Oyun Teorisinin Gelişimi ve Günümüz İktisat Paradigmasının Oluşumuna Etkileri

Sosyal bilimler için geliştirilmiş ilk ve tek matematiksel araç olan oyun teorisi, 20.yy.ın başlarında genel olarak bilimsel spektrumda ve özel olarak matematikte yaşanan iki büyük değişimin iktisada yansıması olarak düşünülebilir. Bunlardan ilki tüm bilimlerde ortaya çıkan ve yapısalcılık olarak adlandırılan, yapının mantıksal ve formel olarak analizidir. İkincisi ise Hilbert program ile matematiğin aksiyomatikleşmesi ve bu soyut aksiyomatik yöntemlerin diğer bilimlerde de açıklayıcı olabileceği düşüncesi ile aksiyomatik yöntemlerin diğer bilimlere transferidir

Oyun Teorisinin Gelişimi ve Günümüz İktisat Paradigmasının Oluşumuna Etkileri

Keywords:

-,

___

 • Aktan, C. C. and A. B. Bahçe, "Kamu Tercihi Perspektifinden Oyun Teorisi", Modern Politik İktisat: Kamu Tercihi. C. C. Aktan ve D.Dileyici içinde. Ankara: Seçkin Yayınları, 2007.
 • Arrow, K. J. "Introductory remarks on the history of game theory." Games and Economic Behavior 45:1, 2003, 15-18.
 • Blaug, M. "The Formalist Revolution of the 1950s". A Companion to the History of Economic Thought, Blackwell Publishing Ltd, 2007, 395-410.
 • Giocoli, N. "Fixing the point: the contribution of early game theory to the tool- box of modern economics", Journal of Economic Methodology 10:1, 2003,1-39.
 • Giocoli, N. "Three Alternative (?) Stories on the Late 20th-Century Rise of Game Theory.", Studi e Note di Economia XIV:2, 2009, 187-210.
 • Hykšová, M. "Several Milestones in the History of Game Theory", VII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik, Wien, 2004.
 • Israel, G. "Does game theory offer 'new' mathematical images of economic reality?", Universita di Roma 'La Sapienza' Dipartimento di Matematica, 2007.
 • Leonard, R. "From Parlor Games to Social Science: Von Neumann, Morgenstern, and the Creation of Game Theory, 1928-1994.", Journal of Economic Literature :2: 1995, 730-761.
 • Myerson, R. B. "Nash Equilibrium and the History of Economic Theory", Journal of Economic Literature 37:3, 1999, 1067-1082.
 • Osborne, M. J. ve A. Rubinstein. "A Course In Game Theory", MIT Press, 1994.
 • Schwalbe, U. ve P. Walker. "Zermelo and the Early History of Game Theory" Games and Economic Behavior 34:1, 2001, 123-137.
 • Turab Rizvi, S. A. "Postwar Neoclassical Microeconomics". A Companion to the History of Economic Thought içinde, Blackwell Publishing Ltd, 2007, 377-394.
 • Walker, P. "A Chronology of Game Theory" 2005. http://www.econ.canterbury.ac.nz/personal_pages/paul_walker/gt/hist.htm. İndirme Tarihi: 15.08.2011]
 • Watson, J. "Strategy: An Introduction To Game Theory", New York: W.W.Norton&Company,Inc. , 2002.