Müslüman Toplumlar: Bugünün ve Geleceğin Meseleleri

IIIT (International Institute of Islamic Thought) Londra Ofisi, Kırklareli Üniversitesi, FSM Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Uluslararası Medeniyetler Araştırma Merkezi, Center for Advanced Studies (Saraybosna), Institute for Epistemological Studies Europe (Brüksel) ve Mahya Yayıncılık tarafından The Fairfax Institute (ABD) işbirliği ile organize edilen ve Kırklareli Demirköy’de 1-14 Ağustos 2015 tarihleri arasında İngilizce olarak gerçekleştirilen “Müslüman Toplumlar: Bugünün ve Geleceğin Meseleleri” başlıklı yaz okulunda farklı ülkelerden akademisyenler ve uzmanlar belirli başlıklar altında sunulan meselelere dair katılımcılara kendi uzmanlık alanlarında dersler verdiler.
Anahtar Kelimeler:

Müslüman Toplumlar, İslam, Kur

___

  • Tuba Nur Umut, Muslim Societies: Contemporary and Future Challenges, Türkiye Yaz Okulu, 1-14 Ağustos 2015, Kırklareli, Türkiye.

___

Chicago Umut, T. N. "Müslüman Toplumlar: Bugünün ve Geleceğin Meseleleri". İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2015 ): 133-142