Bugün Giyilen Modern Giysinin Oluşumunda Türklerin Etkisi

Bu çalışmada bugün giyilen modern giysinin oluşumunda Türklerin etkisi incelenmiştir. Giyim insanlıkla birlikte olan, ilkel toplumdan çağdaş topluma geçerken önemini daha fazla arttıran bir olgudur. Giyim maddi kültürün bir ögesidir, fakat aynı zamanda toplumsal bir içeriğe sahiptir. Kültür olgusunun beslendiği örf, adet, gelenek ve görenek kavramları giyim tarzları, üzerinde farklılıklar oluşturur. Giyim, elbise, çamaşır, saç şekilleri, makyaj, aksesuar başa ve ayağa giyilenlerin tümü demektir. Bu çalışmada bugünkü modern giyimin kökeninin Orta Asya Türklüğünden geldiğini, bu giysilerin bozkır tarzı giyimin, Çin’de M.Ö. 4. yüzyılda, Avrupa’da M.S. 5. yüzyılda Bizans’ta, 6. yüzyıldan itibaren Türk geleneksel giysi şekline göre yapılan askeri ıslahat sonucunda dünyaya yayıldığı anlatılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Giyim, Moda, Orta Asya, Avrupa, Türk

___

 • Ana Britannica. Cilt:3-17-20, ss:387. Erişim Tarihi:2019.
 • Ayhan, F., (2005). Moda Tasarımı Ders Notları.
 • Ayhan, F., (2000). Moğolistan Orhun Anıtları Araştırmaları.
 • Ayhan, F., (2002). Moğolistan, Ulan Batur, Tarih Müzesi Araştırmaları.
 • Ayhan, F., (2004). Londra Araştırma Notları, Central Saint Martins College of Art and Design School, Londra.
 • Ayhan, F., (2009). Kırgızistan, Bişkek, Tarih Müzesi Araştırma Notları.
 • Ayhan, F., (2006). Avrupa’da Türk Modası. 3. Uluslararası Balkanlarda İslam Kongresi, 1-5 Kasım, Bükreş, Romanya.
 • Ayhan, F., (2013). Türk Giyim Kültüründe Pantolon. Akademik Bakış Dergisi 39:(4), Kasım, Aralık, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat-Kırgızistan.
 • Ayhan, F., (2013). Türk Kültüründe Pantolonun Gelişimi ve Dünya Giyim Kültürüne Etkisi. Akademik Bakış Dergisi, Sayı:37, Temmuz-Ağustos 2013 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat- Kırgızistan.
 • Ayhan, F., (2014). Rusya, Kazan Araştırma Notları.
 • Bayar, D., (2000). Orhun Anıtları Heykel Çizimleri, Moğolistan Bilimler Akademisi, Tarih Enstitüsü, Ulan Batur, Moğolistan.
 • Gülensoy, T., (2001). Pantolon Türk Kültürü. Hürriyet Gazetesi Röportajı, Haber Giriş:24.08.2001. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/pantolon-turk-kulturu-38261087.
 • Jirousek, C., (2004). Ottoman Influences in Western Dress. Ottoman Costumes; Form Textileto Identity.
 • Faraghi, S. ve Neumann, C., (Eds). İstanbul: Eren Publishing.
 • Koçu, R.E., (1996). Giyim Kuşam Sözlüğü. Güncel Yayıncılık, İstanbul.
 • Mete, F., (2006a). Günümüz Giyim Modasında Türk Kültür ve Sanatından Etkilenmelere. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, 16-18 Kasım 2006. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü (ss:178-184).
 • Mete, F., (2006b). The Creative Role of Sources of Inspiration in Clothing Design. International Journal of Clothing Science and Technology, 18(4):283.
 • Ögel, B., (1978). Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Süslü, Ö., (1997). Tasvirlere Göre Selçuklu Kıyafetleri, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara. 197.
 • Türkoğlu, S., (2002). Tarih boyunca Anadolu’da Giyim Kuşam 7. İstanbul: Garanti Bankası A.Ş. Yayınları, s.15.
 • Zık, H., (2002). Giysi Tasarım Pantolon 1, YA-PA Yayınları, İstanbul. 14.
 • http://www.firstview.com. Erişim Tarihi:03.05.2018.
 • http://www.style.com. Erişim Tarihi: 11.08.2019.
 • http://www.wgsn.edu.com. Erişim Tarihi: 17.06.2018.
 • http://www.pbase.com.dosseman. Erişim Tarihi: 13.01.2019.
 • Prof. Dr. Haşim Turdi, Pekin Üniversitesi, Çin, 2002.
 • Prof. Dr. Halil, İnalcık Tarihi Profesörü, 2008.
 • Kazım Mirşan, Göktürk Uzmanı, Görüşme Tarihi: 2012.
 • Örcün Barışta, Sanat Tarihi Profesörü, Görüşme Tarihi:2010.
 • M. İlmiye Çığ, Sümerolog, Bilim İnsanı, Tarihçi, Görüşme Tarihi:1990.