Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması

Bu çalışmada, Malta keçilerine ait vücut ölçüleri (cidago yüksekliği (X1), sağrı yüksekliği (X2), göğüs

Investigation of Relationships between Body Measurements and Lactation Milk Yield in Maltese Goats by Path Analysis

In this study, direct and indirect relationships between body measurements (withers height (X1),rump height (X2), hearth girth (X3), chest depth (X4), body length (X5) and body weight (X6)) taken at the one set ofthe lactation period and lactation milk yield (Y) in Maltese goats were determined by path analysis. There were statisticallysignificant correlation coefficients between lactation milk yield and all body measurements (P<0.01). Thepath coefficients which show the direct effects of each variable on estimated variable were calculated as 0.6976 forX1, -0.4249 for X2, 0.1667 for X3, 0.0531 for X4, 0.0672 for X5 and 0.3557 for X6 respectively, and the determinationcoefficient (R2) were found as 0.692.As a result, it was stated that withers height (X1), rump height (X2) and body weight (X6) could be used as indirectselection criteria for the selection aimed to milk production.

Kaynakça

Akkaya, V., Eliçin, A., 1984. Anadolu Merinoslarında Karkas Özel- liklerinin Fenotipik ve Genetik Parametreleri. Ankara Üniver- sitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayın No: ZT5. Ankara.

Düzgüneş, O., 1976. Hayvan Islahı. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 98/3, sayfa 309.

Gören, O., Eliçin, A., 1984. Malya Koyunlarında Kimi Verim Özel- liklerine Ait Fenotipik ve Genetik Parametreler. Ankara Üni- versitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayın No: ZT4. Ankara.

Gürbüz, F., Başpınar, E., Keskin, S., Mendeş, M., Tekindal, B., 1999. Path Analizi Tekniği. 4. Ulusal Biyoistatistik Kongre- si Bildirileri, 23-24 Eylül 1999, Ankara.

Li, C.C., 1975. Path Analysis -a primer. The Boxwood Pres. 346 p. California. USA.

Orhan, H., Kaşıkçı, D., 2002. Path, Korelasyon ve Kısmi Regresyon Katsayılarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. Hayvan- sal Üretim, 43 (2): 68-78.

Topal, M., Esenbuğa, N., 2001. İvesi Kuzularının Sütten Kesim Ağırlığına Etki Eden Bazı Faktörlerin Doğrudan ve Dolay- lı Etkilerinin İncelenmesi, Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 25, 377-382.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist104320, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {2 Ek:A}, pages = {117 - 120}, doi = {}, title = {Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması}, key = {cite}, author = {Keskin, İsmail} }
APA Keskin, İ . (2012). Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması . Journal of the Institute of Science and Technology , 2 Ek:A (2 Sp:A) , 117-120 .
MLA Keskin, İ . "Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması" . Journal of the Institute of Science and Technology 2 Ek:A (2012 ): 117-120 <
Chicago Keskin, İ . "Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması". Journal of the Institute of Science and Technology 2 Ek:A (2012 ): 117-120
RIS TY - JOUR T1 - Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması AU - İsmail Keskin Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 120 VL - 2 Ek:A IS - 2 Sp:A SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2012 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması %A İsmail Keskin %T Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması %D 2012 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 2 Ek:A %N 2 Sp:A %R %U
ISNAD Keskin, İsmail . "Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması". Journal of the Institute of Science and Technology 2 Ek:A / 2 Sp:A (Haziran 2012): 117-120 .
AMA Keskin İ . Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2012; 2 Ek:A(2 Sp:A): 117-120.
Vancouver Keskin İ . Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması. Journal of the Institute of Science and Technology. 2012; 2 Ek:A(2 Sp:A): 117-120.
IEEE İ. Keskin , "Malta Keçilerinde Vücut Ölçüleri ile Laktasyon Süt Verimi Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile Araştırılması", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 2 Ek:A, sayı. 2 Sp:A, ss. 117-120, Haz. 2012
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

18.1b7.7b