Son Gelişmeler Işığında Türkiye’de Kaya Gazı

Enerji yatları, dünya ekonomisinin temel parametresi olarak tanımlanmaktadır. Enerji yatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle enerjide dışa bağımlı ülkelerin ekonomik dengeleri bozulmaktadır. Günümüzde fosil kökenli enerji kaynaklarının geleceği tartışma konusudur. Bu nedenle ekolojik açıdan daha zararsız olan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru bir yönelim söz konusudur. Ancak yeni ve yenilenebilir kaynaklarının uzun süren ölçüm ve altyapı çalışmaları nedeniyle enerji piyasasında faaliyet gösteren bir kısım şirketlerin ve ülkelerin bu kaynaklara temkinli yaklaşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda enerji sektöründe yeni ve heyecan verici bir teşebbüs ortaya çıkmıştır. Uzun yıllardır varlığı bilinen kaya gazının gelişmiş sondaj yöntemleri ve artan enerji talebi nedeniyle verimli olarak çıkarılması gündeme gelmiştir. Kaya gazı tüm dünyada yaygınlaşırsa sadece konvansiyonel üreticileri etkilemeyecek aynı zamanda Avrupa ve Türkiye’de ciddi şekilde desteklenen yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında yatırım yapan sektör üzerinde baskı oluşturacaktır. Aynı şekilde nükleer enerji konusunda özellikle ABD’de ciddi bir gerileme yaşanacağı değişik kuruluşlar tarafından ifade edilmektedir. Enerjisini yaklaşık olarak %80 oranında dış ülkelerden temin eden Türkiye’de her zaman olduğu gibi son yıllarda da enerji konusunda farklı stratejiler geliştirilmektedir. Bu stratejiler içerisinde kaya gazı, kaya petrolü ve nükleer santraller kurulması gibi atılımlar da yer almaktadır. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda Türkiye’de yaklaşık olarak 424 milyar m3 kaya gazı rezervi bulunduğu tahmin edilmiştir (EIA). Bunun üzerine ülkede Trakya bölgesinde TPAO ve ABD’li Halliburton şirketiyle, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise TPAO ve Shell ortaklığında çeşitli arama çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarının 2015 yılı sonunda netlik kazanması beklenmektedir.

Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments

Energy prices are de ned as the basic parameters of the world economy. The economic balance of the countries dependent on foreign energy is impaired. Today, the future of fossil-based energy sources is the subject of debate. Therefore, more ecologically harmless and right orientation is the new question on renewable energy sources. However, new and renewable sources of long-term measurements and a number of companies operating in the energy market because of infrastructure works and the country leads to cautious approach to these resources. In this context, the energy sector has emerged a new and exciting enterprise. Because of long years of known advanced drilling method of shale gas assets and the increasing demand for energy has raised the need of ef cient energy removal. If shale gas spreads all over the world, it will not only affect producers but it will also create serious pressure on the sector that supports investing in renewable energy sources covered in Europe and Turkey. In particular, it is expressed by different organizations that the U.S. will experience a serious recession in the nuclear energy. Providing approximately 80% of its energy from external sources, different strategies for energy in recent years in Turkey, as always, are being developed. Among these strategies, there are investments such as establishment of shale gas, shale oil and nuclear power plants. According to a report published in Turkey recently, it has been estimated that approximately 424 billion cubic meters of shale gas reserves exist in Turkey (EIA). Upon this, in the region of Thrace with TPAO and US Company Halliburton and in the Southeastern Anatolia, several exploration with companies TPAO and Shell was launched. The results of the study are expected to be clear by the end of 2015. 

Kaynakça

Anonymous, 2015a. Shale Gas-Hydraulic Fracturing (http://geo- logy.com/ Access date: 29.05.2015) (26.06.2015)

Anonymous, 2015b. Natural Gas. U.S. Energy İnformation Admi- nistration. (http://www.eia.gov/ Access date: 01.06.2015)

EIA, 2015. Energy-Shale Gas. U.S. Energy İnformation Administ- ration (25.06.2015).

TPAO, 2008-2014. Sektör Raporu. (Doğal Gaz-Kaya Gazı ). (29.06.2015).

TPAO, 2015. (http://www.tpao.gov.tr/ Access date: 03.06.2015)

State Impact Texas and Texas Tribune, 2013. Waterless Fracking Makes Headway in Texas, Slowly, by Kate Galbraith. (http:// stateimpact.npr.org/texas/2013 waterless-fracking-makes-he- adway-in-texas-slowly) (26 Haziran 2015).

Gandossi Luca, 2013. An overview of hydraulic fracturing and other formation stimulation technologies for shale gas production. JRC Technical Report. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, European Union. (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/ Bitstream) (2).pdf (26 Haziran 2015).

Üstün N, 2015. Kaya Gazının Dünya Enerji Piyasasındaki Yeri ve Türkiye. Konya Ticaret Odası, Etüd Araştırma Servisi (Tem- muz 2015).

Sevim C, 2014. Kaya (Şeyl) Gazının Uluslararası Enerji Politika- larına Etkileri. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 69-64.

Barrett P. M, 2011. Yer altı Çözümü, Bloomberg Businessweek, 20-26 Kasım ,66-73.

Yıldız D, 2014. Kaya Gazı ve Su İlişkisi, Rapor 6, Hidro Politik Akademi, 1-30, (15.10.2014).

Doğan A, 2013. Kaya Gazı Enerji Sorununa Çaremi. TOBB, ekono- mik Forum, 10/080-087.

Kazokoğlu C, 2013. Kaya Gazı ve Petrolünün Geleceği. http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/130629_kaya_gazi.shtml (29 Haziran 2013)

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { jist385064, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {25 - 31}, doi = {}, title = {Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments}, key = {cite}, author = {Karslı, Süleyman} }
APA Karslı, S . (2015). Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments . Journal of the Institute of Science and Technology , 5 (3) , 25-31 .
MLA Karslı, S . "Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments" . Journal of the Institute of Science and Technology 5 (2015 ): 25-31 <
Chicago Karslı, S . "Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments". Journal of the Institute of Science and Technology 5 (2015 ): 25-31
RIS TY - JOUR T1 - Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments AU - Süleyman Karslı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 31 VL - 5 IS - 3 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments %A Süleyman Karslı %T Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments %D 2015 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Karslı, Süleyman . "Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments". Journal of the Institute of Science and Technology 5 / 3 (Eylül 2015): 25-31 .
AMA Karslı S . Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2015; 5(3): 25-31.
Vancouver Karslı S . Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments. Journal of the Institute of Science and Technology. 2015; 5(3): 25-31.
IEEE S. Karslı , "Shale Gas in Turkey According to the Latest Developments", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 5, sayı. 3, ss. 25-31, Eyl. 2015