Hacı Bayram Başer. Sûfîler ile Sultanlar Klasik Dönemde Tasavvuf-Siyaset İlişkileri. İstanbul: Klasik Yayınları, 2021, 167 Sayfa.

Eser Hacı Bayram Başer'in İSAV ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen “Tarihten Günümüze Sûfî-Siyaset İlişkileri” konulu uluslararası sempozyumda sunmuş olduğu ve daha sonra bildiri kitabı içinde basılan “Klasik Dönem İslam Toplumunda Sûfîler ve Siyaset: Karşılıklı Etkileşimlerin Tasavvufun Gelişim Sürecindeki Rolü Üzerine Bazı Değerlendirmeler” bildirisinin genişletilmiş halidir.  Yazar bu çalışmasında miladi VII.  ve XI. yüzyıllarda sûfilerin ve yöneticilerin birbirlerine karşı tavrını, tasavvufun gelişim sürecine etkileri bakımından ele alır. Bu yazıda bahsi geçen eserin bölümlerine ve ana fikrine temas edilecektir.
Anahtar Kelimeler:

tasavvuf, siyaset, siyasetnâme

___

ISNAD Canbaz, Büşra . "Hacı Bayram Başer. Sûfîler ile Sultanlar Klasik Dönemde Tasavvuf-Siyaset İlişkileri. İstanbul: Klasik Yayınları, 2021, 167 Sayfa.". İdrak Dini Araştırmalar Dergisi 1 / 2 (Aralık 2021): 327-332 .