Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi

Bu çalışmanın amacı farklı gelişmişlik düzeyine sahip illerde yaşayan bireylerin toplu taşıma kullanımına

Comparative Analysis with Binary Logistic Regression of Using Public Transportation

The purpose of this study is to determine the parameters that affect the using of public transportationfor individuals living in the cities which have the different level of development. Within the scope of the studyaccording to the index of development Ankara, Erzurum, Bayburt are selected respectively as developed,developing, underdeveloped provinces in Turkey. The sample size is calculated using central district population ofthis provinces. Household transportation survey was applied doing a field study between February-April in 2015.The data set which is obtained from the result of the survey is suitable for the purpose of the study and variablesof the statistical model are determined. Using public transportation is selected as dependent variables. Due todependent variable has qualitative and binary response (yes-no, all-nothing) binary logistic regression analysis isapplied. As independent variables sex, age, education level, ownership a driving license, trip purpose, trip time ischosen in this model. As a result, binary logistic regression model results which are composed separately for eachthe different three provinces are compared. The ownership of the driving license, trip purpose, trip time variablesare the significant for using public transportation in Ankara, education level, ownership of the driving license, trippurpose, trip time are significant in Erzurum, gender, trip time are significant in Bayburt as statistically. WhileErzurum which is selected from developing province group has the highest rate of using public transportation,Bayburt which is selected from underdeveloped province group has the lowest rate of using public transportation.

Kaynakça

Buehler R, Hamre A, 2015. The multimodal majority? Driving, walking, cycling, and public transportation use among American adults. Transportation, 42: 1081-1101.

Field A, 2005. Discovering Statistics Using SPSS. Second Edition, London, England. 266 p.

Gül E, Çevik B, 2014. Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Düzeyi Araştırması. Türkiye İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, İstanbul.

Kalaycı Ş, 2008. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiki Teknikler.3. Baskı, Ankara, Türkiye. 273 p.

Kennedy C A, 2002. A comparison of the sustainability of public and private transportation systems: Study of the Greater Toronto Area. Transportation, 29 : 459-493.

Kılınçaslan, T. 2012. Kentsel Ulaşım. 1. Baskı, İstanbul, Türkiye. 174 p.

Kuhnimhof T, Chlond B, Von der Ruhren S, 2006. Users of transport modes and multimodal travel behavior steps toward understanding travelers' options and choices. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1985: 40-48.

Miller P, Barros A G, Kattan L, Wirasinghe S C, 2016. Public Transportation and Sustainability: A Review. KSCE Journal of Civil Engineering, 20 : 1076-1083.

Namgung M, Akar G, 2014. Role of Gender and Attitudes on Public Transportation Use. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2415: 136-144.

Şimşekoğlu Ö, Nordfjærn T, Rundmo T, 2015. The role of attitudes, transport priorities, and car use habit for travel mode use and intentions to use public transportation in an urban Norwegian public. Transport Policy, 42: 113-120.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist407852, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {113 - 123}, doi = {10.21597/jist.407852}, title = {Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi}, key = {cite}, author = {Kabakuş, Nuriye and Tortum, Ahmet} }
APA Kabakuş, N , Tortum, A . (2018). Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi . Journal of the Institute of Science and Technology , 8 (1) , 113-123 . DOI: 10.21597/jist.407852
MLA Kabakuş, N , Tortum, A . "Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi" . Journal of the Institute of Science and Technology 8 (2018 ): 113-123 <
Chicago Kabakuş, N , Tortum, A . "Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi". Journal of the Institute of Science and Technology 8 (2018 ): 113-123
RIS TY - JOUR T1 - Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi AU - Nuriye Kabakuş , Ahmet Tortum Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21597/jist.407852 DO - 10.21597/jist.407852 T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 123 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - doi: 10.21597/jist.407852 UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi %A Nuriye Kabakuş , Ahmet Tortum %T Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi %D 2018 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21597/jist.407852 %U 10.21597/jist.407852
ISNAD Kabakuş, Nuriye , Tortum, Ahmet . "Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi". Journal of the Institute of Science and Technology 8 / 1 (Mart 2018): 113-123 .
AMA Kabakuş N , Tortum A . Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2018; 8(1): 113-123.
Vancouver Kabakuş N , Tortum A . Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2018; 8(1): 113-123.
IEEE N. Kabakuş ve A. Tortum , "Toplu Taşıma Kullanımının İkili Lojistik Regresyonu ile Karşılaştırmalı Analizi", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 8, sayı. 1, ss. 113-123, Mar. 2018, doi:10.21597/jist.407852
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

19.7b8.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Organize Surfaktant Yapılar Varlığında Floresin ve Safranin-T Arasındaki Enerji Transferi

Ebru BOZKURT

Tokat İlin’deki Uzun Yıllar Yağış Parametrelerinin CLIGEN Yağış Modeli ile Değerlendirilmesi

Saniye DEMİR, İrfan OĞUZ, Ömer Faruk CİBA

Keçiboynuzu Unu İlavesinin Kakaolu Kekin Fiziksel, Duyusal ve Tekstürel Özelliklerine Etkisi

Kamil Emre GERÇEKASLAN, Hüseyin BOZ

Sıçanların Kalp Dokusunda Oksitosin’in Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzimleri Üzerine İnhibisyon Etkisinin Araştırılması

Ümit Muhammet KOÇYİĞİT

Ursodeoksikolik Asit’in İnsan Periferal Kan Lenfositlerindeki in Vitro Genotoksik Etkisi

Songül Budak DİLER, Fikriye POLAT, Eyüp ÖZER

Mersin İlinde Çiftçilerin Tarımsal Kredi Kullanım Kararlarını Etkileyen Faktörler

Seyit HAYRAN, Aykut GÜL

Yeni Jenerasyon TREN ve Jeffamine® D230 Çekirdekli PEG Sonlu PAMAM Dendrimerler: Sentezi, Karakterizasyonu, Sulfametoksazol (SMZ) İçin Kompleks ve İn Vitro Salımı Çalışması

Mustafa Ulvi GÜRBÜZ, Ali Serol ERTÜRK, Metin TÜLÜ

Magnetron Sıçratma Yöntemi ile Büyütülen Elmas Benzeri Karbon Filmlerin Adezyon ve Çoklu-Çizik Test Davranışlarının Araştırılması

Hikmet ÇİÇEK

Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Bazı Silajlık Sorgum (Sorgum sp.) Çeşitleri Üzerine Etkileri

İbrahim ARAS, Bilal KESKİN

Farklı Tohum Oranları ve Biçim Zamanlarının Çayır salkım otunun (Poa pratensis L. Geronimo) Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Hakkı AKDENİZ, İbrahim HOSAFLİOĞLU, Bilal KESKİN