İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet Velayet Keramet

Kur’an Araştırmaları Merkezi (Kuramer) tarafından 4 Mart 2017 tarihinde de “İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet Velayet Keramet” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda sunulan sunumlar kitaplaştırılarak basılmıştır.Eserde düşünce geleneğimizdeki önemli ve güncel değeri olan konu ve kavramları ele almıştır. Farklı disiplinlerden ve ülkemizin farklı üniversitelerinden fazla sayıda akademisyenin katılımıyla çok verimli bir bilimsel etkinlik yapıldığı söylenebilir. Akademisyenlerin kendi uzmanlık alanlarında bireysel çalışmaları değerlidir. Ancak burada olduğu gibi farklı disiplinlerden uzmanların katılımlarıyla aynı meselenin/kavramın farklı açılardan ve boyutlardan ele alınması, bireysel olarak görme imkânımız olmayan farklı noktaların görülmesine, meselelerin uzmanlarıyla tartışılmasına ve konunun daha da vuzuha kavuşmasını temin edebilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Kur’an, Kutsiyet, Velayet, Keramet

___

  • Ed. Yusuf Şevki Yavuz. Kuramer / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Kur’an Araştırmaları Merkezi Yayınları. İstanbul 2017. 479 sayfa.

___

Chicago Aydın, M. "İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet Velayet Keramet". İlahiyat Araştırmaları Dergisi (2019 ): 127-136