ONLINE ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE E-HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Her geçen gün ivme kazanan bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler interneti günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına sokmuştur. Önceleri haberleşme aracı olarak kullanılan internet gün geçtikçe hayatın her alanında yer almaya başlamıştır. Bu da sektörler arasındaki rekabetin elektronik ortama taşınmasına yol açmıştır. Web ortamında müşterilerine hizmet veren firmaları rakiplerine göre bir adım öne çıkaran en önemli faktörlerden biri de hizmet kalitesidir. Elektronik ticaretin giderek yaygınlaşması, geleneksel hizmet kalitesinin yanında elektronik hizmet kalitesinin de önem kazanmasına yol açmıştır. Bu çalışmada e-ticaret kavramı üzerinde durulmuş, ardından anket yöntemiyle web siteleri üzerinden alışveriş yapan tüketicilerden elde edilen veriler analiz edilerek e- tüketicilerin e-hizmet kalitesi boyutlarını algıları değerlendirilmiştir.

Online Alışveriş Sitelerinde E-Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma

Keywords:

-,

___

  • Gwo-Guang Lee ve Hsiu-Fen Lin. “Customer perceptions of e-service quality in online shopping”, International Journal of Retail & Distribution Management. 33:2, 2005, 161-176.
  • Hürriyet Ekonomi (2012). Kadınlar e-ticarette ‘cirit’ attı kartla 546 milyar lira harcandı, http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?DocID=19884136, 02.2012] İndirme Tarihi:
  • Kayabaşı, Aydın. “Elektronik (online) Alışverişte Lojistik Faaliyetlere Yönelik Müşteri Şikayetlerinin Analizi ve Bir Alan Araştırması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2:2, 2010, 21
  • Khalid Al-Momani ve Nor Azila Mohd. Noor. “E- Service Quality, Ease of Use, Usability and Enjoyment as Antecedents of E-CRM Performance: An Empirical Investigation in Jordan Mobile Phone Services”, The Asian Journal of Technology Management. 2:2, December , 11-25. Tatlıdil, H.;“Faktör Analizi Ders Notları”, Pamukkale Üniversitesi Ekonomi Yaz Seminerleri, Tsao, Wen-Chin ve Tseng, Ya-Ling, “ The Impact of Electronic Service Quality on Online Shopping Behaviour”, Total Quality Management& Business Excellence, 22:9, 2011, 1007
  • Turan, Aykut Hamit. “İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (TPB) ile Ampirik Bir Test”, Doğuş Üniversitesi Dergisi. 12:1, 2011, 128
  • Türkiye İstatistik Kurumu (2011). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Nisan http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8572. [İndirme Tarihi: 20.02.2012] . Mart Dönemi Sonuçları,
  • Xi Zhang ve Yu Tang, Customer Perceived E-service Quality in Online Shopping, Department of Business Administration of and Social Sciences, Master’s Thesis, 2006, 5-6.