Kitâbü’t-Tarih fi Mısrî’l-Karni’t-Tâsi’ Aşer

"Kitâbü’t-Tarih fi Mısrî’l-Karni’t-Tâsi’ Aşer" adlı kitap, bibliyografya ve indeks ile birlikte 227 sayfadan oluşmaktadır. Yazar kitabında Mısır'daki tarih yazıcılığını milliyetçilik üzerinden değerlendirmiş, yüzyıllık süreç içerisinde gelişen olayları milliyetçilik söylem ve eylemlerini ön plana çıkartarak vermiştir. Bu süre zarfında gelişen olaylar, milliyetçilik ve Osmanlı karşıtlığı üzerinden değerlendirilmenin yanı sıra Mısır’ın çevresindeki coğrafyayı milliyetçilik açısından nasıl etkilediği veya etkilendiğini de bu bakış açısıyla irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Mısır, Milliyetçilik, tarih

___

  • Crabbs Jack ,Tarih fi Mısrî’l-Karni’t-Tâsi’ Aşer, Çev. Abdulvehâb Beler, Kahire, el-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l- Ammetü’l-Kitab, 1993.

___

Chicago Zengin, İ. "Kitâbü’t-Tarih fi Mısrî’l-Karni’t-Tâsi’ Aşer". İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2019 ): 181-184