022, 28 Mayıs). Biga’da Korkunç Cinayet. https:// www.canakkalekalem.com/bigada-korkunc-cinayet/ (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Kalem Gazetesi. (2022, 10 Ağustos). Karısını Öldürdüğünü Sosyal Medyadan Duyurdu. https://www.canakkalekalem.com/karisini-oldurdugunu- sosyal-medyadan-duyurdu/ (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Kalem Gazetesi. (2022, 27 Ekim). Çanakkale’de Bir Kadın Cinayeti Daha! https://www.canakkalekalem.com/canakkalede-bir-kadin-cinayeti-daha/ (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Kalenin Sesi Gazetesi. (2022, 30 Mayıs). Türkan Demir’in Katili Tutuklandı. https://www.kaleninsesi.com/gundem/turkan-demir-in-katili-tutuklandi- 30-05-2022-57284. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Kalenin Sesi Gazetesi. (2022, 13 Ağustos). Katil Zanlısı Tutuklandı. https:// www.kaleninsesi.com/gundem/katil-zanlisi-tutuklandi-62462. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Kalenin Sesi Gazetesi. (2022, 27 Ekim). Parkta Cinayet. https://www. kaleninsesi.com/gundem/parkta-cinayet-67591. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Kılıç, D. (2005). Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları ve Basın Ahlakı. Selçuk İletişim, 3(4), 142-151. Köse, A. (2011). Türk Basınında Kadın: 2010 Türkiye’sinde Sosyal Haklar Açısından Kadın Temsili. 3. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu; 19- 21 Ekim 2011; Kocaeli.
 • Krahé, B., Möller, I., Huesmann, L.R., Kirwil, L., Felber, J., & Berger, A. (2011). Desensitization to Media Violence: Links With Habitual Media Violence Exposure, Aggressive Cognitions, and Aggressive Behavior. Journal Of Personality And Social Psychology, 100(4), 630- 646. doi:10.1037/ a0021711.
 • Krippendorff, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to is Methodology, Sage, Beverly Hills.
 • Lundgren, E. (2009). Şiddetin Normalleştirilme Süreci. (Çev. Ekal, B.), Rengarenk Sanatevi, İstanbul.
 • Olay Gazetesi. (2022, 30 Mayıs). Biga’da Kadın Cinayeti. http://www. canakkaleolay.com/Biga-39-da-kadin-cinayeti--57240. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Olay Gazetesi. (2022, 11 Ağustos). Gururlu Hissediyor Paylaşımı Yaptı. http://www.canakkaleolay.com/-quot-Gururlu-hissediyor-quot-paylasimi-- 58013. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Olay Gazetesi. (2022, 28 Ekim). Çanakkale’de Kadın Cinayeti. http:// www.canakkaleolay.com/Canakkale-39-de-kadin-cinayeti--58848. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Öztürk, M., & Ayan, S. (2019). Kadın Cinayetleri (Femisid): Kavramlaştırma ve Kavramlaştırmada Yaşanan Sorunlar. Tüm Yönleriyle Kadın Cinayetleri,
 • Peiser, W. (2002). Setting The Journalist Agenda: Infleences from Journalist’ Indiviual Characteristics and From Media Factors, Journalism and Mass Communication Quarterly, 77 (2).
 • Russell, D. E. H, (2008), “Femicide: Politicizing the Killing of Females”, Strengthening Understanding of Femicide: Using Research to Galvanize Action and Accountability – Conference Papers on Femicide, April 14-16, Washington DC, s. 26-31.
 • Russell, D. E. H. (1990). Rape in Marriage, Bloomington, Indiana University Press.
 • Saraç, S. (2013). Toplumsal Cinsiyet. Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Editörler Lerzan Gültekin, Gül Güneş, Ceylan Ertung, Aslı Şimşek, AtılımÜniversitesi Yayınları, Ankara, 27-32.
 • Sokullu-Akıncı, F. (2008). Viktimoloji (Mağdurbilim). Beta Yayınevi, s.60, Mayıs, İstanbul
 • Sözcü Gazetesi. (2021), https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/tunuslu- kadin-otel-odasinda-eli-ve-agzi-bantlanip-bogularak-olduruldu- 6859199/ (Erişim Tarihi: 09 Aralık 2022)
 • Sözen, E. (1997). Medyatik Hafıza. Timaş Yayınları. Şiddetten Ölen Kadınlar İçin Dijital Anıt (t.y.). Anıt Sayaç. http://anitsayac.com. Erişim Tarihi: (31 Aralık 2022)
 • Tekeli, E. S. (2016). Kadın Cinayetlerinin Haberleştirilmesi Bağlamında Medya Etiğini Yeniden Tartışmak: Habertürk Gazetesi Örneği. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(1), 129-142.
 • Toprak, S., & Ersoy, G. (2017). Femicide in Turkey Between 2000 and 2010. PLoS ONE 12(8): e0182409.
 • UNODC. (2019). Global Study On Homıcıde Gender-Related Killing Of Women And Girls. Microsoft Word - Booklet_5_forlayout_16July (unodc. org) (Erişim Tarihi: 1 Kasım 2022).
 • Vitamin Gazetesi. (2022, 10 Ağustos). Gururlu Hissediyormuş! İki Çocuk Annesi Kadın Öldürüldü! https://www.gazetevitamin.com/haber/ 43276-gururlu-hissediyormus-iki-cocuk-annesi-kadin-olduruldu. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Vitamin Gazetesi. (2022, 28 Ekim). Bankta İnfaz (Video). https://www. gazetevitamin.com/haber/48985-bankta-infaz. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Vitamin Gazetesi. (2022, 30 Kasım). O Şarkıyı mı Dinledi Ne? https:// www.gazetevitamin.com/haber/52627-o-sarkiyi-mi-dinledi-ne. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Yazıcı, F., & Şahbaz, Y. D. (2020). Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet ve Türkiye’de Yazılı Basına Yansıması. Intermedia International E-Journal, 7(12), 129-149.
 • Yıldırım, B. (2015). İçerik Çözümlemesi Yönteminin Tarihsel Gelişimi Uygulama Alanları ve Aşamaları. B. Yıldırım (Der.). İletişim Araştırmalarında Yöntemler: Uygulama ve Örneklerle (s. 105-155), Konya: Literatürk Akademia
 • Yorum Gazetesi. (2022, 12 Ağustos). Ezine’de Eşini Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı! https://www.canakkaleyorum.com/haber/ezinede-esini-olduren- katil-zanlisi-tutuklandi-26074. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Yorum Gazetesi. (2022, 27 Ekim). Çanakkale’de Kadın Cinayeti: Çocuk Parkında Silahla Öldürüldü! https://www.canakkaleyorum.com/haber/ canakkalede-kadin-cinayeti-cocuk-parkinda-silahla-olduruldu-26492. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Yorum Gazetesi. (2022, 26 Kasım). Biga’daki Vahşet İçin Müebbet Hapis Talebi! https://www.canakkaleyorum.com/haber/bigadaki-vahset-icin- muebbet-hapis-talebi-26669. (Erişim tarihi: 26 Aralık 2022)
 • Yumruksuz, Ö. (2017). Şiddete Karşı Duyarsızlaşma ve Sosyal Medya İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Marmara İletişim Dergisi, 28, 89-106
 • Weber, R. P. (1989). Basic Content Analysis, Sage, London.