Richard Dawkins’in “Tanrı Yanılgısı” Kitabındaki Mantık Yanlışları

Günümüzde, dünya üzerinde yaygınlaştırılmaya çalışılan akımlardan biri de ateizmdir. Bu çalışmada, ateizmi güncel ve doğru olarak anlattığı bazı kişilerce kabul edilen Richard Dawkins’in “Tanrı Yanılgısı” adlı kitabı incelenmiştir. Kitap, mantık yanlışları açısından irdelenerek akli delillere uygun olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır.

Logic Errors in Richard Dawkins' Book “The God Delusion"

Today, one of the world currents are also trying to spread atheism. In this study, Richard Dawkins' book "The God Delusion", which is accepted by some people who describe atheism as up-to-date and correct, is examined. The book has sought to demonstrate compliance with reasonable evidence examined in terms of logic errors. Log in and were informed about the methods and resources in the preamble of the work consists of three parts.

___

 • Aczel, Amir, D.; Bilim Tanrının Varlığını İnkar Edebilir mi?, Suat İdil (çev.), İstanbul: Ka Kitap, 2015.
 • Akyol, Mustafa; Bilim, Din ve Ateizme Dair Modern Ezberlerin Sonu, İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2012.
 • Ayşan, Erhan; Yanılgılar ve Tanrı, İstanbul: Kavim Yayıncılık, 2011.
 • Cathcart, Thomas; Klein, Daniel; Aristoteles ile Bir Karıncayiyen Washington’a Gider, Nihan Yeğengil (çev.), İstanbul: Pegasus Yayınları, 2011.
 • Cevizci, Ahmet; Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2010.
 • Dawkins, Richard; Tanrı Yanılgısı, Tunç Tuncay Bilgin (çev.), İstanbul: Kuzey Yayınları, 2012.
 • Flew, Antony; Yanılmışım Tanrı Varmış, Hasan Kaya-Zeynep Ertan (çev.), İstanbul: Profil Yayınları, 2012.
 • Karagöz, İsmail; Dini Kavramlar Sözlüğü, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2015.
 • Kılıç, Cevdet; İslam Felsefesi, Ankara: Nobel Yayınları, 2015.
 • Schopenhauer, Arthur; Eristik Diyalektik, Ülkü Hıncal (çev.), İstanbul: Sel Yayıncılık, 2012.
 • Serinsu, Ahmet, Nedim; Dini Terimler Sözlüğü, Ankara: MEB Yayınları, 2009.
 • Yaran, Cafer, Sadık; Din Felsefesine Giriş, İstanbul: Dem Yayınları, 2012.
 • Yaran, Cafer, Sadık; İnformel Mantık, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2011.
 • Yazır, Elmalılı, M., Hamdi; Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul: Huzur Yayınevi, c.7, 2005.

___

Chicago Günaydın Asan, S. "Richard Dawkins’in “Tanrı Yanılgısı” Kitabındaki Mantık Yanlışları". İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2020 ): 153-182